WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

неврегульовані національним законодавством види діяльності до іноземних фінансових центрів, холдінгових компаній і поглинається міжнародними потоками капіталів.
Зміцнення позицій кримінального бізнесу векономіці держави, передусім у зовнішньоекономічній сфері, може призвести до поступового перетворення економічного простору країни на плацдарм для діяльності міжнародних мафіозних структур і відмивання злочинного капіталу. Це небезпечно тим, що залучення інвестицій з метою стабілізації економіки, у тому числі й приватизація, буде здійснюватися за рахунок фінансових джерел "п'ятої влади" в інтересах злочинних міжнародних фінансово-промислових груп.
За сучасних умов деградації економіки України серед багатьох урядовців і парламентарів ведеться дискусія з питання легалізації тіньового капіталу шляхом залучення його до інвестування нашої економіки.
Повернення тiньового капiталу в офiцiйне русло має здiйснюватися лише з огляду на його структуру. Механiзм виведення економiчної дiяльностi з "тiнi" повинен бути адекватним її структурi.
Сам процес трансформацiї має торкатися лише складових некримiнального походження, за якими стоїть значна частина населення. Це одне з важливих завдань держави. Однак, легалiзацiя кримiнальної складової тiньової економiки неприпустима, оскiльки така легалiзацiя означатиме фактичне визнання легiтимностi фiнансових ресурсiв кримiнального промислу i результатiв економiчної злочинностi. Такий фактор призведе до подальшої кримiналiзацiї усiх сфер суспiльного i державного буття.
Прибічників позитивного вирішення цієї проблеми достатньо. Але кінцевий результат лише можна передбачати - поширення організованої економічної злочинності, зростання соціальної напруги, суттєве збільшення жертв "комерційного терору".
Крім того, економічні наслідки організованої злочинності мають й інший бік. Поряд з додатковими витратами на утримання правоохоронних і судових органів потрібні матеріальні та грошові кошти на здійснення соціальних програм для жертв організованої злочинності.
Потенційна загроза цього процесу полягає у досягненні структурами "п'ятої влади" нових надприбутків. В умовах невідпрацьованих механізмів приватизації та роздержавлення, недосконалості банківської системи мафіозні структури можуть стати володарями основного обсягу матеріальних цінностей, створених теперішнім і минулим поколіннями трудівників нашої країни. Причому вірогідність зовнішніх і внутрішніх джерел небезпеки для суспільства є однаково великою, оскільки за ступенем розвитку внутрішніх організованих злочинних утворень вони все тісніше вбудовуються у міжнародні злочинні співтовариства.
Реальна загроза з боку "п'ятої влади" - продовження тотального "бліц-кригу" в усіх сферах суспільного життя, включаючи соціальну структуру суспільства, намагання підкорити собі середній клас України, який у розвинених країнах товарного виробництва, регульованої соціальної ринкової економіки становить соціальну базу існуючої суспільно-економічної системи, є гарантом соціально-політичної стабільності, основною продуктивною силою, уособленням продуктивного підприємництва. Використовуючи "шоковий" обвальний характер змін, що відбуваються, свою ударну силу - організовану злочинність і "п'яту колону" в соціальній структурі (корупцію, підкуп), - "п'ята влада" діє за положенням: "Поділяй і володарюй". Вона розколює соціальну структуру суспільства, насамперед середній клас, диференціюючи його на злиденний, "традиційний" і "новий", який обслуговує "нових багатих" і є більш заможним.
"П'ята влада" спрямовує всю продуктивну підприємницьку енергію на задоволення власних інтересів - не на суспільне виробництво, а на розподіл і перерозподіл власності (у першу чергу загальнонародної, державної), створеної більшістю трударів.
Потенційна загроза з боку "п'ятої влади" з цієї точки зору полягає у її перемозі в процесі боротьби за середній клас, що призведе до підкорення всього населення шкурним інтересам злочинного світу, тотальної мафіонізації суспільства, його суцільної криміналізації. Слід розробити концепцію і конкретну програму координації середнього класу, всього населення в русло продуктивного соціально регульованого ринкового підприємництва, доповнивши цим положенням Закон України "Про підприємництво", інші нормативні акти.
Реальна загроза з боку "п'ятої влади" - намагання "роздержавити" державні силові структури України - Збройні сили, СБУ, МВС, що є продовженням роздержавлення власності, влади, соціальної структури суспільства, включаючи силові структури.
По-перше, "п'ята влада" робить спроби проникнення у державні силові структури, захоплення ініціативи у їх реформуванні на свою користь, деформації та демонтування їх відповідним чином, підкупу і перетягнення на свій бік кадрового складу, його корумпування; по-друге, вона створює свої власні, недержавні силові структури, ударні загони під прикриттям різного роду спортивних, військово-спортивних і військових угруповань, служби охорони.
Через вiдсутнiсть контролю за суворим облiком i збереженням озброєнь - зброя, вибухiвка, набої з арсеналiв Збройних сил України потрапляють до злочинного середовища. Непоодинокими є випадки нестач стрiлецької зброї, мають мiсце випадки незаконного списання стрiлецької зброї та вибухових пристроїв, їх залишкiв на складах.
Незаконні операції зі зброєю, ядерними, радіоактивними матеріалами, крім збагачення "п'ятої влади", зміцнюють її збройний потенціал.
Мають мiсце спроби втягування особового складу Збройних сил України у дiяльнiсть воєнiзованих формувань та полiтизованих радикальних структур, якi роблять ставку на силовi методи в боротьбi за владу. Такi факти зафiксованi майже у всiх регiонах i свiдчать про прагнення зазначених структур мати у своїх лавах професiйних вiйськових, налагодити канали надходження зброї та боєприпасiв.
До злочинної дiяльності залучаються корумпованi чиновники, спiвробiтники правоохоронних, митних, податкових органiв.
Число таких фактiв постiйно збiльшується. Останнiм часом викрито цiлий ряд органiзованих злочинних груп в Одеськiй, Закарпатськiй, Луганськiй, Сумськiй областях, активну участь в дiяльностi яких брали співробітники митної служби.
Потенційна загроза полягає у найнебезпечнішій можливості поставити силові структури під необмежений контроль "п'ятої влади", роздержавивши їх шляхом "реформування" на свою користь. Загрозливою є також тенденція створення "п'ятою владою" власних силових структур, ударних загонів для того, щоб диктувати свою волю суспільству. Вирвати ініціативу у "п'ятої влади" в цьому напрямку - актуальне завдання. Слід постійно нарощувати всебічну і комплексну допомогу державним структурам - фінансово-економічну, соціальну, матеріально-технічну, гуманітарну. Захисники народу повинні бути самі захищені державою, яка слугує народу.
Реальна загроза духовним цінностям і моралі в суспільстві полягає у насаджуванні координаторами і лідерами "п'ятої влади" ідеології

 
 

Цікаве

Загрузка...