WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

злочинного світу, її романтики, особливо за умов ідеологічного вакууму перехідного періоду. Як свідчить кримінологічний аналіз оперативно-слідчої практики, механізми експансії злочинної ідеології будуються в основному на підкупі(корупції) засобів масової інформації, кіно-, відео- і шоу-бізнесу. Культивування мафіозних і корумпованих відношень, розповсюдження, особливо серед молоді, насилля, жорстокості, агресивності, статевих збочень, наркоманiї і алкоголізму є необхідним елементом у стратегії еліти "п`ятої влади", яка таким чином робить образ мафії і корупції звичним атрибутом суспільства, поширює сферу споживання своїх благ.
Без такої цілеспрямованої системи "духовних цінностей і моралі", своєї субкультури, функціонування безпосередньо "п'ятої влади" та її структур було б неможливим. Ця система відношень значно підвищує суспільну небезпеку її об`єктивних і суб'єктивних характеристик, а саме: способів скоєння злочинів, мотивів, ролі виконавців та органiзаторів тощо.
Діяльність організованих злочинних утворень "п'ятої влади" спрямована на беззаконне збагачення, розбещення молоді, створення стереотипу красивого життя, формування особливого типу "крутої" людини, здатної піти на будь-який вчинок.
З падінням моралі повністю обезцінюється й життя людини. Громадськість здригнулася, коли з'явилися перші повідомлення про те, що злочинці заради заволодiння приватизованим житлом позбавляють їх власникiв життя.
Потенційна загроза полягає тут у поглинанні значної частини офіційної політики у сфері моралі і духовного розвитку суспільства ідеологією "п'ятої влади" як ядра організованої злочинності. Такому розвитку подій сприяють висунені деякими вченими-суспільствознавцями теоретичні положення "про необхідність конверсії тіньових капіталів для ресурсного забезпечення реформ", "про добропорядність і невинність більшості злочинців, які орудують у сфері економіки", "про об'єктивну користь існування і діяльності мафіозних структур для реформ".
Реальна загроза конституційному ладу України з боку "п'ятої влади" проявляється у намаганнi створення на державному і регіональному рівнях паралельних нелегальних структур, незаконних збройних формувань для захисту інтересів своїх організованих злочинних структур. З цією метою вона здійснює підготовку, фінансування і організацію прямих антиконституційних дій, в тому числi у вигляді розпалювання національної ворожнечі, організації масових заворушень, закликів з ціллю захопити владу, стимулює скоєння таких злочинів проти держави - бандитизм, контрабанда та ін.
Проникнення "посланців п'ятої влади" до політичних партій та рухів, державних органів влади (включаючи і місцеві органи влади) і спричиняючи на них вплив, а також корупція політичних діячів і державних посадових осіб веде до втрати громадської довіри до уряду і політичного курсу, до нарощування напруги в суспільстві.
Вплив організованих злочинних утворень можна спостерігати і в тому, що за допомогою своїх внесків у проведення виборчих кампаній "п'ятій владі" вдається проникати до законодавчих органів влади, чинити тиск на виборчий процес. Такі явища є основним ворогом демократії, оскільки вони підривають віру громадян до діючих у суспільстві законів.
За умов масштабного проникнення кримiналiтету до легального бiзнесу i "вiдмивання" здобутих злочинним шляхом коштiв вбачається прагнення кримiнально-мафiозних угруповань взяти участь у чергових виборах до органiв влади. Паралельно з цим вiдбувається процес зрощення частини представникiв органiв мiсцевого самоврядування з кримiнальним середовищем. "Полiтизацiя" окремих "авторитетiв", а особливо лiдерiв бандитсько-рекетирського спрямування, не свiдчить про їхню вiдмову вiд характерних способiв вирiшення спiрних питань насильницькими методами. Цiлком можливо, що останнi використовуватимуться ними i в полiтичних суперечках.
Лiдери окремих партiй допускають застосування нецивілізованих методiв боротьби за владу. Проголошуючи лояльне ставлення до iснуючої в Українi влади, не виключають використання у кризовiй ситуацiї таких методiв боротьби. У боротьбi за владу вони не нехтують нiчим. Претенденти на мiсця в парламентi пiд час збору пiдписiв вдаються до полiтичного шахрайства, видаючи себе за представникiв партiй, якi мають бiльший вплив у даному регiонi.
Загалом зареєстрованi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України полiтичнi партiї та громадськi органiзацiї офiцiйно не ставлять за мету застосування насильницьких методiв заради досягнення полiтичних цiлей. Однак деякi з них - як правого, так i лiвого спрямування - мають суттєвий вплив на незареєстрованi полiтичнi структури з ознаками воєнiзованих, серед членiв яких є чимало осiб з певним досвiдом участi у бойових дiях, навичками диверсiйно-терористичної дiяльностi, що створює загрозу поширення в Українi тероризму як крайньої форми полiтичної боротьби.
Особлива роль у загрозі конституційному ладу належить корупції. Саме вона примушує громадськість проявляти недовіру до законної влади, породжує у населення небажання співпрацювати з нею і підтримувати традиційні державні структури. Головна шкода корупції полягає у тому, що, усвідомлюючи безсилля держави перед корумпованим прошарком посадових осіб, вона підриває довіру до Закону.
"П'ята влада" масовано атакує структури суспільства, вона, мов іржа, пронизує всі його елементи на індивідуальному, колективному та інституційному рівнях. З метою зменшення ризику виявлення злочинів і в максимально можливому ступені уникнення від покарання вона створює обстановку беззаконня у суспільстві, цинічно порушуючи права громадян та їх конституційні гарантії.
Потенційна загроза конституційному ладові полягає у заповненні державних інститутів представниками кримінального світу, або їх "висуван-цями" з числа корупціонерів, розкрадачів державної і суспільної власності, фальшивих бізнесменів, які з метою наживи готові піти на будь-яку протиправну діяльність і союз з мафіозними структурами у різних варіаціях. А це може призвести до одержавлення "п'ятої влади".
Реальна загроза суверенітету і територіальній цілісності держави полягає у тому, що регіональні мафіозно-корумповані клани разом з націонал-екстремістами здійснюють конкретні прямі дії щодо відторгнення від України окремих територій, передусім Криму, спонсують цей процес і в інших регіонах (Донбас, Західна Україна).
Вiдбувається полiтизацiя мiжетнiчних вiдносин, якi є пiдгрунтям сепаратизму. Його етнiчнi передумови базуються на прагненнi мешканцiв окремого регiону чи нацiональної меншини до утворення територiально незалежної адмiнiстративної одиницi всупереч чинному законодавству.
Iстотним чинником залишається дiяльнiсть кримсько-татарського кримiнального клану "Iмдат", який контролює сферу наркобiзнесу, будiвництво житла для переселенцiв та торгiвлю сiльгосппродукцiєю на ринках. Це угруповання володiє декiлькома десятками легальних комерцiйних структур, має розгалужену мережу своїх представникiв в усiх

 
 

Цікаве

Загрузка...