WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток організованих ринків основних ресурсів виробництва в Україні – пріоритетна умова виведення економіки держави з “тіні” - Реферат

Розвиток організованих ринків основних ресурсів виробництва в Україні – пріоритетна умова виведення економіки держави з “тіні” - Реферат

передбачені строки.
Адекватне функціонування та взаємодія інформаційної, облікової систем та системи виконання угод, автоматизація їх роботи на основі інформаційних систем, застосування сучасних фінансових технологій (використання цінних паперів та похідних фінансових інструментів, зокрема, таких стандартизованих контрактів, як опціони, фьючерси, варанти тощо) забезпечує визначення об'єктивної ціни на ресурси виробництва, дозволяє мінімізувати системний ризик та є механізмом страхування цінових ризиків учасників ринку від коливань його кон'юнктури, що об'єктивно є найактуальнішою умовою ефективної роботи вітчизняних підприємств господарювання.
В Україні процес обігу капіталу фактичноне організований. Існуючі ринки капіталу окремих ресурсів виробництва функціонують на низькому технологічному рівні, характеризуються застосуванням псевдоринкових механізмів організації та регулювання, а також еклектичністю і фрагментарністю розвитку інфраструктурних елементів.
За приклад цього може слугувати, зокрема, застосування гучної назви "енергоринок" до системи, яка з ринковим механізмом не має нічого спільного, адже не виконує основного завдання - визначення об'єктивної ціни на ресурс. Навпаки, негативним наслідком застосування адміністративних методів регулювання енергоринку стало викривлення дійсної вартості енергоресурсів, а складність та непрозорість системи розрахунків призвели до кризи неплатежів та "тінізації" відносин між учасниками ринку. Обрання за центральний елемент розрахункової системи, тобто розрахункового банку, на ринку електроенергії Ощадного банку України поставило під загрозу не тільки функціонування енергоринку, а й створило передумови для соціального вибуху, адже йдеться про ризик невиплати вкладів десяткам мільйонів громадян України внаслідок можливого банкрутства Ощадбанку.
Стосовно роботи ринку сільгоспсировини в Україні можна сказати, що кількість агробірж обернено пропорційна якості виконання ними функцій щодо формування об'єктивних цін на зазначені ресурси, не кажучи вже про відсутність технологічних зв'язків торгових систем з системами обліку і виконання укладених угод та грошових розрахунків.
Винятком із загального правила донедавна був валютний ринок, який функціонував на основі Української міжбанківської валютної біржі, а його розрахунковою системою виступав акціонерний банк "Кліринговий дім" - єдиний в Україні банк, що спеціалізувався на забезпеченні розрахунків за біржовими угодами. На жаль, продаж банку "Кліринговий дім" зруйнував технологічну цілісність організованого валютного ринку, що негативно позначилося на його можливості виконувати свої макроекономічні функції. Нині Національний банк України здійснює ручне управління курсом національної валюти, не використовуючи переваги ринкових механізмів.
Найбільш розвиненим на сьогодні є ринок корпоративних цінних паперів, інфраструктура якого в Україні вже частково сформована.
Системою визначення ціни у цьому секторі ринкової інфраструктури є наявність 6 фондових бірж та 2 торговельно-інформаційних систем.
Систему обліку прав власності утворюють 352 реєстратори (ведуть реєстри власників цінних паперів, випущених у документарній формі), 82 зберігачі (здійснюють облік прав власників бездокументарних цінних паперів) та 20 тис. реєстрів, що ведуться емітентами самостійно.
Система виконання угод складається з депозитаріїв, які мають забезпечувати виконання угод, укладених на організованому ринку, та розрахункового банку - проведення грошових платежів. На сьогодні в Україні існує 4 депозитарії: депозитарій НБУ, Міжрегіональний фондовий союз, НДУ та депозитарій Української фондової біржі. Депозитарій НБУ не є окремою юридичною особою і обслуговує обіг тільки державних цінних паперів. Депозитарій УФБ перебуває у стадії відновлення функціонування. Відповідно до меморандуму та всупереч українському законодавству НДУ заборонено займатися депозитарною діяльністю. Депозитарій МФС обслуговує декілька угод, укладених на організованому ринку. У зв'язку з відсутністю в Україні ліцензованих розрахункових банків функцію розрахункового банку для МФС здійснює НБУ, який відповідно до законодавства України повинен бути розрахунковим банком для НДУ. При цьому, більшість операцій МФС здійснюється без грошового врегулювання. Поставка цінних паперів проти оплати готівкою практично не застосовується.
Основними проблемами фондового ринку, з точки зору економічної безпеки держави, є переважно "тіньовий" характер торгівлі цінними паперами, фрагментарність розвитку інститутів інфраструктури ринку та низький технологічний рівень роботи професійних учасників ринку стосовно надання послуг з обслуговування інвестиційних процесів.
Так, кількість зареєстрованих у країні бірж становить понад 400, з яких працює лише 60 %. Це на два порядки перевищує реальну потребу економіки України в організаторах торгівлі. Щодо організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, то їх налічується 9, з яких 7 - бірж та 2 - торгово-інформаційні системи. При цьому 90 % операцій з цінними паперами здійснюється поза межами організованого ринку.
На сьогодні в Україні так і не створено жодної установи, яка б мала повноцінну ліцензію та здійснювала розрахунково-клірингову діяльність на організованих ринках, тобто забезпечувала б функціональний зв'язок між депозитарною та банківською системами при обслуговуванні процесів інвестування.
Наочним свідченням серйозних проблем в роботі системи обліку прав власності на цінні папери є численні скандали, пов'язані з грубим порушенням прав акціонерів приватизованих підприємств, фальсифікацією реєстрів власників акцій та внесенням до них несанкціонованих змін. Конфлікти навколо пакетів акцій "Миколаївського глиноземного комбінату", "Укррічфлоту", "Полтаваобленерго", "Одесаобленерго", ВАТ "Балцем" тощо обумовлено низькою якістю роботи інституту реєстраторів, суттєвими недоліками нормативно-правової бази та відсутністю належного контролю за веденням реєстрів акціонерів.
Така ситуація сприяє створенню передумов для зловживань та незаконних дій на ринку з метою встановлення контролю за приватизованими підприємствами, особливо привабливими з інвестиційного погляду, отриманню доходу від цінних паперів, що нині призвело до зростання рівня криміналізації відносин у цій

 
 

Цікаве

Загрузка...