WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стан правового захисту у сфері підприємництва - Реферат

Стан правового захисту у сфері підприємництва - Реферат

підприємствах, хоча їх питома вага у сукупному виробництві ще у 1990 р. не перевищувала 25 %.
На відміну від польського досвіду, у великих республіках колишнього Радянського Союзу (у тому числі в Україні), де рівень виробництва у 2000 р. становив дві третини, порівняно з 1990 р., на малих підприємствах зайнято менше однієї п'ятої працездатного населення, а їх питома вага у сукупному виробництві залишилась на рівні, який існував до 1998 р.
Тому надзвичайно важливим представляється прийняття закону про відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.
З цієї точки зору, актуальною є проблема правового захисту підприємництва в Україні.
В юридичній енциклопедії визначено принаймні чотири поняття, які безпосередньо стосуються правового захисту підприємництва:
- захист інформації - сукупність організаційних, технічних та інших заходів, правових норм щодо запобігання заподіянню шкоди інтересам, потребам особи, суспільства, держави в інформаційній галузі, забезпечення права на інформацію;
- захист прав власника - забезпечення чи відновлення порушеного права власностікомпетентними органами або самим власником;
- захист цивільних прав - застосування цивільно-правових засобів з метою забезпечення цивільних прав, що здійснюється за допомогою заходів матеріально-правового і процесуального правового характеру;
- захист честі, гідності та ділової репутації - право громадянина та організації вимагати через суд спростування відомостей, які не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності [3].
Важливо зрозуміти значення функцій правового захисту, який має бути головним способом вирішення проблеми правового нігілізму. Мається на увазі наявна ситуація, коли владні структури усіх рівнів, з одного боку, висувають лозунг правової держави, а, з іншого, - "обсипають" суспільство неправовими (чи не зовсім правовими), але юридично оформленими та підкріпленими усією міццю держави актами чи діями.
Суб'єкти, види та напрями правового захисту підприємництва є різноманітними. Однак, усі вони мають одну правову основу, оскільки відповідно до ст. 59 Конституції України "кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав". Правова допомога є інтегральною частиною захисту прав та інтересів підприємців, а соціальний статус підприємця дає змогу здійснити оплату кваліфікованої юридичної допомоги.
З цієї точки зору вбачається необхідним акцентувати увагу на вдосконаленні легальних захисних механізмів, які діють в умовах очевидної специфіки пострадянського простору. Як свідчить досвід центральноєвропейських та країн Балтії, дрібний бізнес - рушійна сила транзитивної економіки. Проте, він не може захистити себе сам, оскільки немає коштів на ефективний функціональний захист. А тому має існувати стратегія співробітництва між державою та дрібним бізнесом у сфері захисту його інтересів та інтересів суспільства, яка повинна грунтуватися передусім на правовій допомозі, а не на представленні юридичних послуг, оскільки грошовий еквівалент далеко не завжди детермінує юридичну допомогу.
У законодавчих актах про підприємництво поняття "державна підтримка підприємництва" за кількістю використання багаторазово переважає поняття "захист". Виходячи з цього, держава більше підтримує, ніж захищає. Дійсно, сфери підтримки та захисту тісно переплітаються. Однак, на нашу думку, "захист" - більш конкретний та зобов'язуючий правовий термін, оскільки передбачає інститут відповідальності, а підтримка - ні. Норми ж із підтримки підприємництва є, поза сумнівом, потрібними, проте видаються занадто загальними, а тому, на жаль, не можуть бути використані підприємцями з метою захисту, оскільки не несуть конкретного навантаження.
Вважаємо, що гарантованість та правовий захист є тими поняттями, які мають знайти відображення у законодавстві про підприємництво.
Крім того, потрібен реальний механізм, який би передбачав захист порушених прав підприємців у суді. Обов'язковим елементом запровадження нової ідеології виконавчої влади має стати створення реальних умов, за яких будь-яке серйозне порушення представниками цієї влади прав і законних інтересів громадян безперешкодно і цілком доступно розглядалось би неупередженим судом. Для цього мають створюватися адміністративні суди як окрема ланка судочинства.
Практичні кроки і заходи з конкретизації правового захисту малого підприємництва безпосередньо залежать від державної науково обгрунтованої концепції його регулювання.
Оскільки вплив держави у моделі транзитивної економіки є привалюючими над ринковим, держава має задіяти адміністративні важелі для правового захисту малого бізнесу. В Україні система правового захисту підприємництва перебуває у процесі становлення, про її правові форми можна вести розмову, лише окреслюючи загальні контури, а тому ефективні функції держави у цій сфері безпосередньо залежать від правових перетворень саме державного механізму, системи органів державної влади з позицій становлення громадянського суспільства [1].
Список використаних джерел
1. Ластовецький А. Усунення перешкод і правовий захист у сфері підприємництва // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 9. - С. 8-11.
2. Эволюция власти // Бизнес. - 2001. - 17 дек. - № 5 (466). - С. 12-13.
3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К., 1998. - Т. 2. - С. 536-541.

 
 

Цікаве

Загрузка...