WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальний капітал і організована злочинність - Реферат

Соціальний капітал і організована злочинність - Реферат

результатів роботи підприємств", здійсненим Світовим банком спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Дослідження ділового середовища у суспільствах з перехідною економікою було проведене у 1999 році. У кожній країні було опитано на підставі репрезентативної (квотної для розміру, галузі, розміщення та експортної орієнтації) вибірки представників 125-150 підприємств. Виходячи з відповідей менеджерів вищої ланки 26 країн на запитання щодо впливу такої форми корупції, як патронат на бізнес та щодо того, наскільки видається проблемою організована злочинність для ділового середовища, розраховано середні бали (шкали цих запитань мали ранговий рівень виміру від 1 до 4 балів; чим вище значення - тим гострішою видається та чи інша проблема). Коефіцієнт кореляції (r) між цими показниками є статистично значущим на рівні p<0,01 і становить 0,635, що говорить про помірний зв'язок.
Опитування підприємців за аналогічною методикою було здійснено Світовим банком і ЄБРР в 2002 році. У таблицінаводиться зіставлення за показниками, що характеризують неформальні зв'язки і організовану злочинність у лобіюванні державних рішень, а також значимість проблеми мафії для стану і розвитку бізнесу. Якщо в опитуваннях громадської думки індикатором соціального капіталу часто виступає рівень довіри до різноманітних соціальних інститутів і суб'єктів, то для підприємців формальною стороною соціального капіталу є довіра до юридичної системи, впевненість у захисті прав власності, що відбиває панування принципу верховенства права у певній країні (таблиця).
Таблиця
Зіставлення поширеності груп впливу, проблеми організованої злочинності та дієвості принципу верховенства права
Країни Частка фірм, бізнес яких зазнає помірного або серйозного впливу певних груп через лобіювання ними законів та управлінських рішень, % Частка фірм, для яких організована злочинність є помірним або серйозним обмеженням для бізнесу, % Частка фірм, які тією чи іншою мірою впевнені у підтримці юридичною системою контрактів у ділових спорах, %
Індивідууми або фірми з щільними зв'язками з політичними лідерами Організована злочинність
Сербія і Чорногорія 45,7 39,4 25,9 71,5
Македонія 49,4 47,1 43,2 49,4
Албанія 43 23,2 35,1 49,4
Хорватія 50,4 36,6 22,6 66,6
Туреччина 58,1 34,2 28,5 67
Боснія і Герцеговина 46,6 37 43,1 61,9
Словенія 31,1 6,3 7,3 54,4
Угорщина 48 27,1 11,1 59,7
Чехія 29,1 14,3 21 52,9
Румунія 37,9 20,6 26,4 54,2
Болгарія 50,3 40,5 39,7 49,4
Польща 63,8 30,6 33,6 58,1
Словаччина 51,6 32,3 25,1 46,1
Латвія 53,7 22,8 13,8 51
Литва 44,7 20,3 20,6 40,5
Естонія 31,7 20,5 9,6 71,4
Україна 67,9 44,8 33,1 50,9
Білорусь 43,5 21,8 16,1 51,9
Молдова 57,3 40,7 48,5 29,9
Грузія 39,9 24,2 42,5 41,1
Вірменія 44,8 28 12 55,9
Казахстан 46,1 29,4 21,8 51,5
Азербайджан 54,6 25 1,3 69,1
Узбекистан 45,5 25 14,9 75,8
Росія 37,2 30,6 20,4 34,7
Таджикистан 38,2 46,3 23 66,7
Киргизстан 33,8 40 30,7 36
Середнє 46,1 29,9 24,8 54,3
Коефіцієнт кореляції між поширеністю двох лобістських угруповань (наближені до влади фірми та організована злочинність) складає 0,482 (p<0,05), між впливом організованої злочинності та проблемою мафії для стану й розвитку бізнесу - 0,585 (p<0,05), між проблемою організованого крімніналітету та одним з індикаторів верховенства права - -0,443 (p<0,05). Зазначений статистичний аналіз підтверджує загалом висунені змістовні гіпотези про зв'язок організованої злочинності з позитивним і негативним соціальним капіталом: у суспільствах, де юридична система не діє, бізнес скаржиться на проблему організованої злочинності. При цьому злочинні організації та фаворитні фірми завдають суттєвого впливу на законодавство та управлінські рішення.
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що клієнтелізм як вид соціального капіталу й форма організації суспільних відносин лежить в основі латентних груп впливу, що обстоюють свої інтереси неправовими, часто протиправними діями, за допомогою корупції та насилля. Такими групами можуть виступати, зокрема, традиційні мафіозні клани, що є об'єднаннями, ґрунтованими на сімейній (кровно-родинній чи квазі-родинній) або земляцькій спільності, і складаються з ядра і десятків або сотень членів, котрі відносяться до різних прошарків і мають різний соціальний статус.
Список використаних джерел
1. Rubio M. Perverse Social Capital - Some Evidence from Colombia // Journal of Economic Issues. - 1997. - № 31.
2. Thoumi F. E. The Role of the State, Social Institutions and Social Capital in Determining Competitive Advantage in Illegal Drugs in the Andes // Transnational Organized Crime. - 2002. - Issue 5.1.
3. Ledeneva A. Russia's economy of favours: blat, networking a informal exchange. - Cambridge: Cambridge university press, 1998.
4. Rose R. Getting Things Done in Anti-Modern Society: Social Capital Networks in Russia // The World Bank, Social Capital Initiative // Working Paper. - Washington, D.C., 1999. - № 6.
5. Патнам Р. Д. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії. - К., 2001.
6. Fukuyama F. Social Capital and Civil Society // IMF Working Paper WP/00/74. 2000. April.
7. Raiser M., Haerpfer C., Nowotny T. , Wallace C. Social capital in transition: a first look at the evidence // European Bank for Reconstruction and Development. Working Paper. - 2001. - № 61.
8. Бова А.А. Тінізація суспільних відносин: механізм, передумови, тенденції // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними: Міжвідом. наук. збірник. - К., 2000. - Т. 25.
9. Gambetta D. Fragments of an Economic Theory of the Mafia // Archives Europ?ennes De Sociologie. - 1988. - №29.
10. Gambetta D. Mafia: the Price of Distrust // Trust / ed. Diego Gambetta. - Oxford: Basil Blackwell, 1988.
11. Albini J.L. Syndicated crime: Its structure, function, and modus operandi / Ianni F.A.J., Reuss-Ianni E.R. The crime society: Organized crime and corruption in America. - N.Y.: New American Library, 1976.
12. Chambliss W.J. On the Take: From Petty Crooks to Presidents. - Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988.
13. Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. - М, 2000.
14. Stark D., Bruszt L. Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe. - Cambridge. UK: Cambridge University Press, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...