WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри - Реферат

Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри - Реферат

ускладнення ситуації та сприяє поширенню ідеї можливості вирішення наявних проблем силовими методами.
На сьогодні для України не характерні прояви тероризму на релігійній основі, які притаманні країнам Близького та Середнього Сходу. Проте, в нашій державі чітко простежується тенденція до загострення міжконфесійних протистоянь у православ'ї та між православними і греко-католиками, що пов'язано з перерозподілом сфер впливу, суперечками за право володіння культовими спорудами та церковним майном. Ситуація ускладнюється процесом політизації міжцерковних відносин, деструктивним зовнішнім впливом, спробами вдатися до силового розв'язання питань із залученням членів УНСО, "Волинської Січі". Викликає занепокоєння ситуація, що склалася в західних областях України, де між віруючими періодично виникають фізичні зіткнення.
Потенційну загрозу можливого використання силових методів боротьби у досягненні власних цілей несе поширення діяльності нетрадиційних релігійних об'єднань. Прикладом може слугувати школа бойових мистецтв "Білий лотос", прибічники якої сповідують насильство як прояв, нібито, волі Будди. Крім офіційно задекларованих цілей і завдань, її лідери шукають канали придбання зброї, беруть участь у сумнівних комерційних операціях. В Україні, поряд з класичними церквами, зараз набувають сили й релігії, які зароджувалися далеко за межами України. Серйозну проблему утворює релігійний екстремізм з боку харизматичних, іудохристиянських, мусульманських та інших релігійних об'єднань, особлива зацікавленість іноземних мусульманських держав у розповсюдженні ісламського екстремізму. У нашій державі спостерігається створення центрів новітніх нетрадиційних релігійних сект і напрямів, серед яких є й екстремістські.
Розпад СРСР сприяв процесу порушення принципів соціальної справедливості нівелювання моральних цінностей. Динаміка цих процесів спричинила інтенсивний розвиток тіньової економіки та організованої злочинності, лідери яких використовували терористичні способи дій для вирішення питань економічного та політичного характеру.
Аналізуючи причини зростання масштабів тероризму в Україні, стає зрозумілим, що він розвивається завдяки тим умовам, в яких можна безкарно протиправним шляхом вилучати максимальні кошти за рахунок неправомірного перерозподілу національного прибутку і втрати владою ефективного контролю. За злочинними діями проглядається чітка соціальна позиція та політичні інтереси зацікавлених осіб і кіл. Це дає підстави говорити про реальність інтеграції тероризму та організованої злочинності, яка зараз набула такої сили, що дає можливість авторитетам кримінального середовища здійснювати акції, здатні викликати соціально-економічні ускладнення не тільки в одному регіоні, а й в державі.
Ще одним чинником, який сприяє розвитку тероризму в нашій державі, є нелегальна міграція. Україна сьогодні поступово перетворюється на країну, яка акцептує нелегальних мігрантів на своїй території. В Україну намагаються проникнути не тільки ділки "тіньової економіки", торговці наркотичною сировиною, зброєю, але й особи, що ухиляються від кримінального переслідування, у тому числі за здійснення терористичних актів. Значний потік нелегальної міграції йде з регіонів, охоплених військовими конфліктами (Афганістан, Шрі-Ланка, Бангладеш, північні штати Індії, Пакистан, республіки Закавказзя, країни Африки). Найбільш вагомою для умов географічного розташування України є міграція з "гарячих точок", які знаходяться на території країн СНД (Чечня, Нагорний Карабах, Абхазія, Осетія). Такого роду мігранти, проникаючи на територію України, створюють свої "колонії" з власним укладом життя. Так, в Україні вже сформувалася в'єтнамська, іранська, арабська, китайська, турецька, індійська та пакистанська колонії нелегальних мігрантів. Як свідчить практика, зростання чисельності нелегальних мігрантів безпосередньо впливає на виникнення нових і збільшення вже існуючих в Україні етнічних та міжнародних злочинних організованих формувань.
Актуальною для України залишається проблема незаконного обігу зброї, вибухових речовин та інших засобів, що можуть бути використані під час здійснення терористичних актів (кожен третій злочин вчинюється з їх використанням). Основними шляхами придбання зброї є її викрадення з місць зберігання, вивезення із зон збройних конфліктів, надходження з-за кордону та кустарне виготовлення. Встановлено, що причинами, які сприяють незаконному заволодінню зброєю і боєприпасами, здебільшого є значні недоліки в організації, в тому числі й в технічному забезпеченні їх зберігання та обліку на військових складах та в арсеналах, на об'єктах дозвільної системи, а також недбале ставлення до цього окремих посадових осіб.
Особливу небезпеку становлять спроби злочинних елементівотримати доступ до ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї, а також інших засобів масового ураження. Відносна легкість придбання зброї та інших засобів ураження здатна спонукати окремих екстремістські налаштованих осіб перейти до висловлювання погроз та закликів щодо застосування сили до конкретних дій терористичного характеру, полегшує створення потрібної для терористичної діяльності матеріальної бази та підтримку боєздатності на високому рівні. Для досягнення своєї мети терористи обирають найбільш уразливі об'єкти та найбільш жорстокі способи скоєння терористичних актів. Так, знаходження в Україні представників вже згадуваних різних терористичних та релігійно-екстремістських організацій Ближнього і Середнього Сходу ("Хамаз", "Брати-мусульмани", "Хезболла" та ін.) створює потенційну загрозу можливого здійснення ними терористичних актів відносно дипломатичних та інших представництв іноземних держав, СП і комерційних структур, які розміщуються на території України.
Геополітичні зазіхання окремих розвинених держав створюють умови для насильницьких за змістом конфліктів, які породжують тероризм. З іншого боку, деструктивні, сепаратистські сили або національно-патріотичні рухи, використовуючи і враховуючи ці зазіхання, вдаються до терористичних методів та дій для досягнення своїх місцевих цілей. В умовах зростаючого геополітичного напруження Україна опиняється в епіцентрі протиборства за домінування на глобальному рівні. За таких умов частина наших внутрішніх конфліктогенних факторів легко може набути міжнародного глобального змісту і трансформуватися до сфери терористичної боротьби у найтяжчих радикальних формах. Аналіз тенденцій розвитку тероризму у світі дає підстави стверджувати, що дії зовнішніх сил можуть призвести до активізації терористичної діяльності в державі.
Тут очевидні майже всі ключові дезінтеграційні чинники - від політичної нестабільності країн-учасниць та їх економічної інфраструктурної несумісності до важливих соціально-культурних відмінностей і глибоких традиційних конфліктів як між країнами, так і усередині деяких із них. Інтеграційна політика Чорноморського регіону має реалізовуватися у вкрай несприятливому середовищі (міжетнічна напруженість у Грузії, конфлікт між Вірменією й Азербайджаном, історична ворожнеча між Туреччиною і Вірменією, взаємна недовіра Греції й Туреччини, напруженість відношень між РФ і колишніми республіками СРСР). Стосунки з країнами Чорноморського регіону сьогодні є також важливим прецедентом у розвитку регіональної системи безпеки і співробітництва. Держави регіону стикаються з протиріччями, що мають високий потенціал конфліктності (Абхазія, Нагорний Карабах, Чечня, Боснія). Подолання цих протиріч і недопущення розгортання конфліктів можливе на основах формування субрегіональних структур безпеки, які б утворили загальну платформу для співробітництва в цій сфері з максимальним урахуванням інтересів усіх держав регіону.

 
 

Цікаве

Загрузка...