WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності - Реферат

Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності - Реферат

припиняють або забороняють роботу підприємств, окремих його підрозділів, агрегатів, експлуатацію споруд, окремих приміщень, виробництво та реалізацію пожежнонебезпечної продукції, дію виданих дозволів на право проведення робіт; здійснюють контроль за виконанням протипожежних вимог на будівництві і т. ін.
За результатами контролю в разі виявлення порушень Державні пожежні інспектори мають право заборонити (до усунення недоліків) випуск і застосування проектів, зупинити проведення будівельно-монтажних робіт, притягти до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій і громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки; застосувати штрафні санкції до підприємств, установ, організацій за порушення правил пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду;
- органи державного геологічного контролю відповідно до завдань та повноважень, закріплених у Постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1994 р. "Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню надр України";
- органи Державної контрольно-ревізійної служби Міністерства фінансів України, які відповідно до Закону України від 26 січня 1993 р. "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" [5] проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів; здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками, опрацьовують інструкції та інші нормативні акти про проведення ревізій і перевірок; розробляють пропозиції щодо вдосконалення контролю; координують роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Головному контрольно-ревізійному управлінню та його підрозділам на місцях надано право безперешкодного доступу на підконтрольні об'єкти для з'ясування питань, пов'язаних із ревізією чи перевіркою; припиняти операції на розрахункових та інших рахунках у банках, інших фінансово-кредитних установах у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику Державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки; одержувати від посадових і матеріально-відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок та ін.
За результатами контролю (у випадках, передбачених законодавством, і в разі потреби) контрольно-ревізійна служба має право накладати на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення, стягувати в дохід держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами та організаціями за незаконними угодами або без інших установлених законодавством підстав чи з порушенням чинного законодавства і т. ін.;
- органи державного контролю за цінами (Державна інспекція України з контролю за цінами) відповідно до завдань та повноважень, закріплених у Законі України від 3 грудня 1990 р. "Про ціни і ціноутворення" та у Положенні про Державну інспекцію з контролю за цінами, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р.;
- митний контроль здійснюється Митною службою України. Метою митного контролю є забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення через державний кордон товарів та інших предметів.
Контрольні повноваження митних органів та їх посадових осіб закріплені у Митному кодексі України [6], Законі України від 25 червня 1991 р. "Про митну справу в Україні" [7], положеннях про митну службу та її підрозділи, інших нормативних актах.
Митний контроль безпосередньо запроваджують відповідні посадові особи митниць шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю; митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого догляду); перегляду, обліку документів і предметів, які переміщуються через митний кордон України; митних обстежень та ін. Проводиться він у спеціальних зонах митного контролю. При цьому в разі потреби застосовуються технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я людей, тварин, рослин і які не спричиняють шкоди підприємствам і громадянам. За необхідності до участі у здійсненні митного контролю залучаються фахівці та експерти.
Уповноважені особи митних органів при виявленні ними порушень митних правил і при наявності інших означених законодавством підстав мають право здійснювати адміністративне затримання, вилучення речей і документів, застосовувати спеціальні засоби попередження та припинення правопорушень. Начальник митного органу, його заступник або посадова особа, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, мають право відповідною постановою призначати перевірку діяльності підприємства, яке допустило порушення митних правил. Начальники митниць і їх заступники мають право притягати винних осіб до адміністративної відповідальності;
- органи, установи та заклади Державної санітарно-епідемічної служби Міністерства охорони здоров'я України. Їх повноваження регулюються Законом України від 24 лютого 1994 р. "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Положенням про Державну санітарно-епідемічну службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р.;
- органи Державної податкової адміністрації України здійснюють відповідно до Закону України від 4 грудня 1990 р. "Про Державну податкову службу в Україні" [8] функції контролю за дотриманням законодавства проподатки та інші платежі у бюджет.
Вони контролюють своєчасне подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням платежів у бюджет, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення прибутку, доходу, інших платежів у бюджет; контролюють дотримання громадянами законодавства про індивідуальну трудову діяльність, забезпечують правильність застосування та своєчасність стягнення фінансових санкцій за порушення зобов'язань перед бюджетом; передають правоохоронним органам матеріали про факти порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, і т. ін.
Для реалізації цих функцій підрозділам Державної податкової адміністрації України надається право здійснювати у будь-яких суб'єктів підприємництва перевірку грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають при перевірках; обстежувати будь-які приміщення підприємств, установ, організацій та громадян, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування.
За результатами контролю у випадках, передбачених законодавством, Державні податкові інспектори мають право зупиняти операції підприємств, установ та організацій по розрахункових, інших рахунках у банках; вилучати у підприємств, організацій та установ документи, що свідчать про приховування (заниження) прибутку (доходу), а у громадян, які порушують порядок зайняття індивідуальною трудовою діяльністю, - патенти або реєстраційні посвідчення; застосовувати до підприємств, установ, організацій фінансові санкції, а громадян притягати до адміністративної відповідальності;
- підрозділи

 
 

Цікаве

Загрузка...