WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

руйнівну силу як для силових правоохоронних органів, щоздійснюють боротьбу з цим явищем, так і для держави в цілому. Ці обставини насамперед обумовлюють потребу глибокого вивчення цього явища з метою всебічного утримання процесу в певних межах, що забезпечували б дієспроможність державних та управлінських структур і розробку ефективних заходів боротьби з корупцією.
Одним з головних чинників, що не дозволяє вести ефективну боротьбу з корупцією, є відсутність готовності політичних сил суспільства і правоохоронних органів держави до безкомпромісної боротьби з нею, відсутність соціальних та політичних традицій (у тому числі бажання з боку урядових структур) публічного викриття корупціонерів, а також спеціальних криміналістичних методик виявлення фактів корупції.
За даними кримінологічних досліджень, коло об'єктів пошуку та встановлення корумпованих зв'язків з боку злочинців організованих угруповань включає: контрольно-ревізійні та податкові органи, відомчі органи управління, міжвідомчі й територіальні органи управління, правоохоронні органи, виконавчі органи впливових партій та рухів, депутатський корпус. Кожен шостий з посадових осiб, звинувачених у корупцiї, є депутатом рiзного рiвня.
Злочиннiсть серед депутатiв в Українi набуває загрозливого характеру. Недоторканнiсть, яку гарантує народним обранцям чинне законодавство, є ширмою, а iнколи - стимулом антизаконних дiй.
Лише в Одеськiй областi за два останнi роки ради народних депутатiв вiдхилили прокурорськi подання i не дали згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi 173 народних депутатiв.
Кiлькiсть правопорушникiв у радах рiзних рiвнiв з кожним роком зростає. Тiльки пiсля прийняття у сiчнi 1998 р. Верховною Радою України Закону "Про внесення змiн до Закону України "Про статус депутатiв мiсцевих рад народних депутатiв"", яким депутати мiсцевих рад позбавленi ранiше наданої їм недоторканностi, данi питання стали вирiшуватися бiльш активно, i це дало змогу правоохоронним органам попереджувати факти корумпованих дiй з боку цих осiб.
Хабарництво, недiловi стосунки, розкрадання скарбниці, чиновнича турбота про власну кишеню за рахунок людей i держави набули на сьогоднi значного поширення.
Про корумпованiсть українських чиновникiв вiдомо вже за межами держави, в дiлових колах та окремих мiжнародних фiнансових органiзацiях.
Корупцiї у владних структурах притаманне значне розповсюдження. Це пiдтверджують оперативнi данi правоохоронних органiв i конкретнi факти корумпованостi чиновникiв, кiлькiсть яких останнiм часом значно зросла.
Протягом 1997 року правоохоронними органами було складено бiльше 6,3 тис. адмiнiстративних протоколiв про корупцiйнi дiяння, з яких 5,4 тис. направлено до суду. Характерно, що майже 50 % таких протоколiв складено, передусiм, вiдносно державних службовцiв.
За станом на 1 вересня 1997 року лише спецпiдроздiлами СБУ (за їх матерiалами), iншими правоохоронними органами порушено 270 кримiнальних справ за ознаками посадових зловживань.
Серед притягнутих до кримiнальної вiдповiдальностi державних службовцiв - колишнi працiвники МЗЕЗторгу i Мiнекономiки, держадмi-нiстрацiй Iвано-Франкiвської, Луганської областей, органiв прокуратури м. Львова, Києва, Криму, пiдроздiлiв МВС м. Києва, Тернополя, Iвано-Франкiвська, Чернiвцiв, керiвники податкових адмiнiстрацiй Полтавської та Житомирської областей, спiвробiтники Сумської, Запорiзької митниць, Свердловської митницi Луганської областi - за хабарництво, зловживання владою, службовим становищем та iншi злочини з ознаками корупційних дiянь до рiзних строкiв позбавлення волi засуджено 74 посадовi особи.
Як результат - недовiра населення до органiв влади. Саме завдяки корупцiонерам рiзних рiвнiв i рангiв кримiналiтет втручається в процеси приватизацiї, інвестування, конверсiї, прокручує багатомiльйоннi фiнансовi афери, намагається контролювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, вiдмиває незаконно набутi кошти.
За даними соцiологiчного опитування 1600 респондентiв iз 106 мiст країни, проведеного в березнi п.р. за дорученням Уряду України i агентства USAID, 42 % респондентiв назвали низький ступiнь довiри до керiвництва i полiтиків України, 39 % - нiякої довіри, 49 % не довiряють представникам нi центральної, нi мiсцевої влади i лише 19 % їм довiряють.
Вiдповiдi на цi питання демонструють, що необхiдною є не просто реформа адмiнiстративного управлiння i державної служби, а кадрова революцiя. Іншими словами, без радикальної замiни нинiшнього складу управлiнського апарату як боротьба з корупцiєю, так i успiх реформ в цiлому приреченi на провал. З метою прагнення до чистоти влади слiд було б скасувати й депутатський iмунiтет.
Рекет - генетична основа організованої злочинності, який відображає явища, що представляють собою одне із спрямувань кримінального бізнесу. Рекет - це одна з форм проявів організованої злочинності, що містить у собі ознаки здирництва, але повністю до нього не зводиться.
За сучасних умов про рекет можна здебільшого вести мову стосовно особливо небезпечних випадків організованого здирництва на грунті бізнесу (відносно корумпованих представників державних та галузевих органів управління, контролюючих органів, а також підприємців, банкірів, бізнесменів). Протягом 1997 року в Українi зареєстровано 2829 фактiв вимагательств, що на 1,5 % бiльше, нiж за 1996 рiк. За цей перiод викрито 442 факти вимагательств, скоєних органiзованими злочинними групами.
Рекетири підпорядковують собі комерційні структури, банки, окуповують ринки, впритул наближаються до державних підприємств та установ. Методи їх "роботи" різноманітні й постійно вдосконалюються. Більшість злочинних "авторитетів" всіляко дбають про уникнення від відповідальності. Найскладнішою в цьому плані залишається обстановка в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганськiй, Львівській, Одеськiй, Харківській областях та у містах Києві i Севастополі.
Як масштабне явище рекет стає впливовим тоді, коли держава не забезпечує функцій соціального контролю за будь-якими видами відхилень від законної діяльності підприємств, комерційних та підприємницьких структур, або відхилень у поведінці тих чи інших громадян. Рекет має багато видів, але його суть при цьому не змінюється - одержати майнову вигоду під загрозою відкритого або замаскованого насильства з боку злочинних угруповань.
З метою вивчення цієї проблеми було опитано понад тисячу різних категорій співробітників міліції України. Близько 80 % респондентів підтверджують наявність розподілу адміністративних одиниць на зони злочинного впливу, поширення рекету щодо державних структур, промислових підприємств, торгівлі, громадського харчування, сільськогосподарських підприємств і об'єднань. Понад 85 % опитаних вважають, що на місцях відмічається зрощування керівників місцевої влади, правоохоронних органів з комерційними, банківськими та кримінальними структурами. Серед поширюваних кримінальних проявів

 
 

Цікаве

Загрузка...