WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток організованих ринків основних ресурсів виробництва в Україні – пріоритетна умова виведення економіки держави з “тіні” - Реферат

Розвиток організованих ринків основних ресурсів виробництва в Україні – пріоритетна умова виведення економіки держави з “тіні” - Реферат

сфері. Одним зі свідчень цього є вбивство члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Ромашка, який останнім часом фактично керував роботою Комісії та очолював здійснення нею контрольно-ревізійних функцій.
Сучасний незадовільний стан фондового ринку в Україні обумовлено не тільки об'єктивними технологічними та економічними недоліками роботи його інфраструктури, але й значним негативним впливом на ситуацію, що справляють на нього проблеми суто політичного характеру.
Суттєвим недоліком сучасного ринку цінних паперів є невиправдано велика, порівняно з потребами ринку, кількість учасників, потужність яких сьогодні або практично не використовується, або фактично не відповідає світовим стандартам здійснення професійної діяльності. Це дає можливість їх залучення до створення ринків інших складових виробничого капіталу - електроенергії, енергоносіїв, металів в т. ін.
Таким чином, для формування в Україні повнофункціональної системи організованих ринків капіталу (основних ресурсів виробництва) необхідно:
визначити архітектуру кожного з ринків основних складових виробничого капіталу, враховуючи відповідні особливості організації спотового та термінового ринків;
розробити відповідні фінансові інструменти (цінні папери або їх похідні), визначити (створити) на кожному з ринків національного організатора торгівлі та розробити правила біржової торгівлізазначеними спеціалізованими фінансовими інструментами;
визначити та запровадити систему реєстрації прав власності та систему виконання угод, укладених на організованому ринку, створити інститути, що забезпечать їх функціонування;
зосередити "левову частку" торгівлі відповідним ресурсом на визначеному національному організаторі торгівлі.
Саме таким чином мають бути утворені ринки електроенергії, металів, окремих видів сільськогосподарської продукції, енергоносіїв інших ресурсів виробництва.
Непростою проблемою є необхідність утворення з окремих організованих ринків основних ресурсів виробництва цілісної системи, якою зручно користуватися основним учасникам суспільного виробництва. Наявність такої системи, крім зручності, має забезпечити значну економію коштів порівняно зі створенням відокремлених організованих ринків.
Принцип цілісності ринку, створення єдиного для всієї держави ринкового простору потребує впровадження єдиних підходів до функціонування організованих ринків на всій території України, здійснення виваженої державної політики та координації дій міністерств та відомств економічного сектора.
Для успішного виконання цього завдання вбачається за доцільне Кабінету Міністрів та Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України за участю галузевих міністерств розробити Національну програму розвитку ринкової інфраструктури в Україні, яка має визначити заходи щодо формування в Україні сприятливого ринкового середовища та забезпечувати їх впровадження у найкоротший термін.
При цьому потребує серйозного вивчення питання вибору найбільш раціональної для України моделі ринкової інфраструктури, а саме: ретельного аналізу пропонованої інфраструктури на основі домінуючої сьогодні американської стратегії "вільного ринку", яка базується на гіпотетичній можливості самоутворення ринкового середовища за умови створення державою "відповідних умов", тобто приватизації майна виробничого призначення та дерегуляції економіки.
Суть питання полягає у тому, що згідно з досвідом Сполучених Штатів Америки самостворення цивілізованого ринкового середовища потребує багатьох десятиріч, а за цей час індустріальну частину української економіки буде повністю зруйновано.
Є підстави вважати, що самостворення ринкового середовища в Україні за американським рецептом принципово неможливо навіть у віддалені часи, оскільки ринкова інфраструктура у США базується на принципово іншій правовій основі, унікальній грошовій системі, на абсолютно іншій ментальності населення. Досвід запровадження американських механізмів ринкового саморегулювання, наприклад у Франції, свідчить про те, що навіть у країнах з розвиненою ринковою економікою ці механізми працюють далеко не добре, що призвело до їх демонтажу та заміни національними інститутами, які діють набагато ефективніше.
Управління економікою, фінансами та ринковою інфраструктурою в США побудовано на культі ринкового саморегулювання. Зокрема, саморегулюючі організації (СРО) на фондовому ринку мають широкі повноваження щодо регулювання діяльності професійних учасників ринку, захисту їх "цехових" інтересів. В Україні СРО не набули широкого значення, оскільки рівень усвідомлення українськими учасниками ринку загальнонаціональних інтересів, а також рівень їх професійних та технічних можливостей не дозволяє делегувати СРО повноваження, аналогічні тим, що отримали їх американські колеги, без ризику ще більше погіршити ситуацію на ринку.
Крім того, американська фінансова система (у тому числі банківська система) за своєю структурою, механізмами та технологіями значно відрізняється від створеної за роки Незалежності української фінансової системи.
Слід врахувати, що у самих Сполучених Штатах Америки сьогодні проходять процеси переосмислення та реформування цієї системи.
Аналіз європейської практики регулювання фінансових ринків свідчить про зростання ролі державно-громадських інститутів у провадженні державної політики на фондовому ринку країн Європи. З огляду на проголошений Президентом України Л.Д. Кучмою головний пріоритет зовнішньої політики нашої держави - набуття Україною членства у Європейському Союзі, а також враховуючи територіальну наближеність і більшу ментальну схожість українців та народів Європи, доцільніше застосовувати у розбудові ринкового середовища в Україні європейський досвід.
Особливе місце в цьому процесі може відігравати досвід Франції, оскільки за участю саме цієї країни в Україні побудовано першу фондову біржу, впроваджено сучасну технологію у роботу зберігачів, розвиватиметься Національний депозитарій України.
Організуюча роль на ринках капіталу Франції належить Раді фінансових ринків (CMF), яку було засновано у 1996 році на підставі Закону про модернізацію фінансової діяльності у зв'язку із впровадженням у

 
 

Цікаве

Загрузка...