WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями - Реферат


Реферат
на тему:
Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об'єднаннями.
В останні роки, офіційно визнавши існування в Україні організованої злочинності як негативного фактора соціальної нестабільності, що несе загрозу національній безпеці держави [1], було чимало зроблено у напрямі розкриття її суті, змісту і т. ін. У науковій літературі та публіцистиці з'явилися роботи, які стосуються дослідження проблем організованої злочинності [2], прийнято деякі законодавчі акти. Але результати боротьби з організованою злочинністю ще не відповідають вимогам сьогодення.
Основними причинами такого становища деякі вчені та практики вважають низьку ефективність протидії, відсутність спеціального законодавства. Аналіз роботи правоохоронних та інших державних органів у цьому напрямі, а також нормотворчої діяльності, на жаль, підтверджує цей висновок. Але шляхи вирішення даної проблеми пропонуються не завжди вірні, не враховується принцип комплексності; іноді мало залучається спеціалістів, які знають, що таке організована злочинність, володіють навичками оперативно-розшукової та слідчої діяльності. Останнє, до речі, проявило себе під час підготовки Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 року [3], який виявився малоефективним. Законодавець з прийняттям нового кримінального законодавства ніби дав визначення організованої групи та злочинної організації, але, на наш та погляд інших фахівців, вони є недосконалими й, в першу чергу, через наявність оціночного критерію і відсутність конкретного визначення [4], що створює суттєві труднощі при його застосуванні, при цьому зовсім не торкнулися зміни кримінально-процесуального законодавства. Малодослідженими в нашій країні залишаються методика і тактика розслідування злочинів, що вчинюються організованими групами чи злочинними організаціями. Як відомо, саме на органи досудового слідства покладаються завдання їх розкриття, викриття винних, збору доказів та інших матеріалів, що слугують основою для розгляду кримінальних справ у суді. Відомо й те, що загальнотактичні прийоми, які визначені процесуальним законодавством та вироблені криміналістикою, не повною мірою відповідають вимогам розслідування діяльності організованих злочинних угруповань.
Виходячи із проведеного аналізу, можна говорити щодо проблеми методики і тактики розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими угрупованнями, які мають будуватися на спеціальних процесуальних нормах та рекомендаціях криміналістики.
Ця проблематика - широка, а тому в межах статейного викладу зупинимося лише на деяких ключових питаннях. Розслідування організованої злочинної діяльності, як й в інших випадках, починається переважно за матеріалами, що здобуті в результаті проведення оперативно-розшукових заходів спеціальними підрозділами МВС чи СБ України або іншими оперативними службами органів дізнання.
При отриманні матеріалів оперативно-розшукової діяльності про вчинення правопорушень організованою групою чи злочинною організацією слідчий, у першу чергу, повинен досконало володіти певними знаннями оперативно-розшукової діяльності, її можливостей та можливостей використання такого матеріалу. Відповідно до частини 2 статті 65, пункту 5 частини 1 статті 94 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК), ст. 10 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. [5] матеріали оперативних підрозділів за результатами їх оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі можуть бути не лише основою до порушення кримінальної справи, але й слугувати доказами в ній. В матеріалах за результатами оперативно-розшукової діяльності органів дізнання можуть бути наявними певні дані про форми, методи і форми злочинної діяльності, дії головних та інших учасників злочинного об'єднання і т. ін. Але іноді ця інформація - незначна та позбавлена надійних джерел. Тому слідчий при ознайомленні з оперативними матеріалами і вирішенні питання щодо порушення кримінальної справи повинен враховувати ці обставини, а також те, що все має відбуватися конфіденційно і дуже оперативно, адже ми маємо справу з організованими злочинними угрупованнями, які, як правило, мають достатні можливості для контролю діяльності й правоохоронних органів та їх конкретних дій, у тому числі щодо вирішення питання про порушення кримінальної справи і т. ін.
З самого початку розслідування у кримінальній справі важливо визначити загальну спрямованість злочинної діяльності організованого угруповання. Це має важливе значення для планування стратегічних завдань та здійснення тактичних заходів у процесі проведення слідчих дій і прийняття процесуальних рішень у справі. Зазначене допоможе певною мірою встановити сферу, регіон, канали, спеціалізацію та масштаби злочинної діяльності, а це, у свою чергу, дозволить орієнтовно встановити структуру і кількість злочинного об'єднання.
Встановлення ознак діяльності організованого угруповання уможливить висунення відповідних версій та правильне спланування невідкладних слідчо-оперативних заходів на первинних стадіях розслідування.
При встановленні фактичних даних, що підтверджують учинення злочинів організованим злочинним об'єднанням, необхідно якнайшвидше розібратися в організаційній структурі, ієрархічних і корумпованих зв'язках і функціональних обов'язках членів злочинного об'єднання. З цією метою слід першочергові заходи сконцентрувати на колишніх членах злочинного об'єднання, які з тих чи інших причин вибули з його складу, а також - на найменш захищених від викриття діючих членах: виконавцях, охоронцях, пособниках, технічних працівниках, іншому обслуговуючому персоналі та членах їх сімей, знайомих і т. ін. Виявлення та залучення їх до співпраці з правоохоронними органами має дуже важливе значення, але воно потребує досконалої майстерності слідчого і правильності тактичного планування слідчих та оперативно-розшукових заходів. З огляду на це, певне значення має вивчення психологічних особливостей даного злочинного об'єднання [6], існуючих у ньому протиріч між його членами і ознак боротьби за керівні та ключові пости, розподілу доходів, а також - способів та форм злочинної діяльності.
Основна увага на цьому шляху має бути прикута до виявлення основних членів об'єднання - представників вищої і середньої керівних ланок об'єднання, їх корумпованих зв'язків та інших форм прикриття злочинної діяльності. Своєчасне отримання інформації про лідерів злочинного співтовариства, їх керівну і організуючу роль дозволить завдати несподіваного удару по "мозковому центру" угруповання, ізолювати її корумпованих співучасників і дезорганізувати злочинну діяльність [7].
Водночас слідчі та оперативно-розшукові заходи мають бути спрямовані на

 
 

Цікаве

Загрузка...