WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

Відомості про осіб, які мають бути приховані або знищені протягом перших днів після викриття групи, можуть надійти слідчому вже під час передачі матеріалів оперативної розробки для порушення кримінальної справи. В іншому разі проведення з цією метою слідчих дій і оперативних заходів повинно бути першочерговим плановим завданням.
Таким чином, викладене дає право дійти висновку, що методика розслідування у кримінальній справі про злочини, що вчинюютьсяорганізованими злочинними об'єднаннями, має достатньо специфічних рис, частина яких ще потребує дослідження, а це, у свою чергу, вимагає розробки окремої методики розслідування злочинів даної категорії. Деяка специфіка методичних правил має знайти закріплення у процесуальному і матеріальному кримінальному законодавстві. Це стосується, у першу чергу, питання повного або часткового звільнення від кримінальної відповідальності та відбуття покарання осіб, які активно співпрацювали з суб'єктом розслідування, що дозволило у процесі слідства виявити організовану злочинну структуру, співучасників та їх злочинні дії, наприклад, як це має місце в Італії [10]; введення як доказу у кримінальній справі показань анонімних свідків; права проведення впізнавання, коли обвинувачений (підозрюваний) не бачить того, хто впізнає; надання права прокурору представляти та оголошувати певні важливі докази у справі лише у судовому засіданні; передавати список осіб у справі, що викликаються до суду, лише прокурору та суду.
На законодавчому рівні не вирішене спеціальне питання - знайомлення слідчого з матеріалами оперативно-розшукової справи, що у різні часи вирішувалося по-різному відомчими наказами органів дізнання. Певний період це було дозволено, а нині знову відсутня на це спеціальна вказівка. Ми не дотримуємося думки, що право слідчого знайомитися з оригіналами матеріалів оперативно-розшукової діяльності призводить до негативних наслідків (зрощування оперативно-розшукової діяльності з процесуальною, формування обвинувального ухилу слідчого при оцінці доказів у кримінальній справі, упередженої думки про вину обвинуваченого і т. ін.). Особистий досвід та ознайомлення з цією проблемою з вивчення справ доводить протилежне. Безпосереднє сприйняття будь-яких матеріалів слідчим, у тому числі оперативно-розшукової діяльності, що стосується розслідуваного злочину, мали вкрай важливе значення для об'єктивного пізнання. Повністю замінити його нічим не можна.
Якщо слідчого не знайомлять з матеріалами оперативно-розшукової справи, то формально, маючи точні дані про їх існування в певної особи або місці (ст. 178 КПК), він має право провести їх виїмку. Стосовно виїмки цих матеріалів немає жодних заборон як у процесуальному законодавстві, так й у вищеназваному законі України "Про оперативно-розшукову діяльність".
Тому дане питання має бути вирішене законодавцем однозначно на користь досудового слідства, щоб не виникало суперечностей між суб'єктом розслідування та органами дізнання.
Список використаних джерел
1. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.03 № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 3. -Ст. 351.
2. Ущаповський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями, проблеми та потреби нормативного визначення // Право України. - 2003. - № 10. - С. 118 - 120; Усатий Г. Можлиивості кримінально-правового комплексу в боротьбі з організованою злочинністю // Юрид. Україна. - 2003. - № 2. - С. 26 - 32; Васильєв Г. Борьба с организованной преступностью будет спешною, если ее организованность не хуже самой … преступности // Факты и комментарии. - 1998. - 24 ноября. - С. 7; Джига М. Війна, яка сподобалася українським правоохоронцям // Іменем закону - 1998. - 14 серп. - С. 5; Даньшин И.Н. Организованная преступность // Зб. наук. праць Харківського центру по вивченню орг. злочинності. - Х. - 2001. - Вип. 2. - С. 12 - 13; Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями // Право України. - 2003. - № 1. - С. 90 - 95; Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України. - 2003. - № 1. - С. 58 - 62; Попович В.М. Взаємозв'язок організованої злочинності, "відмивання" доходів незаконного походження та "тіньової" економіки // Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2002. - № 5. -С. 61 - 70; Сташис В. Деякі аспекти боротьби з організованою злочинністю // Вісн. Акад. правових наук України. - 2000. - № 4. - С. 133 - 141; Ківалов С. В., Дрьомін В.Н. Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю // Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2001. - № 4. - С. 28 - 33.
3. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.93 р. № 3341-ХІІ // Міжнарод. правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд.: М. Камлик., Є. Невмержицький, Л. Доля, А. Мельник: За ред. Б. Романюка та М. Камлика. - К., 1999. - С. 419 - 443.
4. Закалюк А. П. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення // Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2001. - № 4. - С. 20 - 28; Романюк Б. В. У боротьбі з орг. злочинністю та корупцією важливі конкретні дії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2004. - № 9. - С. 21.
5. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.
6. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань / В. Андросюк, Б. Бараненко, В. Гавловський, П. Гега та ін.: За ред. Я. Ю. Кондратьєва, С. Д. Максименка, Б. В. Романюка. - К. 2002. - 436 с.
7. Драпкин Л. Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью // Акт. проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. - Барнаул, 1991. - С. 221 - 222.
8. Быховский И.Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений // Вопросы криминалистики. - 1963. - № 8 - 9. - С. 171 - 172; Бахин В.П., Кузьмичев В.С. и др. Тактика использования внезапности при расследовании органами внутренних дел. - К., 1990. - С. 35.
9. Романюк Б.В. Окремі проблеми формування слідчих груп для проведення розслідування у кримінальних справах // Наук. вісник Національної акад. внутрішніх справ України. - 2004. - № 3. - С. 239 - 247; Романюк Б.В. Проведення розслідування у кримінальній справі групою слідчих. Організаційно-правові питання // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 8. - С. 65 - 73.
10. Романюк Б.В. Досвід Італії у протидії мафії (на прикладі Сицилії) // Наук. вісник Національної акад. внутрішніх справ України. - 2004. - № 2. - С. 211 - 216.

 
 

Цікаве

Загрузка...