WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток організованих ринків основних ресурсів виробництва в Україні – пріоритетна умова виведення економіки держави з “тіні” - Реферат

Розвиток організованих ринків основних ресурсів виробництва в Україні – пріоритетна умова виведення економіки держави з “тіні” - Реферат

Франції директиви ЄС "Про інвестиційні послуги" від 10 березня 1993 р.
Склад Ради визначається Міністром економіки та фінансів строком на 4 роки; до неї входять представники державних органів, промислових компаній, інвесторів, фінансових посередників (інвестиційні фірми та банки). До компетенції Ради фінансових ринків віднесено визначення правил організації та функціонування організованих ринків (ринку корпоративних цінних паперів, ринку похідних фінансових інструментів, товарних ринків тощо), розгляд планів інвестиційної діяльності нових учасників ринку перед затвердженням відповідним державним органом, санкціонування інвестиційної діяльності французьких компаній в інших країнах Європи. Рада здійснює моніторинг виконання нормативних актів, що є обов'язковими для всіх учасників інвестиційної діяльності, має повноваження накладати санкції за їх порушення.
Аналогічна практика організації регулювання ринків капіталу існує у Великобританії: Управління фінансових послуг (FSA) - відоме до жовтня 1997 р. як Рада з цінних паперів та інвестицій (SIB), є незалежним неурядовим органом, що здійснює повноваження, встановлені йому відповідно до Закону про фінансові послуги від 1986 р. та у зв'язку із впровадженням вищезгаданої директиви ЄС "Про інвестиційні послуги". Голова та члени Ради FSA призначаються Першим Лордом Міністерства фінансів. Як і французьку CMF, FSA сформовано з фахівців широкого спектру, які мають досвід професійної діяльності в галузі фінансових послуг, юридичних та бухгалтерських послуг, державної служби та в інших регуляторних і наглядових органах.
Головними цілями FSA у регулюванні ринку капіталу в Великобританії є підтримка стійкості фінансової системи країни, захист інвесторів та сприяння прозорим та упорядкованим інвестиційним ринкам. З метою реалізації цих завдань FSA керує регуляторною системою, запровадженою Законом про фінансові послуги від 1986 р.; встановлює стандарти для фірм та регуляторів; розслідує протизаконні випадки інвестиційного бізнесу та здійснює заходи щодо правозастосування; регулює системи колективного інвестування, здійснюєбанківський нагляд.
Життєва необхідність розробки та реалізації в Україні Національної програми розвитку ринкової інфраструктури, організаційного забезпечення та координації дій учасників (як міністерств і відомств економічного профілю, так і учасників ринку) щодо її впровадження об'єктивно вимагає створення Національної ради фінансових ринків України на зразок Французької ради фінансових ринків та Управління фінансових послуг Великобританії.
До складу Національної ради фінансових ринків України необхідно буде ввести представників органів державної влади, громадських організацій та ринкових структур. Повноваження зазначеного органу мають бути співвіднесені із функціями Національного депозитарію України, на який сьогодні покладено значну частину повноважень, які у Франції має Рада фінансових ринків, у Великобританії - Управління фінансових послуг.
Створена Національна рада фінансових ринків України стане механізмом збалансування загальнодержавних та ринкових інтересів на шляху розбудови в Україні сучасної ринкової інфраструктури, яка є фундаментальною основою для забезпечення економічного зростання у реальному секторі вітчизняної економіки, інтеграції України у світові фінансові ринки.
Створення Національної ради фінансових ринків найбільш доцільно проводити шляхом реорганізації існуючої Ради Національного депозитарію України на основі внесення відповідних змін до Указу Президента України "Про загальні засади функціонування Національного депозитарію України" від 22.06.99р. № 703/99.
Сьогодні необхідно виважено ставитися до формування моделі вітчизняного ринкового середовища, враховувати місце та роль уже створених державних та ринкових інститутів з метою їх найефективнішого використання, національні особливості економіки та зовнішньоекономічні інтереси українських підприємств як щодо поставок ресурсів, так і реалізації виготовленої продукції.
Створення в Україні організованих ринків основних ресурсів виробництва (ринків капіталу) забезпечить конкурентну перевагу вітчизняного виробника на внутрішньому та зовнішньому ринках завдяки підвищенню конкурентності його продукції.
Створення сучасної ринкової інфраструктури матиме важливий зовнішньополітичний наслідок для України - буде закладено підвалини для набуття Україною серед країн СНД привабливого статусу країни, на території якої знаходяться організатори торгівлі, де укладаються угоди стосовно ресурсів виробництва, які здійснюються не тільки в Україні, але й в інших країнах СНД.
Україна має об'єктивні передумови стати (щонайменше для країн СНД) місцем міжнародної організованої торгівлі основними видами сільськогосподарської сировини, металами, вугіллям, електроенергією та деякими іншими ресурсами, що виробляються як у країнах колишнього СРСР, так і в країнах Північної Африки, Близького Сходу та Центральної Європи.
Найактуальним, на наш погляд, що можна чекати у результаті пропонованих заходів, буде усунення передумов та підгрунтя для здійснення будь-яких "тіньових" операцій: фіктивних, псевдолегетимних чи повністю не оформлених документально. Досить "свіжі" приклади країн Східної Європи підтверджують те, що впровадження системи організованих ринків фактично унеможливило проведення операцій, спрямованих на ухилення від оподаткування під виглядом розрахунків, а це, відповідно, призвело до суттєвого зростання бюджетних надходжень.
Враховуючи те, що "тіньова" економіка - є не тільки криміногенним явищем, а й економічним, пронизаним фінансовими, організаційно-управлінськими і правовими технологіями, і, що зустрічається часто, некриміналізованими проявами, які є суспільно небезпечними джерелами "тіньової" економіки, а, навпаки, віднесено до категорії корисних, невідкладних, запобіжних тощо, успіхи у напрямі усунення підгрунтя для її існування можливі лише за умови єдиної концепції та програми покоординованих дій, в основі яких одним із пріоритетних заходів повинно бути створення сучасної інфраструктури організованих ринків*.
Список використаних джерел
1. Николаева М., Шевяков А. Теневая экономика. Методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов). - М., 1987. - С. 53.

 
 

Цікаве

Загрузка...