WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні - Реферат

Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні - Реферат


Реферат
на тему:
Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні
Наша країна знаходиться на перехресті шляхів "між Сходом і Заходом". Таке геополітичне положення значною мірою визначало протягом багатьох століть історичні, культурологічні, духовні й політичні особливості розвитку України.
Останніми десятиліттями географічне положення України почали активно використовувати з метою нелегальної міграції, транспортування мігрантів та торгівлі людьми. У той самий час Україна відігравала важливу роль у стримуванні потоків нелегальної міграції зі Сходу до країн Центральної та Західної Європи.
Міграційні переміщення, процеси, міграційний простір, еміграція, імміграція, депортація, нелегальна міграція - ці поняття все більше входять до наукової термінології практичного використання. Вони відображають складні та болісні процеси, що забарвлені темними кольорами трагедій людських доль, несправедливості та брутальності. Можливо, саме з цієї причини міграційні процеси перебувають у центрі уваги європейського співтовариства і національних урядів демократичних країн, а їх вирішення є дуже актуальним.
На сучасному етапі розвитку суспільства значно збільшилася нелегальна міграція робочої сили, що перетворилася на світову проблему. На початку 90-х років в Європі перебувало близько 2 млн нелегалів, у США - 6 млн (а за деякими джерелами - 13 млн), в Японії - менше 300 тис., у Малайзії - близько 500 тис., у Росії - від 500 тис. до 1 млн, в Україні - до 100 тис.[1].
Соціальним двигуном і рушійною силою міграції є боротьба особистості за власне самоствердження в житті, що гарантується, захищається та охороняється міжнародним правом. Тому цілком зрозумілими є принципи, що забезпечують права та свободи мігрантів, які визначено у Загальній декларації прав людини (1948 р.), Міжнародному пакті про громадські й політичні права (1966 р.), Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1966 р.), Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950 р.) і т. ін.
Основні засади міграційної політики України визначено Указом Президента України "Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією" від 18 січня 2001 р. № 22. Цим Указом установлено, що одним з основних напрямів міграційної політики України є вдосконалення роботи щодо запобігання та припинення незаконної міграції іноземців та осіб без громадянства в Україну і через її територію.
Помітні зміни відбулися у правовій сфері: саме протягом 2001 р. було прийнято низку нормативних документів, що законодавчо регламентують різні аспекти правового впливу на міграційні процеси, торгівлю людьми щодо нелегальної міграції та запобігання транспортування мігрантів.
У січні 2001 року Указом Президента України затверджено "Програму боротьби з незаконною міграцією на 2001-2004 роки". Прийнято закони "Про імміграцію", "Про внесення змін у деякі законодавчі акти по боротьбі з нелегальною міграцією", "Про участь громадськості в охороні громадського порядку та охороні державного кордону", нову редакцію Закону України "Про біженців", інші нормативно-правові акти.
З 1 вересня 2001 року набув чинності новий Кримінальний кодекс України, яким передбачено відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332), а також ст. 149, що передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Україна законодавчо оформила це положення третьою в Європі (після Німеччини і Бельгії).
Нелегальна міграція є одним із чинників, який дедалі більше привертає увагу правоохоронних органів нашої держави. Вона втрачає стихійний, спонтанний характер і поступово як один із прибуткових видів злочинної діяльності підпадає під вплив різноманітних злочинних угруповань. Сьогодні, на наш погляд, доцільно вести розмову про організовану контрабанду людьми, незаконне переміщення через кордон живого товару.
Згідно із середньоєвропейськими квотами, без негативних наслідків для держави, кількість мігрантів не повинна перевищувати 0,1 % від кількості населення в країні. Таким чином, Україна може прийняти понад 50 тис. іноземців. Нині реальна кількість мігрантів (як легальних, так і нелегальних) у нашій країні, за даними Державного комітету України у справах національностей та міграції, становить близько 1 млн осіб [2].
Україна не залишилася осторонь від міграційних процесів, переважно, через своє географічне положення. Для більшості мігрантів вона є транзитною базою на шляху до економічно розвинених держав.
За останні роки проблема нелегальної міграції вийшла за межі окремих держав і перетворилася на світову: вона є реальною загрозою для громадської безпеки, сприяє зростанню злочинності, поширенню небезпечних захворювань, обумовлює підпільний ринок праці.
Міжнародна міграція набула особливої актуальності з кінця 80 - початку 90-х рр. Пояснюється це, передусім, її глобальними масштабами, регіональним характером вияву та щільним взаємозв'язком сучасної міграції з інтеграційними процесами. Нині міжнародна міграція вийшла зі стану епізодичного хвилеподібного розвитку і набула постійних та багатоманітних форм. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), загальна кількість легальних та нелегальних мігрантів у світі становила у 1990 р. 80 млн чол., тобто - 1,7 % населення земної кулі. Це проявляється, здебільшого, у зростанні кількості переміщення населення, виникненні нових типів міграційних рухів та відповідних груп мігрантів.
Міжнародна міграція сьогодні характеризується низкою особливостей, серед яких виділяються такі:
зростаючі масштаби та інтенсивність;
зміни статево-вікової і кваліфікаційної структури мігрантів;
стрімке зростання чисельності біженців серед мігрантів.
Упродовж останніх дев'яти років з країн колишнього СРСР в Україну прибуло щонайменше 1,6 млн осіб, 60 % з них - етнічні українці, або особи, які раніше проживали в Україні. Починаючи з 1994 року, відбуваються суттєві зміни, пов'язані з тим, що

 
 

Цікаве

Загрузка...