WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами - Реферат

Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами - Реферат

справи, проведення допитів, очних ставок, призначення експертиз, обрання міри запобіжного заходу, притягнення особи як обвинуваченого і т. ін. Його проведення є досить складним, оскільки суб'єктом злочину може бути працівник органу дізнання, слідчий, прокурор, суддя та інші особи, що мають достатньо високі знання в галузі юриспруденції. Особливої уваги потребує питання розслідування нововиявлених обставин у злочинах, вчинених організованими злочинними групами та злочинними організаціями. Це пояснюється невідповідністю завдань правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю, і можливостями, що можуть бути використані для їх вирішення, недостатньою дослідженістю методики боротьби зі злочинністю. Але, попри всі ці обставини, права та свободи громадян, яких стосуються незаконні рішення суду, повинні бути відновлені. Для виконання цього завдання особі, в провадженні в якої знаходиться відновлена провадженням за нововиявленими обставинами справа, необхідно докласти чимало зусиль для встановлення істинної картини вчинення суспільно небезпечного діяння, що є досить складно. Розслідування в таких випадках слід розпочинати з допиту осіб, що подали відомості про нові обставини вчинення злочину. Особі, яка провадить розслідування, необхідно вжити заходів щодо нерозголошення цих даних та відомостей про особу, що заявила про них, оскільки зі сторони співучасників злочину, які уникнули покарання, чи відбули невідповідне злочину покарання, будуть застосовуватися заходи щодо знищення доказів й осіб, які володіють відомостями про вчинення ними злочину. Після їх допиту необхідно допитати інших свідків, які не мають відношення до злочинного угруповання, за тими ж правилами. Труднощі виникають при потребі встановлення психологічного контакту з членами злочинного угруповання та примушування їх законним способом давати правдиві показання. Адже, як свідчить практика, до кримінальної відповідальності притягуються члени злочинного угрупування, які безпосередньо займаються підготовкою та вчиненням злочину: виконавці, пособники та інші, а організатори та замовники уникають кримінальної відповідальності. Незахищеними є члениугруповання, що були притягнуті до кримінальної відповідальності, не бажають давати показання щодо замовників та організаторів вчинення злочину, побоюючись за себе та членів своїх родин. Такі особи можуть повністю стверджувати про вчинення ними злочину, але при цьому заперечуючи наявність злочинного угруповання. Слідчі та оперативно-розшукові заходи мають бути спрямовані на виявлення серед керівного складу угруповання найбільш "слабких" осіб і відповідних даних про їх особливості, злочинну діяльність, компрометуючі матеріали іншого характеру, яких можна схилити до дачі правдивих показань щодо членів "верхівки" злочинного об'єднання та їх протиправних дій. Під час їх допиту необхідно використати слабкі сторони допитуваного, а також - інформацію про образи, незадоволення допитуваного різними діями співучасників, конфліктні ситуації [5]. За наявності таких причин, необхідно вжити заходів щодо забезпечення безпеки свідків й прийняти рішення про заміну анкетних даних особи на псевдонім (ст.ст. 52-1 - 52-5 КПК). Отже, "розслідування нововиявлених обставин потребує поміркованої та кропіткої праці для запобігання нової судової помилки" [6], а з виконанням цього завдання може впоратися слідчий з великим досвідом роботи, а не орган дізнання. Ми вважаємо, що слід взагалі виключити можливість розслідування нововиявлених обставин органом дізнання, він зможе виконувати допоміжні функції. Це положення вірно визначене в ст. 415 КПК Російської Федерації, яке дозволяє проведення розслідування прокурору особисто чи за його дорученням слідчому [7].
Список використаних джерел
1. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Прийн. та відкритий для підписання резолюцією 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 р. // Права людини та професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / Упоряд. Т. Яблонська. - К.: Сфера, 1999. - 342 с.
2. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. - М.: Юрид. лит., 1982. - 80 с.; Балашкин В.О. О возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам // Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства. - Свердловск: 1985; Белобабченко М.К. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1988; Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам: Учеб. пособие / Под ред. Г.З. Анашкина. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. - 44 с.; Посник В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - М., 1969. - 16 с.; Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров: Изд-во. Академии наук СССР. - М., 1956. - 318 с.; Темушкин О.П. Расследование вновь открывшихся обстоятельств // Соц. законность. - 1975. - № 8.; Тетерин Б.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. - М., 1959. - 113 с.
3. Бобченко Н. Вісник Львівського університету: Серія юрид. - 2003. - Вип. 38.- 616 с.
4. Татаров О.Ю. Перевірка заяв та повідомлень про нововиявлені обставини: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. -- № 5.
5. Романюк Б.В. Розслідування кримінальних справ, що вчинюються організованими злочинними об'єднаннями // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2004. - № 10. - С. 21.
6. Громов Н. Актуальные проблемы правовой защиты личности в уголовном судопроизводстве.: Сб. науч. тр.: Яросл. гос. ун-т. - Ярославль,1990. - 196 с.
7. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Госинститутинформ, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...