WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями, вимагає спеціальної моделі слідчого - Реферат

Розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями, вимагає спеціальної моделі слідчого - Реферат

розгляд є гласним, на відміну від стадії досудового розгляду, хоча й тут мають місце непоодинокі факти прийняття незаконних рішень. Підтвердженням цього є реальні дані щодо незаконного впливу та тиску саме на слідчих в стадії досудового розслідування. На них легше впливати й тому, що вони не мають ніякого імунітету (навіть того, що мають адвокати, не говорячи вже про суддів), не захищені достатньо в процесуальному, матеріальному та соціальному плані. Це, у свою чергу, породжує іншу проблему. Таке становище не дозволяє комплектувати кадри слідчого апарату кваліфікованими спеціалістами, особливо ту частину, яка займається розслідуванням злочинів, що вчинюються організованими об'єднаннями.
Ми не зазираємо "у кишені" суддівського корпусу, він має заслужене право на законні та необхідні форми забезпечення, які ще й досі не є достатніми, але створення дисбалансу у кримінальному процесі за рахунок його нинішнього "звеличення" і "підвищування" над слідчим, прокурором є помилковим. Кримінальне судочинство є єдиним ланцюгом, і всі ланки - суб'єкти, що його ведуть, повинні бути однаково міцними. Якщо у цьому ланцюгу держати хоча б одну ланку слабкою, то він нічого не вартий.
Такий стан кримінального процесу був вигідний тільки членам та представникам організованих і корумпованих злочинних кланів в Україні, які робили все для обману суспільства (проголошуючи лозунги на кшталт: піклування про суди, створення спеціальних слідств тощо), аби нічого не змінити по суті. Вони добре знають, що тільки від органів дізнання і слідчих у переважній більшості залежить, повстануть вони перед судом чи ні, а тому потрібно все "рубати на корені", де виростає небезпека їх існування. Тому й перебувають представники цих правоохоронних органів упродовж багатьох років незалежності в такому принизливому становищі, щоб було спокійніше для криміналізованої політичної еліти та їх підопічних. Але демократизація суспільства, реформи правоохоронних органів, що почалися недавно в Україні, повинні змінити усталене становище. Свої пропозиції реформи правоохоронних органів висловили й науковці Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, у тому числі - щодо діяльності слідчого апарату [6], сподіваємося, що нарешті вони будуть почуті.
Загальна характеристика слідчого з його певними якостями дана в юридичній та психологічній літературі, але ще майже не досліджені питання специфіки діяльності і моделі слідчого, який розслідує злочини, що вчинюються організованими злочинними об'єднаннями, яка є багатоаспектною. У зв'язку з обмеженістю обсягу, відведеного для статейного матеріалу, зупинимося лише на деяких важливих питаннях з метою визначення проблем та дослідження певних вимог щодо якісних характеристик такої категорії слідчих працівників і початку роботи з обговорення їх спеціальної моделі.
Життєво важливі перетворення в країні, зміна політичних та економічних орієнтирів призвела до нових ідеологічних, культурних, етичних та моральних зрушень у свідомості членів нашого суспільства, часткою якого є й слідчі працівники. На жаль, нині домінантою у житті членів суспільства стали лише матеріальні чинники, що призводить до моральної деградації значної частини суспільства. Це необхідно враховувати при відборі слідчих взагалі, а тим більше - спеціалістів, що розслідують злочини, які вчинюються організованими злочинними угрупуваннями. Як відомо, основною метою організованої злочинної діяльності є незаконне збагачення, а то й непомірне збагачення. За наявності значних матеріальних та фінансових ресурсів організована злочинність має всі можливості впливати на процес кримінального судочинства та суб'єктів, що його проводять. Практика розслідування свідчить не тільки про застосування підкупів чи погроз, а й вбивств правоохоронців і т. ін. У зв'язку з цим на нинішньому етапі необхідні суттєві зміни в організації підбору кадрів слідчих, але вони можливі в повному обсязі при вирішенні вищеназваних процесуальних, матеріальних та соціальних проблем слідчих працівників. Необхідно розглядати їх як закономірний процес, що зумовлений певним станом суспільних відносин. А це ставить на чільне місце в переліку вимог щодо якісних морально-політичних характеристик слідчих з розслідування злочинів, вчинюваних злочинними об'єднаннями, не тільки принциповість, моральну чистоту і т. ін., як свого часу зазначали деякі автори [7]. Сьогодні без перебільшення важливою є необхідність наявності у слідчих великої мужності, відваги та самоопанування у протистоянні тиску, шантажу, погроз, у тому числі фізичного знищення тощо зі сторони організованої злочинності й переслідувань навіть з боку керівних представників правоохоронних та інших державних органів. А такі якості працівника слідчого апарату повністю не можна ані виховати, ані їх на чи набути. Тому спочатку потрібні спеціальні програми тестування з цих питань кандидатів на займані посади, а відтак, - деякі теоретичні та практичні тренувальні заняття при їх фаховій підготовці та перепідготовці.
Практика розслідування у багатьох кримінальних справах даної категорії свідчить також, що ще у переважній більшості не вдається встановити всієї розгалуженої системи злочинних діянь організованих об'єднань та виявити їх керівне ядро, корумповані зв'язки в ешелонах влади і т. ін. Це є основним недоліком на сьогодні в розслідуванні злочинної діяльності цих об'єднань. Пояснювати його лише недосконалими оперативними розробками злочинних організованих об'єднань спецпідрозділами чи іншими оперативними службами органів дізнання не представляється вірним і коректним. Значною мірою це пов'язане з недосконалою майстерністю самих слідчих. У цьому плані на перше місце виступають такі психологічні якості працівника, як здатність до широкого аналітичного мислення, створення (конструювання) масштабних образів всього механізму злочинної діяльності організованого угруповання з усіма його складовими на основі будь-якої первинної розрізненої інформації.
Розслідування злочинів цієї категорії є найскладнішим кримінально-процесуальним пізнанням на стадії досудового слідства, а тому первинно потребує від слідчого великого економічного, фінансового, господарського та кримінологічного аналізу стану відповідних галузей економіки, соціальної сфери, які стали об'єктами, залученими до процесу злочинної діяльності організованого угруповання. Не менш ретельного вивчення потребує діяльність керівних та інших органів цих об'єктів пізнання слідчого, а також контролюючих та правоохоронних органів щодо результатів їх перевірок, видачі дозволів і т. ін. Відтак вся отримана в результаті такого масштабного аналізу інформація вкупі з матеріалами оперативно-розшукової діяльності та дослідчої перевіркидля її подальшого ефективного використання вимагає від слідчого саме надзвичайних природних розумових здібностей для ретроспективного створення уявних образів і моделювання всього механізму подій минулого. Не обходиться тут і без використання інтуїтивних здібностей.
Тільки за таких обставин слідчий може разом з органами дізнання уже на першій стадії досудового слідства детально спланувати

 
 

Цікаве

Загрузка...