WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами - Реферат

Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами - Реферат


Реферат
на тему:
Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами
З розвитком незалежної України здійснюються необхідні заходи для того, щоб вона стала правовою державою у системі цивілізованих країн світу. А для цього, разом з іншим, вимагається удосконалення та демократизація кримінального судочинства, що неможливо без покращення правової бази його відправлення.
Великим здобутком української держави є те, що вона є членом Ради Європи та Європейського Суду з прав людини, але це накладає і певні зобов'язання щодо забезпечення виконання належним чином прав та свобод людини, що є пріоритетним напрямом діяльності держави.
Основну функцію забезпечення захисту прав та свобод громадян покладено на суди. Незважаючи на всі кроки щодо покращення захисту прав та свобод людини в нашій державі, на жаль судова помилка ще не стала рідкістю в кримінальному судочинстві. Трапляються випадки, коли через ті чи інші обставини суд приймає рішення у справі, які не відповідають об'єктивній істині, тим самим порушуючи права та законні інтереси громадян. Це питання особливо актуальне при розгляді кримінальних справ про злочини, вчинені злочинними угруповання, де встановлення об'єктивної істини у справі є досить складним процесом. Адже співучасники злочину, використовуючи всі свої можливості, докладають зусиль для знищення речових доказів, примушування свідків давати неправдиві показання та їх фізичного знищення. Від своєчасності виправлення судової помилки та відновлення порушених прав громадян залежить авторитет правоохоронних органів, що здійснюють кримінальне судочинство, і держави в цілому.
Тому кожна правова держава світу, в тому числі й Україна, повинна передбачати в своєму законодавстві можливості негайного виправлення цієї помилки.
У пункті 6 статті 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права містяться норми, які пов'язані зі здійсненням правосуддя: "Якщо будь-яка особа остаточним рішенням була засуджена за кримінальний злочин і якщо винесений їй вирок був згодом скасований або їй було дароване помилування на тій підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить наявність судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в результаті такого засудження, одержує компенсацію згідно з законом, якщо буде доведено, що вказана обставина не була свого часу виявлена виключно або частково з її вини" [1]. Вказана міжнародна-правова норма надає широкі можливості для перегляду судових рішень.
Виправлення судової помилки можливе завдяки наявності в кримінальному процесі нашої держави таких стадій, як апеляційне та касаційне провадження; перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження. Стадія перегляду судових рішень в порядку виключного провадження є вельми важливою, оскільки регулює перегляд рішень суду у справах, що набули законної сили, покарання в яких частково чи повністю відбуте. Попри свою важливість, вона, в порівнянні з іншими стадіями, залишається найменш дослідженою. Однією з підстав для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження є нововиявлені обставини (ч. 2 ст. 400-4 КПК України). Інститут перегляду справ за нововиявленими обставинами застосовується як з метою покращення становища особи, щодо якої винесене рішення суду, так і погіршення, що вимагає особливої методики при його застосуванні.
Проблема забезпечення законності при прийнятті судового рішення була завжди актуальною, але попри все залишається не достатньо дослідженою.
У кримінально-процесуальній літературі опрацюванням науково-теоретичних та практичних проблем, пов'язаних з регулюванням інституту відновлення справ за нововиявленими обставинами займалися такі вчені, як Г.З. Анашкін, В.О. Балашкін, М.К. Бєлобабченко, М.О. Громов, І.Д. Перлов, В.С. Поснік, М.С. Строгович, Б.С. Тєтєрін, О.П. Тьомушкін та інші вчені-юристи [2]. З вітчизняних науковців дослідженням певних проблемних питань, пов'язаних з застосуванням інституту відновлення справ за нововиявленими обставинами, займався М.В. Бочечко [3].
Роботи названих авторів сприяли розв'язанню ряду аналізованих проблем. Але чимало питань до цього часу залишаються частково чи зовсім не врегульованими. Зокрема, це стосується безпосередньо деяких проблем у розслідуванні нововиявлених обставин, що й є метою нашого дослідження.
Первинний етап відновлення справ за нововиявленими обставинами розпочинається з розгляду заяв та повідомлень про нововиявлені обставини, чому не приділяється відповідної уваги вченими. Так, відповідно до ч. 1 ст. 400-8 КПК заяви про перегляд справи заінтересовані особи подають прокуророві. З нашої точки зору, це правило містить дві неточності. В силу різних життєвих реалій зробити це саме заінтересованою особою не завжди є можливим. Наприклад, нові дані про ці обставини було виявлено особою, яка не має відношення до справи, навіть може не знати про конкретну справу, а заінтересована особа не в змозі дізнатися про них. У такому разі вони не перестають бути нововиявленими. Це виникає й у тих випадках, коли заяву про відновлення справи подає особа, місце проживання якої на значній відстані від прокуратури, і яка не має змоги подати заяву саме прокурору, або ж особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі та ін. Вважаємо, що заяви про нововиявлені обставини належить подавати також органу дізнання, слідчому та до суду за місцем проживання чи перебування заявника. З метою перевірки заяви чи повідомлення законодавець надає прокурору право витребування справи із суду (ч. 1 ст. 400-8 КПК).
Перевірка заяв про нововиявлені обставини проводиться за загальними правилами, передбаченими ст. 94-97 КПК, але є й деякі особливості, про що ми вже зазначали [4, с. 219-223].
Під час перевірки заяв та повідомлень необхідно встановити законні приводи та підстави для відновлення провадження у справі за нововиявленими обставинами. В

 
 

Цікаве

Загрузка...