WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

мiсцях компактного проживання кримських татар у Криму та Херсонськiй областi. У свою чергу, Менджлiс розглядає "Iмдат" як структуру, здатну забезпечити "силове" прикриття курсу, що ним здiйснюється.
Такі події обумовлені тим, що в умовахпослаблення центральної влади, розриву економічних зв'язків і економічного простору, відсутності дійової державної системи управління "п'ятій владі" легше ставити під контроль цілі регіони.
Рiзнополюсне ставлення полiтизованих структур до концепцiї та шляхiв побудови незалежної держави веде як до крайнього загострення протирiч мiж ними, так i до iнiцiйованих деякими з них акцiй силового тиску на органи державної влади. Радикальнi полiтичнi угруповання пiд гаслами "необхiдностi захисту держави i трудового народу" створюють, всупереч чинному законодавству, незаконнi формування та групи з ознаками воєнiзованих, якi планують використовувати як iнструмент боротьби за владу.
Потенційна загроза вбачається в подальшій регіоналізації території України (Слобожанщина, Галичина, Південні і Західні регіони) за допомогою внутрішніх "мафіозно-кланових" структур "п'ятої влади" і міжнародних злочинних утворень з метою етнорегіоналізації мафіозних режимів (у тому числі й управлінських структур) у загальному процесі одержавлення "п'ятої влади".
Реальна загроза "п`ятої влади" для засобів масової інформації полягає у заволодінні організованими злочинними утвореннями контролю за їх діяльністю шляхом фальшивого спонсорства, придбання газет, радіо- і телевізійних станцій (або каналів), утримання деяких видань та журналістів на кошти тіньової економіки. Преса, радіо і телебачення у руках ідеологів "п'ятої влади" стають знаряддям для захисту від справедливого покарання корумпованих посадових осіб, розкрадачів державного і суспільного майна, представників кримінального бізнесу. Публікації та передачі по радіо и телебаченню на замовлення містять витончену пропаганду, яка спрямована на дискредитацію тих, хто протистоїть криміналу, на викривлення сприйняття громадянами країни зусиль, які вживаються державними владними органами для боротьби з "п'ятою владою", і тим самим послаблюють підтримку громадськістю цієї політики.
Потенційна загроза цього процесу полягає в тому, що "п'ята влада" для насадження своєї злочинної ідеології суспільству може стати вищим за державу володарем засобів масової інформації.
Консервація загальної кризи суспільства в Україні супроводжується поглибленням таких негативних соціально-економічних процесів, як:
1) зменшення обсягів виробництва, інфляція, зростання цін, зниження реальної заробітної плати і купівельної спроможності більшості населення;
2) зростання явного та прихованого безробіття, погіршення умов отримання освіти та працевлаштування, збільшення рівня міжрегіональної та міждержавної міграції, в тому числі з країн, які перебувають у кризовому стані;
3) зменшення рівня керованості суспільством, послаблення всіх структур влади та падіння їх авторитету, посилення настроїв сепаратизму, намагання запровадити "місцеві" закони і законність;
4) зниження дисципліни в державних органах, посилення бюрократизму та безконтрольностi державних службовців, розповсюдження лобізму та корумпованості, відставання управлінських структур всіх рівнів від розвитку соціально-економічної ситуації в суспільстві;
5) істотне зниження рівня суспільної моралі, втрата старої ідеологічної основи єднання суспільства, солідарності та відсутність нових ідеалів у більшості населення, розповсюдження настроїв зневіри у майбутньому, апатії, правового нігілізму, а також егоїзму, агресивності, бажання покращити своє життя будь-якою ціною.
Всі ці фактори дають підстави для прогнозування подальшого погіршення у найближчі роки криміногенної ситуації в Україні в цілому і, відповідно, посилення впливу на суспільство "п'ятої влади". Пошириться зростання кiлькостi органiзованих угруповань всiх видiв, якi дiють у сферах банкiвської, кредитно-фiнансової, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, нелегального та напiвлегального бiзнесу, незаконного обiгу наркотикiв, зброї, вибухових речовин, контрабанди товарiв. Така тенденцiя зберігатиметься протягом 1997-1998 рр.
Продовжиться процес зрощування органiзованих злочинних угруповань загальнокримiнального та економiчного характеру, а також вдосконалення системи "вiдмивання" грошей, отриманих злочинним шляхом. Цi кошти будуть активно використовуватись у процесi приватизацiї, акцiонуваннi пiдприємств. Iмовiрним є використання в цьому напрямi українського кредитно-фiнансового ринку мiжнацiональними кримiнальними структурами.
Посиляться намагання кримiнальних угруповань забезпечити прикриття своєї дiяльностi шляхом встановлення корумпованих зв'язкiв з представниками владних структур та правоохоронних органiв, формування в органах державної влади значного за чисельнiстю лобi, яке буде прямо чи опосередковано (фiнансування i т.ін.) забезпечувати в полiтич-ному планi iнтереси регiональних, мiжрегiональних або навiть мiжнародних злочинних угруповань.
Можна констатувати, що на початку кризи і загального погіршення криміногенної обстановки зростання організованої злочинності виступало як наслідок цих глобальних процесів, то в даний час воно набуло значення самостійного і дуже вагомого криміногенного фактору. Діяльність організованих злочинних угруповань дестабілізує ситуацію в суспільстві, створюючи зразки та стимули для загальнокримінальної злочинності і, тим самим, дедалі розкручують маховик злочинності.
Всебічний комплексний аналіз наявних матеріалів про сучасний стан організованої злочинності в Україні дає підстави очікувати, що в найближчому майбутньому головну загрозу для суспільства представлятиме саме економічна злочинність, яка здатна впливати на політичну обстановку в державі. Буде спостерiгатися подальше iнтенсивне зростання кiлькостi економiчних злочинiв, поява нових форм злочинної дiяльностi у сферi економiки. Найбiльш поширеними серед них будуть ухилення вiд сплати податкiв, порушення порядку зайняття пiд-приємницькою дiяльнiстю, протидiя законнiй пiдприємницькiй дiяльностi, примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, фiктивне пiдприємництво, порушення порядку випуску (емiсiї) цiнних паперiв, фiктивне банкрутство, приховування банкрутства, порушення правил здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй, контрабанда.
Передбачається iстотне зростання кiлькостi розкрадань державного та колективного майна шляхом привласнення, розтрати, зловживання посадовим становищем, насамперед у великих та особливо великих розмiрах, а також хабарництва та iнших форм корупцiї в державних структурах всiх рiвнiв, випадки пiдробки та фальсифiкацiї документiв рiзних видiв. Але не можна виключати можливість продовження озброєних "розборок" між озброєними злочинними угрупованнями та фізичного усунення конкурентів, особливо під час зміни політичних та господарських лідерів, а також в період проведення виборчих кампаній. Збільшиться

 
 

Цікаве

Загрузка...