WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності - Реферат

Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності - Реферат


Реферат
на тему:
Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності
Питання про визначення понять "правоохоронні органи" та "контролюючі органи" є дискусійним в теорії права. Між науковцями та фахівцями триває широка дискусія стосовно цих понять.
Як вбачається, вирішення проблеми визначення понять "правоохоронні органи" та "контролюючі органи" залежить від розв'язання питання про те, які саме функції державних органів слід визнавати правоохоронними. Можна дійти висновку про те, що функціональний критерій необхідно визнати головним при визначенні того чи іншого державного органу як правоохоронного. Правоохоронна діяльність виходить за межі діяльності лише правоохоронних органів. Окремі її функції виконують законодавча та виконавча гілки влади, президентські органи, інститути громадського суспільства тощо. Тому суб'єктами правоохоронної діяльності є: держава через свої законодавчий, виконавчі, судові, президентські органи, прокуратуру; деякі громадські організації та об'єднання; окремі громадяни, яким державою делеговано певні повноваження з урахуванням відповідного розподілу між ними компетенції, форм і засобів здійснення.
Тому, враховуючи багатоманітність правоохоронних функцій, необхідно провести їх класифікацію. Так, за значенням останніх усі правоохоронні функції слід поділити на головні та другорядні (допоміжні) [1]. До головних належать ті, що безпосередньо пов'язані з боротьбою зі злочинністю та правопорушеннями, за які передбачено юридичну відповідальність. До останніх функцій належать профілактична; захисна; охоронна; ресоціалізації; оперативно-розшукова; розслідування злочинів; судового розгляду справ про злочини; про адміністративні правопорушення; про фінансові та господарські правопорушення; а також виконавча. До другорядних - належать контрольна; дозвільна; правороз'яснювальна; аналітична та методична; інформаційна; нормотворча; координаційна.
Тому до правоохоронних органів можна віднести лише такий державний орган, виконання яким однієї чи декількох головних правоохоронних функцій є визначальним в його діяльності. При цьому виконання другорядних (допоміжних) правоохоронних функцій не має великого значення, хоча їх виконують майже всі зазначені вище органи.
Контролюючі органи слід відрізняти від правоохоронних, хоча вони і виконують окремі правоохоронні функції. За своєю суттю визначальним в їх діяльності є виконання інших (не правоохоронних) функцій.
Контроль є одним із найважливіших елементів державного управління. Без організації та здійснення контролю неможлива робота державного апарату, інших підконтрольних державі структур. Кожне рішення, кожна дія у сфері державного управління закінчуються контролем за її виконанням.
Державний контроль поширюється на всі сфери життєдіяльності країни: економіку, соціально-культурну сферу, адміністративно-політичну діяльність, міжгалузеве державне управління.
До органів, які здійснюють державний контроль, відносяться контролюючі органи, що проводять міжвідомчий контроль.
Коло питань, яке має право перевіряти контролюючий орган, вкрай вузьке, спеціалізоване, прив'язане до завдань, що стоять перед цим органом. Відповідно до наданих повноважень спеціальні контролюючі органи здійснюють контроль за дотриманням загальнообов'язкових правил у різних сферах діяльності: промисловості, сільському господарстві, транспорті, охороні природи та ін. Законодавче закріплення контрольним повноваженням цих органів дають різні нормативні акти: закони і підзаконні акти.
Контролюючі органи здійснюють контроль у формі перевірок (обстеження і вивчення окремих напрямів фінансово-господарської діяльності, за результатами яких складається довідка або доповідна записка); планових і позапланових ревізій (документальний контроль фінансово-господарської діяльності, за результатами якого складається акт); затребування звітів, а також у формі обстежень, рейдів, оглядів і т. ін.
До контролюючих органів слід віднести різні державні інспекції та служби, основним завданням яких є здійснення державного контролю в тій чи іншій, досить вузькій сфері діяльності. Особливість цього контролю полягає у спеціалізованому предметі контролю, а також у відсутності відомчої заінтересованості в його результатах. Досить висока результативність такого контролю зумовлена тим, що здійснюють його висококваліфіковані фахівці [2].
До контролюючих органів в Україні можна віднести:
- окремі підрозділи Державної прикордонної служби України (контрольні повноваження їх закріплені у Законі України від 3 квітня 2003 р. "Про Державну прикордонну службу України");
- окремі служби органів внутрішніх справ України, зокрема Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України, яка відповідно до Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р., відомчих нормативних актів, таких, як Типові правила взаємовідносин міліції з учасниками дорожнього руху та власниками транспортних засобів, бере участь у розробці проектів законів та інших нормативних актів і документів, у тому числі правил, норм і стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників; здійснює контроль за дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів, а також громадянами, посадовими особами вимог Закону України "Про дорожній рух" [3], правил, норм і стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху; виявляє і вживає заходів щодо попередження та припинення порушень Правил дорожнього руху, забезпечує розгляд справ, віднесених до відання Державтоінспекції; здійснює профілактику правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху серед його учасників; регулює дорожній рух; здійснює державну реєстрацію та облік транспортних засобів згідно з установленими правилами, контролює внесення обов'язкових платежів власниками транспортних засобів тощо. Державтоінспекція за результатами контролю має право відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, або тих, хто не має прав на керування цим видом транспортного засобу чи грубо порушують правила дорожнього руху; розглядати справи про адміністративні правопорушення, що віднесені до її відання, застосовувати інші заходи впливу, передбачені чинним законодавством;
- органи Державного департаменту пожежної безпеки (державний пожежний нагляд) відповідно до Закону України від 17 грудня 1993 р. "Про пожежну безпеку" [4] та Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1994 р., розробляють за участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади і затверджуютьзагальнодержавні правила пожежної безпеки, обов'язкові для всіх підприємств, установ, організацій і громадян; установлюють порядок розробки та затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо питань пожежної безпеки; здійснюють контроль за дотриманням керівниками органів різних ланок влади і громадянами вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки; проводять перевірки за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки. Державні інспектори пожежного нагляду здійснюють пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності; дають керівникам органів різних ланок влади, а також громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків щодо питань пожежної безпеки; в разі виявлення ряду серйозних порушень правил пожежної безпеки вони

 
 

Цікаве

Загрузка...