WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

на органи внутрiшнiх справ, 75 млн грн. - вiйська, iз фондом грошового утримання - 572 млн грн., на 73 % забезпечує потребу фонду оплати працi, на 12 % - потребу на iншi витрати, а загальнупотребу - лише на 30 %. Аналогiчна ситуацiя запланована на бюджет 1998 року. Крiм того, за 1996 р. МВС недофiнансовано 89,3 млн грн., що спричинило утворення двохмiсячної заборгованостi особовому складу по грошовому утриманню за 1996 р. у сумi 96 млн грн., загальна заборгованiсть перед органами внутрiшнiх справ на початок року складала 225 млн грн., а на 1 липня 1997 р. вона зросла до 498 млн грн., що становить 65 % бюджету МВС на 1997 рiк.
Заборгованiсть перед особовим складом по грошовому утриманню становить 130 млн грн. Співробітникам органiв та пiдроздiлiв внутрiшнiх справ не у повному обсязі сплачуються витрати з вiдряджень, страхування, не проводяться поточнi та капiтальнi ремонти примiщень i майна. Ускладнилась ситуацiя в лiкувальних i оздоровчих закладах, не забезпечуються норми харчування курсантiв навчальних закладiв та солдат внутрiшнiх вiйськ, не виплачується одноразова грошова допомога у зв'язку з втратою працездатностi тощо.
За цих умов служба в органах внутрішніх справ залишається малопрестижною. Відчувається гострий дефіцит висококваліфікованих фахівців.
Негативно впливає на організацію боротьби з організованою злочинністю відсутність законів щодо вдосконалення діяльності нових економічних структур, банківської та зовнішньоекономічної сфер, діяльності посадових осіб та учасників кримінального процесу.
Серед невирішених правових проблем, які стосуються боротьби з організованими злочинними угрупованнями, варто назвати недостатню розвиненість чинного законодавства задля їх вирішення. Певна частина вчених і практиків вважає, що в сучасний період сфера законодавчої регламентації засобів і методів боротьби з організованою злочинністю має багато недоліків, вона відстала від життєвих потреб і не забезпечує досягнення мети правосуддя у сфері боротьби з цим антисоціальним явищем. На сьогодні серед практиків нема єдиної думки щодо ступеня ефективності чинного законодавства в галузі боротьби з організованою злочинністю і необхідних заходів його вдосконалення.
Завершуючи кримінологічний аналіз комплексу обставин, які сприяли утворенню "п'ятої влади" у нашій державі, необхідно зазначити, що боротьба з цим злом за умов подальшого розвитку демократичних процесів має бути безкомпромісною і тривалою.
Президент України Л. Кучма у серпні 1994 р. на розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ України вперше визнав, що в нашій країні сформувалася "п'ята влада" - влада тіньової економіки, незаконного накопичення багатства за рахунок обкрадання держави, власного народу. Вона володіє реальними важелями впливу на державні органи всіх рівнів, на визначення нашого економічного режиму, правоохоронні інститути, засоби масової інформації, на формування громадської думки з тих чи інших суспільних питань.
Це явище стає не тільки одним з основних джерел соціальної напруженості в суспільстві, а й може серйозно заважати оновленню виробництва й проведенню економічних реформ, ускладнити, або й унеможливити реалізацію життєво важливих інтересів України в цілому. Тенденція зростання впливу цієї сили несе в собі надто небезпечну реальну і потенційну загрозу правам і свободам людини, економіці держави, соціальній структурі суспільства, державним силовим структурам, духовним цінностям і моралі, конституційному ладу, суверенітету та територіальній цілісності держави.
Реальна загроза з боку "п'ятої влади" правам і свободам особи полягає в тому, що вони придушуються актами насилля, лобіювання та протекціонізму. В результаті такого впливу конституційні права людини блокуються інтересами мафіозних співтовариств, які насаджують особі (за допомогою механізмів етнічного та релігійного тиску) свої варіанти політичного самовизначення кандидатів до органів представницької, виконавчої та судової влади, вигідних "п'ятiй владі".
Права людини постійно порушуються в результаті прямої або побічної організованої злочинної діяльності, у тому числі примушення жінок і дівчат займатися проституцією, залучення їх до "роботи" у казино, "чоловічих салонах", пунктах розслаблення психіки тощо. Цьому сприяють і конкурси краси, які проводяться безконтрольно з боку влади. Саме такі конкурси є початком поставок великих партій "живого товару" у кубла розпусти Європи, США, країн Східної Азії.
В Українi створюються стiйкi мiжрегiональнi i мiжнароднi кримiнальнi структури, якi окрiм економiки прибрали до своїх рук такi напрями злочинної дiяльностi, як нелегальну мiграцiю, торгiвлю "бiлим товаром" - жiнками, дiтьми.
Порушення прав і свобод відбувається також за умов рабського становища осіб, які потрапили до рук лихварів, побоювання багатьох громадян вийти увечері на вулицю, тому що ці вулиці стають осередком панування наркоманів, грабіжників, злодіїв.
Потенційна загроза правам і свободам громадян з боку "п'ятої влади" полягає у можливості розробки і здійсненні мафіозними та корумпованими структурами механізмів повного їх придушення, переключення цих конституційних норм на власні інтереси шляхом фізичного, морального і матеріального терору відносно основних соціальних груп та інститутів суспільства.
Реальна загроза "п'ятої влади" для економіки держави полягає у тому, що вже сьогодні на регіональному і галузевому рівнях в Україні відбувається перехоплення права володіння і розпоряджання матеріальними цінностями організованими злочинними формуваннями та корумпованими групами чиновників. Створюються монополізовані господарські структури, що призводить до одержання надприбутків організованими кримінальними суб'єктами "п'ятої влади". Суспільна небезпека цих процесів посилюється явним провалом у правовому регулюванні відповідальності за нові види протиправних посягань на різні форми власності.
Проникнення організованих злочинних угруповань як ударної сили "п'ятої влади" до законної економіки призводить до порушення природних дій ринкових сил, оскільки величезні незаконні матеріальні і грошові кошти, що надходять до неї, нанівець зводять систему контролю за цінами, що відбивається на підвищенні витрат споживачів, платіжному балансі держави, грошовій системі, ринку цінних паперів, підриває прибутковість приватних фірм.
Під контроль беруться й іноземні фірми. Іноземних бізнесменів лякає не стільки непередбаченість політичної ситуації, скільки наявність в Україні мафіозних господарських утворень. З іншого боку, в умовах нестабільної політичної обстановки ринкові відносини дуже швидко криміналізуються. Держава, якщо не забезпечує безпеку бізнесу, сама штовхає комерсантів до обійм організованого криміналітету, де вони намагаються знайти захист.
Багатомільйонні доходи від організованої злочинної економічної діяльності вливаються у законні підприємства шляхом ретельно розробленої системи "відмивання грошей". Значна їх частина направляється через

 
 

Цікаве

Загрузка...