WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями, вимагає спеціальної моделі слідчого - Реферат

Розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями, вимагає спеціальної моделі слідчого - Реферат

проведення методично і тактично правильних слідчих дій та оперативних заходів (комбінацій тощо), що вкрай важливо у справах даної категорії для запобігання упереджувальним заходам корумпованих посадових осіб, керівництва злочинного угруповання та інших його учасників протидії розслідуванню, виведенню їх зі сфери слідчого впливу та отримання доказової інформації про ешелонованість, структуру, керівництво угруповання, зв'язки прикриття організованого об'єднання і про все інше, що має важливе значення для розкриття всієї системи злочинної діяльності.
Названі психологічні якості також є природними, їх не можна повною мірою прищепити слідчому, що буде займатися розслідуванням злочинів організованих злочинних об'єднань. Їх можна лише підтримувати і частково удосконалювати, але для цього знову ж таки потрібні спеціальні методики навчання слідчих, чому недарма приділяють особливе значення при підготовці юристів у багатьох країнах, у тому числі США [8].
Разом з тим, необхідно звернути увагу, що особи з такими здібностями мають і певні риси характеру. Вони пунктуальні, самостійні, але не сприймають впливу на них та контролю за їх діями, що іноді не подобається представникам органів дізнання, а також керівникам слідчих підрозділів та прокурорам, які здійснюють контроль та нагляд за розслідуванням. Натомість вони успішно упораються з наведеною нами аналітико-конструювальною діяльністю при розслідуванні. Все це повинно враховуватися при відборі кандидатур слідчих, їх взаємовідносинах у колективі, з працівниками дізнання, власним керівництвом та прокурорами.
Конспірація функціонування організованих злочинних об'єднань, жорстка дисципліна співучасників, їх залякування та підкуп керівниками угруповання також складають значні труднощі з виявлення у процесі розслідування всієї злочинної діяльності та структури організованого об'єднання, адже допитувані у справі не дають правдивих свідчень, або взагалі від них відмовляються. Іноді саме свідчення обвинувачених чи інших осіб, яким відомі певні фактичні дані, служать єдиним джерелом інформації існування саме організованого угруповання, його структури, характеру і частки участі кожного співучасника у злочинному об'єднані, а особливо - у корупційних зв'язках. Тільки наявність у слідчого достатніх знань загальної психології, психологічної структури злочинної поведінки та психологічних особливостей організованих злочинних об'єднань, чому саме й присвячений науково-практичний посібник, вперше підготовлений в Україні Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю [9], а також - комунікабельності дозволяє встановлювати йому психологічні контакти з допитуваними і схиляти їх до дачі правдивих свідчень у справі. Саме такі особи здатні до витримки, побудови взаємоповаги і, при врахуванні індивідуальних особливостей співрозмовника можуть викликати його зацікавленість у розмові та дати необхідні свідчення. Але необхідно враховувати, що означені особи іноді не в змозі дотримуватися нерозголошення отриманої інформації, що вкрай важливо у справах про злочини організованих об'єднань. Трапляється, що особа легко йде на спілкування з іншими людьми, але його культура поведінки та нав'язливість викликають неприємні відчуття у тих, з ким вона спілкується.
Розслідування кримінальних справ про злочини організованих об'єднань проводиться, як правило, групою слідчих і оперативних працівників, а часто - навіть й багаточисельною. Тому для слідчих, що займаються розслідуванням такої категорії справ обов'язково повинні бути притаманні такі якості, як колективізм в роботі та уміння спілкуватися не тільки з іншими слідчими, але й колегами з оперативних підрозділів органів дізнання, що іноді, зі зрозумілих причин, важко дається. Один із слідчих за законом завжди призначається старшим слідчої групи та одночасно направляє роботу групи працівників дізнання. У свою чергу, практика розслідування великих за обсягом справ вимагає створення в слідчій групі певних підгруп, які відпрацьовують відповідні окремі напрями розслідування, об'єкти і т. ін. [10]. Тому слідчий, що розслідує такі справи повинен бути наділений організаторськими здібностями, вміти згуртувати колектив різних за характером та навіть цілями (оперативні працівники, експерти, ревізори) спеціалістів. Він має, в першу чергу, швидко і без зволікань самоорганізовуватися та, використовуючи свої організаторські здібності, вміти згуртувати і організувати роботу членів групи, адже cкладність полягає в тому, що такий слідчий за законом не наділяється якимось адміністративними повноваженнями щодо інших членів групи чи оперативних працівників, бачити перспективи не тільки своєї діяльності, як переважно це має місце при розслідуванні простіших категорій справ, але й інших учасників керованої ним групи.
Слідчий-організатор повинен мати ще й такі дуже важливі якості як психологічна тактовність та добре володіти методами психологічного впливу. Вони включають в себе цілу гаму різних за формою і суттю шляхів спілкування з іншими особами та впливу на них, починаючи від простоти поведінки, сентиментальності й до наказів та вміння добиватися їх виконання якісно і в установлені терміни. Кваліфіковані члени слідчої групи та працівники органів дізнання також мають певні вольові якості та знають. Ставши членами групи, вони не втрачають своїх повноважень та установленої законом самостійності в діях та прийнятті рішень. Тому вимоги у наказових формах щодо них мають бути аргументовані, ясні, переконливі та гнучкі. В іншому разі, як свідчить практика, в таких групах виникає конфліктна ситуація, психологічна несумісність членів, що тягне за собою всім добре відомі негативні наслідки. Розслідування - процес творчий і тільки приємна та заспокійлива психологічна атмосфера, злагодженість дій можуть забезпечувати не тільки ефективні процеси кримінально-процесуального пізнання у справі, а й стійко та мужньо витримувати колективу негативні впливи та протидії розслідуванню, що, як уже зазначалося, наявне при провадженні справ про злочинні дії організованих об'єднань. Злочинні організовані угруповання не тільки здійснюють тиск на правоохоронців, вони активно працюють і над здобуттям різними шляхами від членів таких груп інформації про стан та хід розслідування справи, здатні також на всілякі провокації та інші дії для дезорганізації їх роботи, у тому числі шляхом штучного створення та використання наявних будь-яких суперечок чи інших негараздів у колективі слідчої або оперативної групи. Протистояти всьому цьому можуть тільки ті працівники, які мають певні якості. Можна без перебільшеннясказати - це талант.
Об'ємність та багатоепізодність справ про злочини організованих об'єднань зрозуміло вимагають високої кваліфікації слідчого в проведенні слідчих дій, застосуванні спеціальних знань, науково-технічних засобів та прийнятті процесуальних рішень. Набути таку кваліфікацію слідчий може і за невеликий час, якщо матиме ґрунтовну теоретичну і професійну підготовку. Але уміння визначати у таких великих і складних справах їх обсяг, відповідні перспективи та межі доказування, що, як відомо, є вкрай важливим

 
 

Цікаве

Загрузка...