WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри - Реферат

Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри - Реферат


Реферат
на тему:
Створення зони антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні: геополітичний та правовий виміри
Чорноморський геополітичний простір з давніх часів залишався у зоні пильної уваги суб'єктів міжнародних відносин, нерідко ставав предметом силового протистояння сторін. У контексті сумісного існування процесів глобалізації та регіоналізації світового простору, у справі створення дійової системи міжнародної безпеки і співробітництва у Чорноморській зоні для України актуальним завданням стає вироблення концептуально обґрунтованої регіональної політики на основі її геополітичних інтересів, успішна реалізація якої буде сприяти підвищенню міжнародного іміджу країни, зміцнить її статус морської європейської держави.
Чорноморський геополітичний простір у географічному та політико-системному вигляді представляє самостійну систему, що виступає як підсистема європейської (регіональної) системи міжнародних відносин. Росія, Туреччина й Україна в її рамках беруть участь у формуванні структурних зв'язків, створюючи доцентрово-силові відносини в системі, що й впливає на її функціонування. Ідея тісного регіонального економічного співробітництва стає не тільки важливим фактором розвитку Чорноморської системи, але й нерозривною складовою процесу створення міцної системи регіональної безпеки. Тому Організація Чорноморського економічного співробітництва є серцевиною системи регіонального співробітництва.
25 червня 1992 року президенти Азербайджану, Вірменії, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, Туреччини, України і глави урядів Албанії, Греції і РФ у м. Стамбулі прийняли Босфорську заяву і підписали Декларацію про утворення ЧЕС, у якій передбачено створення сприятливих умов для співробітництва в галузі торгівлі, промисловості, транспорту, зв'язку, науки й техніки, енергетики, сільського господарства, туризму та екології. Основною метою існування організації є обмін економічною інформацією, контакти ділових людей, визначення галузевих проектів тощо.
Згідно із задумом до зони ЧЕС мають входити не лише країни Чорноморського басейну, а й ті, що безпосередньо зацікавлені в співробітництві з державами даного регіону. У геоекономічному розумінні цей регіон є сферою тяжіння багатьох країн, що не зв'язані безпосередньо з Чорноморським басейном, але мають тут важливі економічні й транспортні інтереси. Сьогодні заяви про вступ до організації ЧЕС подали Іран, Македонія, Союзна Республіка Югославія й Узбекистан. У статусі спостерігачів до неї вже приєдналися Австрія, Італія, Ізраїль, Єгипет, Словаччина, Туніс, Польща, а заяви про вступ як спостерігачі подали Боснія і Герцеговина, Казахстан, Кіпр, Йорданія, Словенія і Хорватія. Географія організації не обмежується суто Чорноморським регіоном, а охоплює широкий простір від Балкан до Центральної Азії і від Балтії до Арабського Сходу. Така організація економічної спрямованості об'єднує країни Європи, Азії незалежно від їх цивілізаційної, політичної, соціальної або конфесійної належності.
Ініціатива створення регіонального економічного співтовариства в якості субрегіональної структури належить Туреччині. Її реалізація сприяла б модернізації економіки в державах-учасниках, що дало б можливість створити новий ринок країн із населенням понад 330 млн чоловік. Основною метою цієї організації є послідовна інтеграція країн Чорноморського регіону у світову економіку на основі єдиного геополітичного простору, побудови економіки на ринкових відносинах, додержання принципів ліберальної демократії. Декларацією передбачалося здійснення багато- і двостороннього співробітництва в різних галузях діяльності, в тому числі у промисловості, сільському господарстві, транспорті, торгівлі, зв'язку, медицині, екології, туризмі, встановленні безподаткових торгівельних відносин, створенні вільних економічних зон, виконанні програм по екології Чорного моря, врегулюванні взаємних фінансових потоків тощо.
Складним в системі ЧЕС є узгодження зовнішньоекономічних інтересів в умовах економічних розбіжностей країн регіону з метою створення економічної сумісності. Основною проблемою в даному напрямі є різні рівні регулювання зовнішньої торгівлі - національний (Албанія, Болгарія, Румунія, Туреччина, Україна) або наднаціональний (економічний союз в рамках СНД (Україна) або ЄС (Греція). Країнам ЧЕС також притаманний різний ступінь участі і в такій міжнародний організації, як ГАТТ/ВТО та суттєві відмінності інвестиційного клімату. Особливе місце у рішенні завдань, які стоять перед ЧЕС, відіграє інформаційне забезпечення. У рамках такої організації створюються можливості для організації індустрії інформаційних послуг, що надасть можливість не тільки стати інформаційне відкритими, але й досягнути рівня розвинених в інформаційному плані держав.
Національні інтереси України збігаються з національними інтересами і таких держав Чорноморського регіону, як Грузія, Молдова й Азербайджан. Їх спільність сприяла тому, що в жовтні 1997 р. у м. Страсбурзі було проголошено створення нового субрегіонального блока Чорноморського басейну - ГУАМ (Грузія - Україна - Азербайджан - Молдова), яке представляє собою угруповання країн на основі однакових політичних й економічних прагнень.
Загальні економічні інтереси держав ГУАМ найбільше сконцентровані навколо двох основних питань - транспортування прикаспійських енергоносіїв і розробка нового Транскавказького транзитного транспортного коридору із нафтогазових родовищ в Азербайджані, Туркменістані, Казахстані та Узбекистані через Кавказький регіон, що стало стратегічно важливим для цих країн. В результаті створення такої транспортної комунікації Україна має шанс стати важливою ланкою економічної безпеки Європи. Використання території України дає можливість більше чим удвічі скоротити довжину дороги транспортування нафти з регіону Близького Сходу до Європи. Постачання нафти з Грузії до Європи через Україну буде також сприяти його скороченню у просторово-тимчасових рамках. Прибуток від такої діяльності надасть Україні можливість вирішити деякою мірою свою енергетичну проблему.
У зв'язку з цим Україна виступила з пропозицією про підпис українсько-грузинсько-азербайджанської угоди, що передбачає створення Транскавказького транспортного коридору. Проявом такого Євро-Азійського транспортного коридору (проект TRACECA) може слугувати відкриття у грудні 1996 р. поромної переправи Іллічівськ - Поті. Даною угодою передбачено розвиток інвестиційної діяльності між державами ГУАМ, розробку загальних економічних програм, а також створення спільних підприємств в галузі машинобудування, енергетики, транспорту та агропромислового комплексу.
Другий напрям співробітництва в межах ГУАМ - це створення системи безпеки і стабільності, для чого необхідним стає формування спеціалізованих субрегіональних структур безпеки з урахуванням національних інтересів країн організації. В кожній з країн ГУАМ є конфліктними ситуації міждержавного значення, а саме: Абхазія, Крим, Карабах, Придністров'я. З урахуваннямєдиних коренів походження цих конфліктів, інтересів координації боротьби з міжнародним тероризмом виникають нові реалії щодо їх вирішення та запобігання або своєчасного припинення покоординованими зусиллями всіх членів ГУАМ без тиску з боку третіх сторін. Як захід щодо реалізації інтересів країн ГУАМ у галузі безпеки стало висування пропозицій та їх реалізація щодо створення Антитерористичного центру країн ГУАМ у 2003 р. Подальшим кроком можуть стати пропозиції щодо створення єдиних миротворчих формувань в рамках цієї організації.
Аналіз геополітичних чинників у країнах Чорноморського басейну дає підстави стверджувати про можливість виникнення й розвитку тероризму у цьому регіоні на основі існуючих протиріч і зіткнення інтересів

 
 

Цікаве

Загрузка...