WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасні проблеми боротьби з корупційними проявами: міжнародний аспект - Реферат

Сучасні проблеми боротьби з корупційними проявами: міжнародний аспект - Реферат

чи судовий захист прав особистості, - некоректне. Деякі стверджують, що пріоритет першого - це поліцейська держава, а другого - правова держава. Але між цими аспектами повинний бути не роздільний сполучник "чи", а з'єднувальний - "і". При цьому варто мати на увазі, що контроль над злочинністю є метою системи кримінальної юстиції, а дотримання прав особистості - одним з найважливіших, але засобів його досягнення. Інший підхід в оцінці зазначених понять веде в "глухий кут" [22].
Багато державних посад розглядаються громадянами, та й самими чиновниками, як "годівниці" відповідно до наданих їм прав і можливостей. У зв'язку з цим уявляється вірною пропозиція про позбавлення права у випадку зловживань бути обраним чи призначеним на державну посаду на певний строк або довічно, тому що, "надаючи конкретній особі певні права й охороняючи їх, держава і суспільство передбачають у неї наявність… моральних якостей, що вимагають обіймання даної посади, та у разі порушення держава і суспільство мають достатньо підстав для позбавлення її тих прав,… оскільки вона втрачає довіру з їх сторони" [23, с. 37]. Зазначене передбачене кримінальним законодавством такої малокорумпованої країни, як Великобританія [24, с. 44].
У Законі Республіки Казахстан про боротьбу з корупцією 1998 р. одним із принципів боротьби з нею проголошено визнання "допустимості обмежень прав і свобод посадових та інших осіб, уповноважених на виконання державних функцій". Але як діє цей "принцип" на практиці, свідчать дані з доповіді П. Айгена про корупцію у світі 2003 р.: у Казахстані "поліція заарештувала за обвинуваченням у корупції колишнього високого чиновника, який став на той час лідером опозиції, і колишнього міністра, котрий на той момент вступив в союз з опозиційною партією… І обвинувачення, і вибір часу, схоже пов'язані з відродженням суспільного інтересу до заяв про корупцію, висунутих проти Президента Н. Назарбаєва" [4, с. 10]. Тобто, інформації про факти корупції, добре відомі керівникам і правоохоронним органам, хід дається не сам по собі, а лише тоді, коли це вигідно владі.
Все зазначене є свідченням того, що в боротьбі з корупцією не використовуються повною мірою ті можливості, які наявні. Всі ведуть розмови і пишуть про те, що народ пасивний і змирився з корупцією як з неодмінним атрибутом нашого життя, але цікаво було би подивитися, як себе почали би відчувати наші чиновники у разі встановлення можливості їх зняття з посади згідно з колективними вимогами громадян, як це пропонується реалізовувати в Казахстані.
Перелік можливих напрямів і нових засобів забезпечення справжньої боротьби з корупцією і більш ефективного використання вже існуючих можна продовжувати. Але при цьому варто мати на увазі: по-перше, потребується дійсна воля правителів на боротьбу з корупцією, по-друге, - варто направляти зусилля першочергово на ті ділянки, де віддача може бути найбільшою, інакше справа протидії залишатиметься на рівні словесних гасел.
Корупція - дуже складне і метастазне явище, тому боротися з нею досить складно, але можливо: існують конкретні заходи, якщо не остаточної ліквідації, то серйозного її приборкання. Такі заходи знаходимо, зокрема, у Державній програмі боротьби з корупцією Республіки Казахстан: а) введення в практику публічного розірвання угод і контрактів, вилучення дозволів і реєстраційних актів, що не відповідають законодавству, б) створення банку даних про суб'єктів підприємницької діяльності, причетних до корупції, з метою виключення можливості їх участі у виконанні державних замовлень і контрактів, в) установлення механізму діючої перевірки вірогідності декларацій про доходи державних службовців і т. ін., але вони "тонуть" у масиві абсолютно порожніх і неконкретних маскувальних пропозицій: виключити протекціонізм, забезпечити вживання рішучих заходів щодо протидії "тіньовій економіці", зміцнити правоохоронні органи і судову систему, посилити…, підвищити і т. ін. Наведене є проблемою не лише пострадянських держав. У 1996 році у Каракасі була підписана Конвенція американських держав про боротьбу з корупцією, що "представляє собою лише перелік добрих намірів" [25, с. 20].
