WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль суду у справі боротьби зі злочинністю та корупцією - Реферат

Роль суду у справі боротьби зі злочинністю та корупцією - Реферат

органами прокуратури - 109, органами військової прокуратури - 97, МВС - 586, СБУ - 405 та податковою міліцією - 40. Із загальної кількості закритих справ 420 - за відсутністю події і складу правопорушення; з них - 205 заведених МВС, 137 - СБУ, 36 - органами прокуратури та по 21 - органами військової прокуратури та податковою міліцією.
Наявними залишаються факти порушення адміністративних справ про діяння, котрі за очевидною малозначністю не містять у собі ознак правопорушення. Інодіадміністративні справи заводяться на осіб, в діях яких відсутній склад корупційного правопорушення, або вони взагалі не є його суб'єктами.
На підтвердження висновку про розбіжність статистичних даних Департаменту оперативної інформації та Державної судової адміністрації необхідно розглянути нижченаведене.
Якщо переглянути динаміку виявлених правоохоронцями корупційних діянь та направлених протоколів до суду, то ми отримаємо невтішну картину. Оскільки, не зважаючи на те, що з 1999 по 2001 рр. кількість складених протоколів зросла, у подальші роки вона зменшилась. Та більше того, виявилась негативна тенденція зміни назв показників та перекручування кількісних і якісних характеристик щодо адміністративних протоколів, складених за вчинення корупційних діянь. Так, якщо у 1999 році було складено 5751 протокол, у 2000 році - 6160, у 2001 році -7175 протоколів, то у 2002 році такого показника, як "складені протоколи", вже чомусь немає, натомість є назва про кількість протоколів, по яких судом прийнято рішення - 5318. А вже у 2003 році, на зміну минулорічному нововведенню, вводиться ще один нігілізм - кількість протоколів, направлених до суду - 4918 [6]. Виникає логічне запитання: з якою метою протягом останніх років робиться таке перекручування показників. Воно абсолютно не піддається логічному аналізу і ускладнює:
- по-перше, простежити динаміку скоєння корупційних діянь;
- по-друге, - встановити детермінанти виникнення правопорушень;
- по-третє, - визначити міри профілактики корупції;
- по-четверте, - встановити ефективність роботи правоохоронних органів.
Якщо до моменту створення (29 серпня 2002 р.) Державної судової адміністрації України такі дані МВС були єдиними, то після створення вказаного органу вони стали виглядати не зовсім об'єктивно. Отже, на сьогодні МВС надає не повні дані щодо адміністративних протоколів про корупційні діяння. За даними МВС, показники протоколів, направлених до суду у 1999 році, складають 5704, (розглянутих - дані відсутні). Направлено до суду у 2000 році 6072 - (розглянутих - дані відсутні); у 2001 році 7072 - (розглянутих - дані відсутні).
Кількість протоколів, по яких судом прийнято рішення, склала у 2002 році - 5318 (дані МВС по розглянутих та направлених до суду відсутні). Кількість розглянутих протоколів, за даними Судової адміністрації України, складає 6466. Кількість протоколів, за якими судом прийнято рішення у 2003 році, склала 4381 (дані по розглянутих та направлених до суду відсутні). Вражає різниця по закритих судами протоколах між даними МВС та ДСА. У 1999-2001 роках дані МВС відсутні. 2002 рік: за даними МВС, - 1293 протоколи. За даними Судової адміністрації України, - 3385 справ. 2003 рік: за даними МВС, - 1237 протоколи. За даними Судової адміністрації України, - 2048 справ.
Якщо розглянути якісну сторону складених протоколів, то вона також бажала б бути кращою. Протягом вказаного періоду до адміністративної відповідальності правоохоронними органами не притягнуто жодного державного службовця 1-2 категорій, а переважна більшість протоколів складена відносно державних службовців 5-7 категорій. Це свідчить про те, що вимоги Президента України про переорієнтування боротьби з корупційними проявами з дрібного чиновництва на посадовців більш високого рівня, які своїми діяннями завдають істотної шкоди інтересам держави, не виконуються.
Аналогічно показникам закритих адмінпротоколів у 1999-2001 рр. по категоріях дані відсутні. У 2002 році кількість протоколів, по яких судом прийнято рішення відносно державних службовців, за даними МВС, наявна така інформація.
1-2 категорії - 5 протоколів; за даними Судової адміністрації України, - не розглянуто жодного протоколу. 3-4 категорії - 119 протоколів; Судова адміністрація України, - дані відсутні. 5-7 категорії - 3335 протоколів; Судова адміністрація України, - дані відсутні.
У 2003 році кількість протоколів, по яких судом прийнято рішення відносно державних службовців, за даними МВС:
- 1-2 категорії - 0 протоколів; за даними Судової адміністрації України, - не розглянуто жодного протоколу;
- 3-4 категорії - 81 протокол; Судова адміністрація України, - дані відсутні;
- 5-7 категорії -1562 протоколів; Судова адміністрація України, - дані відсутні [6].
Розглянувши та дослідивши динаміку надходження і розгляду як кримінальних справ за вчинення корупційних злочинів, так і адміністративних протоколів про корупційні правопорушення, ми можемо дійти висновку про те, що на сьогодні існує проблема обліку в системі МВС та ДСА, яку потрібно негайно вирішувати. Можливе, на нашу думку, створення єдиного міжвідомчого органу статистичної звітності. Міжвідомча статистика дозволила б аналітично простежити за проходженням кримінальних справ через усі стадії кримінального правосуддя.
Список використаних джерел
1. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підруч. для вузів. - Вид. 2-е, перероб. і доп.- К.: Либідь, 1999.- 536 с.
2. Конституція України: Прийн. 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.- Ст.141.
3. Закон України від 7 лютого 2002 р. "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради України. - 2002.- № 27-28.- Ст. 180.
4. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 400 с.
5. Кримінальний процес України: Підруч. для вузів / За ред. Ю. М. Грошевого та В. М. Хотенця. - Х.: Право, 2000. - 496 с.
6. Матеріали Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.
7. Указ Президента України "Про Положення про Державну судову адміністрацію України" від 3 березня 2003 року № 182/2003 // Офіц. вісник України. - 2003.- № 10.- Ст. 432.
8. Указ Президента України "Про Державну судову адміністрацію України" від 29 серпня 2002 року № 780/2002 // Офіц. вісник України. - 2002.- № 36.- Ст. 1674.

 
 

Цікаве

Загрузка...