WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею - Реферат

Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею - Реферат


Реферат
на тему:
Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею.
Організована злочинність та її прояв в якості діяльності, спрямованої на протизаконне задоволення потреб певної частини суспільства за рахунок інтересів більшості його членів, були завжди специфічні й своєрідні. Сучасна організована злочинність, що є породженням перехідного періоду розвитку, за своїми якісними і кількісними характеристиками не витримує жодного порівняння з попередньою злочинністю. Злочинна діяльність стала органічною складовою частиною економіки, перетворилася на бізнес.
Головне в сучасній злочинності - це не її кількісні виміри, а якісні перетворення, вираженням яких служать поява нових видів злочинів, зростання масштабів, що раніше рідко зустрічалися, зухвалість і жорстокість дій злочинців, проникнення злочинності в усі структури суспільства і держави, рівень її організованості та міжнародного "співробітництва". Отже, усунення такої загрози лише зусиллями правоохоронних органів неможливе.
Сучасну злочинність характеризують як професійну, організовану, корумповану, транснаціональну, загальнокримінальну, економічну і т. ін. Кожна з цих характеристик відображає яку-небудь зі сторін злочинності. Деякі показники відображають зміни всієї злочинності (збільшення корисливих мотивів і жорстокості дій злочинців, підвищення професіоналізму), інші - тільки певні складові (організовану, міжнародну). Деякі показники чітко розмежовують злочинність на складові частини (професійна - непрофесійна), а окремі переплітаються, характеризуючи одне й те саме явище з різних позицій (організована, транснаціональна і т. ін.).
На сьогодні злочинність все більше набуває ознак професійної. По відношенню до злочинної діяльності професіоналізм необхідно розглядати в двох аспектах:
а) як високий рівень виконання злочинних операцій, що забезпечує досягнення практично усіх поставлених цілей;
б) як спосіб існування за рахунок результатів злочинної діяльності. Ведучи розмову про сучасну злочинність, Г. Зорін відзначає: "Прийшов час розгляду злочинної дії як форми кримінального мистецтва, як прояву злочинного таланту, як продукту злочинного генія" [1, с. 20]. Злочинець (навіть на рівні одинака-"кримінальника") значно порозумнішав, став більш обізнаним (у тому числі про прийоми і методи оперативно-розшукової діяльності), а на рівні групи і злочинного співтовариства вони вже не можуть вести успішно свою злочинну діяльність без уміння долати перешкоди, що ставляться суспільством проти злочинних посягань, без вишукування способів і засобів заволодіти майном, котре захищається інтелектуально та технічно, без здатності психологічно перехитрувати своїх супротивників.
Своєрідним способом забезпечення безпеки діяльності організованої злочинності слугує вибір діянь з малим ризиком та їх важко-доказовістю, наприклад "надання допомоги в цивільно-правових споpax" [2, с. 22].
Про підвищення ролі професіоналізму при формуванні злочинних груп свідчить, зокрема, та обставина, що наявність професійних навичок випередила (більше 50 %) родинні й дружні зв'язки як фактор, що враховується при доборі "кадрів". Більшість опитаних практичних працівників зазначили, що сучасні злочинці, які скоюють злочини у вигляді промислу, стають все більш витонченими і винахідливими. Це обумовлено зростанням освітнього рівня злочинців; проходженням "школи" злочинного досвіду у кримінальному середовищі, а також за рахунок використання "допомоги" колишніх працівників правоохоронних органів, які перейшли "на службу" до злочинних структур; високою технічною оснащеністю професійних злочинців.
Професійна злочинність - це вид злочинності, що характеризується її сталістю, є основним джерелом доходу для її учасників і потребує спеціалізації знань і навичок. Даний вид злочинності не може ототожнюватися з рецидивною злочинністю, оскільки не всякий рецидивіст або особа, яка неодноразово скоювала злочини, відрізняється професіоналізмом.
До ознак професіоналізму відносять:
- сталість злочинної діяльності;
- існування злочинної спеціалізації;
- наявність певної кваліфікації;
- використання результатів злочинної діяльності як основне джерело доходів;
- приналежність до кримінального середовища з його особливою субкультурою.
Професійна злочинна діяльність виробляє в особи необхідні їй вміння та практичні навички, які нерідко доводяться до автоматизму та забезпечують оптимальність досягнення мети з найменшим ризиком. Цим обумовлене розмаїття спеціалізацій в злочинній діяльності, постійне вдосконалення способів і засобів.
Злочинні пізнання і навички здобуваються в процесі безпосереднього навчання досвідченими професіоналами або методом "проб і помилок". Наприклад, близько 40 % квартирних і кишенькових злодіїв "пройшли підготовку" у місцях позбавлення волі, де заняття будувалися шляхом розповіді й показу, постановки увідних, відпрацьовування дій "на навчальному об'єкті", дачі консультацій і т.д. Важливим елементом підготовки слугує розгляд "провалів", допущених "на волі".
Одним із засобів маскування злочинної діяльності є прикриття яким-небудь легальним заняттям. На сьогодні досить розповсюдженим прикриттям виступає робота в охоронних службах, найчастіше за принципом: "вдень - охороняємо, вночі - грабуємо". Однак, серед окремих категорій злочинців частка непрацюючих тривалий час є досить високою: з тих, хто вчиняє розбої з проникненням до житла - половина, серед квартирних злодіїв - 2/5.
Показовою рисою професійної злочинності є її омолодження. Так, за даними російських дослідників, середній вік "злодіїв у законі" зараз не перевищує 35 років.
Зростання професіоналізації злочинності вимагає, щоб "асам" злочинних акцій протистояли досвідчені майстри, які досконало знають "закони" та умови їх життя та злочинної діяльності. Однак, в останні роки плинність кадрів призвела до різкого скорочення професійного ядра кримінального розшуку і слідства. В основній частині працівників цих категорій стаж роботи не перевищує 2,5 - 3 років. Разом із досвідченими співробітниками стають минулим знання кримінального середовища, апробовані форми й методи боротьби. Відсутність стабільного ядра кваліфікованих кадрів міліції є сьогодні однією із суттєвих причин низького рівня протидії професійній злочинності.
Вищою формою професіоналізму сучасної злочинності виступає організована злочинність, сутністю якої є пристосованість до виживання і забезпечення найбільшої результативності діяльності. На долю організованої злочинності припадає основна частка економічних злочинів, незаконного обігу зброї та наркотиків.
Організована злочинність - це соціально-економічний процес обігу злочинного капіталу, в якому тіньова економіка виступає її інфраструктурою.
У соціальному плані організована злочинність є альтернативним суспільством зі своєю економікою, соціальною і духовною сферами, своїми системами управління та політикою, її визначають навіть як "кримінальне упорядковану іфункціонуючу систему публічної влади", оскільки "вперше за всю історію існування людської цивілізації з'явилася реальна можливість економічно забезпечувати підпорядкування кримінальному диктату (управлінню) не тільки своїх колег по злочинному ремеслу, але й законослухняних мас громадян" [3, с. 6

 
 

Цікаве

Загрузка...