WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

суб'єкта для подальшого схиляння його до дачі правдивих показань щодо діяльності інших членів об'єднання, і особливо, - керівної ланки.
За допомогою одорологічної експертизи можна дійти висновку про вчинення ряду злочинів однією й тією самою групою.
Діяльність організованих злочинних об'єднань тіснопов'язана з рухом фінансових капіталів, нерухомості, здобутих злочинним шляхом, та комерційними банками і підприємствами. Цей рух є трьохстороннім. Відбувається злочинне прирощування грошей та майна і його накопичення, а, відтак, - і рух грошових мас і товарів для фінансування діяльності злочинної структури, їх матеріально-технічного забезпечення та "відмивання" значної маси незаконно накопичених грошей через банки і підприємницькі структури, які часто слугують об'єктами прикриття діяльності злочинних організованих об'єднань. Тому в процесі розслідування слідчому необхідно залучати спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку, фінансів, економіки.
При розслідуванні таких злочинів необхідно максимально використовувати дані інформаційно-довідкових систем спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС та СБ України.
Велике значення для методики розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об'єднаннями, має правильна організація роботи слідчим у кримінальній справі.
Загалом організація роботи повинна будуватися на тому, щоб весь процес розслідування складався з цілого комплексу добре продуманих тактичних слідчих дій та оперативних комбінацій, спрямованих на поетапне вирішення важливих проміжних завдань, метою яких має бути досягнення головних завдань. Наприклад, проведення комплексу тактичних слідчо-оперативних дій та заходів документування зв'язків членів злочинного угруповання з працівниками органів влади, у тому числі - правоохоронних органів, для виявлення корумпованості й прикриття діяльності злочинного об'єднання.
Як свідчить практика розслідування, у багатьох кримінальних справах не вдається встановити всієї розгалуженої системи злочинних діянь організованих об'єднань та виявити їх керівне ядро і корумповані зв'язки у вищих ешелонах влади. Це пов'язане з тим, що протягом оперативної розробки цих угруповань не приділяється цьому належної уваги. Одним із упущень на даній стадії є відсутність масштабного кримінологічного, економічного, фінансового та господарського аналізу стану відповідних галузей економіки, які стали об'єктами, залученими до процесу злочинної діяльності. Не аналізується належним чином й попередня робота керівних органів цих господарських об'єктів, а також контролюючих та правоохоронних органів щодо їх перевірок, видачі дозволів і т. ін.
На доказ діяльності організованих злочинних об'єднань в певному районі або більших масштабах може виступати інформація про зростання кількості корисливих злочинів, їх однотипного характеру, занепад економічних, фінансових показників або незначне їх зростання в економічно перспективних галузях, підприємствах, організаціях на тлі появи значних інвестиційних проектів, приватизаційних процесів в окремих галузях діяльності, кількості вимагань, кримінальних "розборок", придбання певними особами майна для особистого користування (авто, особняки і т. ін.). Певним чином можуть "свідчити" матеріали цілого ряду закритих оперативно-розшукових, кримінальних справ, а також матеріали, на основі яких відмовлено у порушенні кримінальних справ, якщо вони стосуються одних і тих осіб, підприємницьких структур чи навіть деяких конкретних галузей економіки чи фінансів.
За таких обставин слідчий має сам уже на стадії досудового слідства детально спланувати і організувати разом з оперативними підрозділами і відповідними спеціалістами проведення роботи.
Не менш важливим при організації роботи є своєчасне створення слідчої групи та групи працівників органу дізнання, що здебільшого належить до загальної методики розслідування [9], але в даній ситуації вона має деякі специфічні риси. Це стосується підбору слідчих та працівників органу дізнання. Тут необхідно враховувати, що організовані злочинні угруповання досить активно проводять розвідувальну діяльність і підкуп працівників правоохоронних органів. Тому слідчий повинен сам, а також разом із керівництвом органу дізнання вивчати кожну кандидатуру слідчого та оперативного працівника, яких планується залучати до розслідування у справі організованого злочинного об'єднання. У слідчого-старшого групи повинна бути велика довіра до цих працівників, яка базуватиметься на достовірних даних не тільки про їх професійні, але й морально-психологічні здібності.
Потребується чітка схема проходження та накопичення інформації у справі, щоб була можливість контролювати її несанкціоновані витоки чи вилучення з боку злочинного організованого об'єднання, щодо якого або його представників проводиться розслідування.
Наявна специфіка і при плануванні розслідування як у справі в цілому, так і при плануванні окремих слідчих дій та оперативних заходів, що здійснюються за завданням слідчого органами дізнання. Плани розслідування та проведення окремих слідчих дій чи оперативних заходів повинні мати конфіденційний характер з максимально обмеженим колом осіб доступу до них. Виконавці їх можуть знати лише ті планові заходи, які вони повинні проводити.
Під час планування розслідування слід враховувати не тільки фактори загальнометодичного характеру. Необхідно враховувати, що організоване злочинне об'єднання часто має дуже розгалужену схему в різних регіонах держави, діяльність членів ОЗО відрізняється високим ступенем конспірації, багато осіб та об'єктів, які беруть участь у злочинах або злочинних об'єднаннях, контролюються зашифровано під різними іменами та формами належності. Це вимагає відповідного планування дій з їх розкриття та виявлення.
При плануванні заходів у справі неможливо не враховувати тактичні прийоми слідчих і оперативні дії. Зокрема, при плануванні заходів щодо виявлення співучасників, корумпованих осіб, схем управління фінансовими та майновими накопиченнями організованого об'єднання важливо запланувати і провести передбачені законом заходи електронного, візуального та іншого контролю. Необхідною є також і реалізація таких заходів щодо підозрюваних осіб, котрі спеціально залишені на волі.
При плануванні враховується, що злочинна діяльність організованих об'єднань у зв'язку з порушенням ходу кримінальної справи та арешту ряду осіб може тимчасово зупинитися, переміщатися в інші регіони, галузі економіки, фінансів або й за кордон.
З початку розслідування необхідно передбачати планові заходи щодо забезпечення безпеки осіб, які є носіями певної інформації про діяльність злочинного організованого угруповання, особливо тих, що володіють інформацією про структуру злочинного об'єднання, його керівні кадри та корумповане "прикриття" діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...