WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальний капітал і організована злочинність - Реферат

Соціальний капітал і організована злочинність - Реферат


Реферат
на тему:
Соціальний капітал і організована злочинність*
Поняття та основні види соціального капіталу. Відзначаючи великий інтерес соціологічно орієнтованих науковців до питань, пов'язаних з організованими формами злочинності, можна назвати дослідження генези різноманітних етнічних злочинних спільнот, патрон-клієнтних відносин як основу мафії, її нормативні регулятори, економічні аспекти організованого криміналітету. Спостерігається тенденція до вивчення професійними соціологами таких незвичних для даної науки предметів, як система транснаціональної злочинності, вплив глобалізації на її інтенсифікацію. Чимало науковців розглядають тему організованої злочинності та корупції, аналізуючи "тіньову" економіку та її вплив на соціальну структуру, процеси формування вищих верств, конверсію бюрократичного ресурсу в економічний капітал. Сучасна соціологія також звертає увагу на формування владних кланів, зрощення їх з криміналом. Про актуальність теми для соціологічного дискурсу свідчать не лише наукові роботи, а й запровадження у деяких західних університетах експериментальної дисципліни "Соціологія організованої злочинності", спеціалізованого курсу "Держава, насилля та мафія у порівняльній перспективі" в Європейському університеті (Санкт-Петербург).
Важливою проблемою у науковому сенсі залишається реінтерпретація загальносоціологічних парадигм й концептів, а також використання емпіричних методів збору та аналізу інформації для з'ясування феномену організованої злочинності. Нині все активніше досліджується тема впливу негативного соціального капіталу на організовану злочинність, "тіньову" економіку, корупцію, екстремізм [1-4]. Існують різні теоретичні трактування й підходи (в межах соціології, економіки, менеджменту, теорії ігор, психології та антропології), що пояснюють природу цього явища.
Соціальний капітал - це своєрідний ресурс, який дозволяє людині, завдяки залученню до соціальних зв'язків, одержувати певні переваги та нові можливості для реалізації своїх шансів. В основі соціального капіталу лежить концепт довіри - феномен, що сприяє впорядкуванню соціального життя, легітимації соціальних відносин [5; 6]. Порівняльні емпіричні дослідження у країнах з перехідною економікою засвідчили, що високий рівень довіри й участь населення у громадських організаціях сприяє у довготривалій перспективі економічному зростанню через полегшення передачі інформації, зниження затрат на примус і контроль [7].
У соціальному капіталі знаходять свій вираз норми та цінності соціальних груп, які дають змогу їх учасникам діяти ефективніше, переслідуючи власні цілі. Такі групи можуть бути формальними (фірма, профспілка) і неформальними (родичі, друзі, сусіди), тож і соціальний капітал відповідно поділяється на формальний та неформальний. Варто підкреслити, що соціальний капітал здатен відігравати для соціуму як позитивну, так і негативну роль. Позитивно характеризуються взаємини між людьми, що ведуть до кооперування з метою надання взаємодопомоги, боротьби зі злочинністю, недопущення вживання наркотиків. У цьому зв'язку можна назвати самоорганізацію добровільних загонів охорони правопорядку (Великобританія, США), асоціації взаємодії населення і поліції (Японія), громадські ініціативи протидії вуличній проституції (Франція). Даний вид соціального капіталу відносно добре досліджений. Соціальний капітал має й іншу сторону: члени корпоративних, закритих груп одержують певні переваги, однак активність таких асоціацій вкрай негативно діє на суспільне життя в цілому (на Заході поняття "негативний, поганий або зіпсований соціальний капітал" часто вживаються як синоніми). Прикладами негативної кооперації між людьми можна назвати злочинні угруповання, екстремістські й терористичні організації. Негативним соціальним капіталом є й поширення корупційних зв'язків, що стають неписаною практикою рішення питань на тлі недовіри до органів державної влади.
Взаємозв'язок довіри й соціального капіталу в суспільстві та мафії представлений у фундаментальній роботі Р. Патнема (R. Putnam) [5]. Соціолог описує ті негативні явища, насамперед в економічній сфері, що відбуваються через недовіру і нездатність співробітничати заради загального блага. Необхідність дотримання угод у "суспільстві недовіри" вимагає залучення третьої сторони, що спричиняє великі витрати, порівняно з добровільним співробітництвом, механізмом якого виступає соціальний капітал. У суспільстві, де люди довіряють тільки своїй родині і не схильні до кооперації з іншими, спостерігається економічна стагнація. Так, на півдні Італії також існував соціальний капітал, але капітал іншого ґатунку, який виробляла мафія - продукт недовіри до інших членів суспільства і відповідних вертикальних патрон-клієнтних відносин залежності, що складаються в умовах слабкості держави.
У першому наближенні можна дати характеристику ідеальним типам "хорошого" та "поганого" соціального капіталу, виходячи з типу суспільства (відповідно, відкритого/ закритого) ідеології (демократичної/ авторитарної), способів розв'язання конфліктів (легальних/ протиправних - підкуп, насилля, терор), соціальних відносин (рівноправних, егалітарних/ ієрархічних, клієнтарних), соціальних норм (універсальних/ партикулярних), типу соціальної дії (раціональної/ традиційної), характеру соціальних мереж (громадянське суспільство/ мафія) та способу інтеграції до них (мережі залучення/ мережі виключення).
Соціальний капітал і соціальні функції мафії. Згідно з новою інституційною теорією взаємодія економічних суб'єктів у сфері просування товарів на ринок пов'язана із трансакційними витратами. Вони стосуються отримання інформації про партнерів, ведення переговорів, укладання угод, координації, виходом на ринок та збутом продукції. Традиційні промисли організованої злочинності потребують невеликих виробничих затрат, тоді як трансакційні витрати, особливо якщо вони мають місце серед незнайомих осіб, - досить значні. Для зменшення трансакційних витрат належить встановлювати конвенції, які б забезпечували довіру між різними ланками злочинного промислу, споживачами незаконних товарів і послуг, що має значною мірою сприяти розгортанню тіньового бізнесу. Зрештою тривалі взаємодії між злочинцями та необхідність контролю за дотриманням конвенцій зумовлюють перетворення організованої злочинності на неформальний соціальний інститут.
Мафія є не тільки групою людей, а й своєрідною формою організації суспільних відносин, усталеною моделлю взаємодії. Наприклад, на Сицилії в ХІХ ст. у межах кланових відносин мафія забезпечувала виконання угод, а довіра, яка уможливлює впорядкування соціального життя, набувала ринкової вартості.

 
 

Цікаве

Загрузка...