WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальна ретроспекція незаконного наркообігу - Реферат

Соціальна ретроспекція незаконного наркообігу - Реферат

французького гашишизму та опієфагії було не сліпе вульгарне наслідування своєрідної моди, а, скоріше, бажання інтелектуалів викликати у себе творче натхнення, спричинити розширення, розсування (вівісекцію) свідомості в очікуванні нових можливостей власного таланту та високої уяви, але, і про це пише Ш. Бодлер: "Нехай світські люди і цікаві, які бажають випробувати неземну радість, знають, що… у гашишу нема ніякого дива, нема нічого, окрім надмірно роздутого їства. Під впливом гашишу мозок і організм виявляють звичайні, притаманні даній особі явища, розмножені та посилені, але вірні своєму походженню. Людина не є вільною від неминучості свого душевного і тілесного темпераменту; гашиш стає збільшувальнимдзеркалом вражень і звичайних думок людини, але не більше цього" [3, с. 97 - 98].
12. Не менш важливим для дослідників механізму зародження та розвитку немедичного зловживання наркотичними засобами і психотропними речовинами, а, отже, і життєдіяльності наркобізнесу, представляється, на наш погляд, описання автором у главі "Людинобог" вже не фізичної природи наркотичного полону, а моральної сторони гашишеманії - зміни людських почуттів. На думку Ш. Бодлера, "… духовній людині важливіше дізнатися про вплив гашишу… на зміну, викривлення та перебільшення його звичних почуттів і моральних уявлень, які у цій виключній атмосфері (гашишного сп'яніння - І.В.) зазнають істинного переломлення. Людина, яка тривалий час віддавалася опіуму або гашишу, змогла, незважаючи на слабкість та звичку до свого рабства, знайти у собі сили звільнитися від нього,… викликає більше захоплення, ніж благо розсудливий, який ніколи не спіткнувся, який сумлінно запобігав спокусі" [3, с. 112].
Дозволимо собі категорично заперечити авторові, бо, як відомо, первинна профілактика наркоспоживання є найефективнішим способом запобігання поширенню наркотизації і прекрасним методом боротьби з наркобізнесом у частині скорочення обсягів попиту на наркозасоби, тим більше, при хронічно зростаючій пропозиції. Але при безумовному пріоритеті первинної профілактики серед всіх інших - запобігання першої спроби наркоспоживання і недопущення її протягом усього фізіологічного життя людини - заслуговує на серйозну увагу вольове бажання і намагання наркозалежної особи на повну абстиненцію з тривалою ремісією. Тим більше, що "… особи, які потрапили в залежність від наркотику, виявляються не відразу в момент виникнення цієї залежності, а лише згодом. Таким чином, офіційна статистика постійно припізнюється по відношенню до реальної ситуації саме на величину "наркотичного стажу", що встигають придбати хворі до моменту виявлення" [11, с. 2]. Можемо додати, що, на наш погляд, однаковою мірою - що у разі недопущення первинного наркоспоживання, або у разі виявлення та лікування вже наявної сформованої наркоманії - потребується чітка система соціальних (життєвих) пріоритетів і соціально-психологічного спрямування, яка у першому випадку спрацює почасти підсвідомо у індивідуума та не допустить першої та майбутніх хронічних наркотичних спроб, виробить у нього та в його мікросоціумі імунітет проти наркоспоживання, а у другому, якщо додати бажання самого наркомана та правові гарантії, що виражатимуться в альтернативних формах покарання, пов'язаних з діяльністю поки що відсутніх в Україні наркосудів - "виштовхне" наркоспоживача з кримінального наркосередовища та надасть йому реальну можливість дістати повної абстиненції та ресоціалізації. Сучасним дослідникам феномену живучості й процвітання наркобізнесу доводиться звертатися до глибин природи немедичного наркоспоживання, до тих спонукальних механізмів, що провокують постійне застосування апріорі смертельно небезпечних наркотичного засобу або психотропної речовини, що здійснює руйнуючий вплив на організм та лінію поведінки особи, нарешті, - вбиває особистість і саму людину. Маємо на увазі наступне: людина знає, що будь-яка сильнодіюча отрута призводить до летальних випадків і, безумовно, намагається запобігти отруєнню, якщо об'єктивно це від неї залежить.
У разі наркозасобів все відбувається з протилежним ефектом: знаючи про небезпеку і наслідки від немедичного зловживання наркозасобами, людина все рівно обирає для себе шлях пролонгованої (розтягнутої у часі) смерті. Питання наркоманії не є якоюсь надмірно затеоретизованою науковою проблемою та недоступною для сприйняття широкими верствами населення, щоб не знатися на небезпеці наркоспоживання, навпаки, дане коло проблем постійно присутнє у нашому повсякденному житті. Ми переконані, що дотепер в Україні відсутні системні знання у глибоких верств населення про медичні, соціальні та юридичні наслідки системної наркотизації і саме ця детермінанта виступає, разом з багатьма іншими, провокатором послідовного поширення наркобізнесу, зростання кількості хворих на наркоманію у загальнонаціональному масштабі.
Список використаних джерел
1. Смирнова І.В. Деякі пріоритетні напрями удосконалення боротьби з наркобізнесом і наркоманіями в Україні // Вісник Нац. ун-ту вн. справ. - Х.: Нац. ун-т вн. справ, 2004.
2. Рише К. К вопросу о сомнамбулизме / Пер. П.А. Калачинского из Revue philosophique. - Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1886. - 77с.
3. Бодлер Ш. и др. Искусственный рай. Клуб любителей гашиша. - М.: Изд-во "Аграф", 1997. - 416 с.
4. Рише Ш. Опыт общей психологии: Сочинение члена мед. ф-та в Париже. Перевод с франц. - М.: Издание Е.И. Анскаго, 1889. - 244 с.
5. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. - К.: Голов. ред. Української рад. енцикл., 1977 - 776 с.
6. Шабанов П.Д. Основы наркологии. - СПб.: Изд-во "Лань", 2002. - 560 с. - (Мир медицины).
7. Павленко Р.М. Попередження органами внутрішніх справ незаконного виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин: Дис…. канд. юрид. наук. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004. - 201 с.
8. Смирнова І.В. Як приборкати наркобізнес в Україні? // Міліція України. - 2005. - Лист. - № 11.
9. Мінка П.Я. Сучасні проблеми протидії наркоманії та наркобізнесу // Наук. вісник Юрид. акад. Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. праць. Спец. вип. "Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у сучасних умовах". - Дніпропетровськ, 2004.
10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2003. - 1104с.
11. Розробка системи комплексного епідеміологічного моніторингу залежності від психоактивних речовин в Україні (шифр АМН. 4.01): Фрагмент НДР / Керівники НДР зав. від. проф-ки та лікування наркоманій Ін-ту неврології, псих. та наркології, д-р мед наук І.В. Лінський та зав. від. проф-ки та лікування алкоголізму Ін-ту неврології, псих. та наркології, д-р мед наук О.І. Мінько. - Х.: Вид. авт., 2003. - 27 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...