WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Створення реального ринкового середовища у державі – головна умова захисту підприємницької діяльності від злочинних посягань - Реферат

Створення реального ринкового середовища у державі – головна умова захисту підприємницької діяльності від злочинних посягань - Реферат

організованого ринку здійснює:
концентрацію попиту та пропозиції на організаторі торгівлі, якими виступають біржі та електронні торгівельно-інформаційні системи;
постійне визначення об'єктивної ціни відповідного ресурсу;
визначення основних показників кон'юнктури ринку відповідного ресурсу виробництва, як основи для регулювання ринку.
Ціна ресурсу та інші показники, що формуються інформаційною системою організованого ринку, є основою механізму саморегуляції всієї економічної системи країни.
Інформація про ціни термінового ринку дозволяє суб'єктам господарювання приймати вірні рішення щодо обсягів виробництва, розмірів товарних запасів, які необхідно сформувати. Термінові ринки сприяють більш раціональному розподіленню ресурсів, збільшують ліквідність інших ринків, обмежують монопольну владу великих виробників, збільшують конкурентоспроможність середніх та малих підприємств.
Система обліку прав власності здійснює:
фіксацію права власності фізичних та юридичних осіб на ресурси, що є складовою капіталу;
організує виконання угод, укладених на організованому ринку.
Система обліку прав власності, що є механізмом захисту прав учасників ринку, повинна бути надійною, тобто давати учасникам ринку впевненість у тому, що їх право власності буде відповідно зареєстроване і захищене.
Вона базується на сучасних ринкових фінансових технологіях, тобто на використанні цінних паперів та похіднихфінансових інструментів, зокрема таких стандартизованих контрактів як опціони, фьючерси, варанти тощо. Ці фінансові інструменти, що мають назву термінових, є механізмом страхування цінових ризиків в умовах нестабільної економічної кон'юнктури, вони відіграють важливу макроекономічну роль та складають передумови для більш ефективного функціонування ринкової економіки.
Система виконання угод:
гарантує виконання укладених угод у передбачені строки;
забезпечує оперативне проведення грошових розрахунків між учасниками ринку.
Система виконання угод щодо купівлі-продажу основних ресурсів виробництва дозволяє мінімізувати системний ризик учасників. Вона повинна бути безпечною, тобто давати учасникам ринку впевненість у тому, що вони вчасно отримають придбаний на організованому ринку товар, а платежі будуть отримані на дату розрахунку незалежно від того, що могло відбутися з контрагентами угоди.
У країнах з розвинутою ринковою економікою системи розрахунків за угодами повністю автоматизовані та функціонують на основі комп'ютерних систем. Розрахунки учасників ринку можуть здійснюватися і з застосуванням паперових технологій, проте, це є певний анахронізм, від якого вже відмовилися більшість країн світу.
Відсутність або неналежне функціонування системи виконання угод робить неможливим ефективне функціонування першого елементу - інформаційної системи організованого ринку. Це обумовлено тим, що учасники ринку завжди мають причини для приховування інформації або для несвоєчасного її оприлюднення.
Інституції, що складають зазначені елементи організованого ринку є учасниками Національної депозитарної системи України, якісне функціонування якої має забезпечити нещодавно утворений Національний депозитарій України.
Адекватне функціонування та взаємодія інформаційної, облікової систем та системи виконання угод забезпечує функціонування організованого ринку будь-якого з основних ресурсів виробництва, а цілісна система таких ринків сумарно і є ринковим механізмом, що забезпечує ефективну роботу вітчизняних підприємств господарювання.
Необхідно визнати, що до сьогодні ринкова інфраструктура в Україні формувалась безсистемно, а основною технологією, що використовувалась у цьому процесі, була технологія будівництва "Потёмкинских деревень". Практично кожний новий крок держави щодо розвитку ринкової інфраструктури призводив до руйнування створеного на попередньому етапі.
Підставою для такої оцінки є "робота" енергоринку, сировинних бірж та бірж нерухомості, а непослідовність дій Уряду яскраво ілюструє процес формування інфраструктури ринку корпоративних цінних паперів в України протягом останніх восьми років.
Внаслідок "біржового буму", який спостерігався на товарному ринку у 1990-1991 роках, та протягом наступних років на території України виникло більш 250 структур, у назві яких присутнє слово "біржа", але жодна з них не є біржею з функціональної точки зору і, зрозуміло, не виконує своїх макроекономічних функцій. Біржове будівництво в Україні до сьогоднішнього дня не сформувало жодного повноцінно діючого організованого ринку, не створило кола біржових товарів, не запровадило торгівлю стандартизованими контрактами. Існуючі в Україні біржі, що мають торгувати одним товаром, функціонують незалежно одна від одної, не мають єдиних технологій та єдиного системного підходу щодо зосередження попиту та пропозиції на товари, цінні папери тощо. Територіальна, організаційна та інформаційна розпорошеність біржового ринку на практиці призводить до формування ізольованих регіональних ринків та ущемлення інтересів національних суб'єктів ринку в залежності від їх розташування2*.
Побудова цілісної системи окремих організованих ринків, яка є єдино можливим універсальним інструментом державного регулювання економічних відносин в суспільстві, і реальним та надійним підґрунтям для подолання тотальної злочинності у економічній сфері, гальмується в Україні через цілий комплекс причин, одною з яких є органічне неприйняття такої системи чиновниками та зв'язаними з ними підприємцями, які монопольно користуються різноманітними ресурсами. Відкрито виступити проти вони не можуть, але фактично роблять все, використовуючи відомий арсенал бюрократичних засобів, щоб якомога довше в державі протрималася сурогатна система економічних відносин, яка складає ідеальні умови для їх протиправної діяльності.
Змінити ситуацію можливо лише за умов спільних зусиль політичних партій, громадських організацій та вищих владних структур. У свою чергу, створення реального ринкового середовища в державі, окрім економічного росту, призведе до принципово нових умов діяльності державних служб та правоохоронних органів, забезпечить базу для ефективного захисту прав власності і захисту підприємницької діяльності від злочинних посягань.

 
 

Цікаве

Загрузка...