Ще раз підкреслимо, що реальні заходи боротьби з корупцією існують (і головний з них - підвищення добробуту народу), але вони не цікавлять тих, хто має боротися з корупцією. Один із прикладів. Американським центром міжнародного приватного бізнесу в Казахстані був проведений семінар із виробленням на ньому пропозиції бізнесменам - розробити свою стратегію з усунення адміністративних бар'єрів. Надійшла маса конкретних пропозицій, але… на семінарі не був присутній жоден представник влади [26].
Коло замкнулося: існує корупція, наявні заходи боротьби з нею. З огляду на зазначене, ми переконані, що відсутнє основне - бажання керівництва держави подолати її.
Список використаних джерел
1. Прохоренко О.Я. Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2002. - № 6.
2. Более 40 % украинцевдают взятки чаще всего врачам и сотрудникам ГАИ // http: www. mirror. kiev. ua.
3. Губенко А. Как не надо давать взяток // Газета "Новое поколение". - 2003. - 17 янв.
4. Доклад о коррупции в мире. - 2003.
5. Семена Н. ОБСЕ: стратегия борьбы с коррупцией в Украине // http: www.mirror.kiev.ua.
6. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - К., 2002.
7. Волженкин Б.В. Коррупция в России // Криминология - ХХ век. - СПб, 2000.
8. Поляков М.П. Вор должен сидеть в тюрьме: размышления о проблеме идеологии борьбы с преступностью // Следователь. - 2001. - № 4.
9. Углубление социального контроля преступности - одна из предпосылок решения социально-экономических проблем // Гос-во и право. - 1999. - № 9.
10. Кабанов П.А. Политические спекуляции на проблеме борьбы с коррупцией // Следователь. - 2002. - № 12.
11. Номоконов В.А. Новый УПК для "вчерашней" преступности // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. - М., 2002.
12. Бахин В.П., Карпов Н.С., Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение. - К., 2001.
13. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. - М., 2001.
14. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М., 2001.
15. Кавалиерис А.К. Об одном аспекте интеграции криминалистической и оперативно-розыскной деятельности // Роль и значение деятельности профессора Р.С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики. - М., 2002.
16. Портрет российской коррупции - Фонд ИНДЕМ - http://www.rusglobus.net.
17. Гриб В.Г., Астрошабов А.В., Шайдаев Ш.Г. Мафия в России: современное состояние, прогноз // Проблемы борьбы с организованной преступностью. - М., 1996.
18. Скуратов Ю. Диктатура закона не допустит власти диктатора // Российск. газета. - 1996. - 17 окт.
19. Селихов Н.В. Право и коррупция // Российск. юрид. журнал. - 2001. - № 2 (30).
20. Дуванов С. Власть и коррупция - круг замкнулся // http://www.iicas.org.
21. Аргументы и факты в Украине. - 2002. - № 42. - Окт.
22. Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ: Науч. - практ. конф. - М., 2002 //http: //crime.vl.ru.
23. Кабанов П.А. О мерах предупреждения политической коррупции в современной России // Следователь. - 2002. - № 6.
24. Щедрин Н.В. Криминальное прошлое как основание ограничения для лиц, занимающих государственные должности // Актуальные проблемы гос-ва и права в современный период. - Томск, 1998. - Ч. 3.
25. Конвенция американских государств о борьбе с коррупцией // Борьба с преступностью за рубежом. - М., 1996. - № 11.
26. Абраменко Т. Предприниматели взяли верх над чиновниками. В теории // Газета "Известия Казахстана". - 2002. - 23 окт.

 
 

Цікаве

Загрузка...