WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю – реальна необхідність сьогодення - Реферат

Реформування спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю – реальна необхідність сьогодення - Реферат

волі;
3.2. Кількість учасників ОГ та ЗО, засуджених судами до позбавлення волі.
4. Розкрито та попереджено злочинів, учинених відносно народних депутатів України, державних службовців І-ІІІ категорій (умисні вбивства або замах на них), а також лідерів, учасників організованих груп та злочинних організацій, злочинна діяльність яких викривалася спецпідрозділами БОЗ у ході розробки по оперативно-розшукових справах.
5. Кількість кримінальних справ, направлених до судів по злочинах, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
6. Кiлькiсть направлених до судів адміністративних протоколів про корупційні діяння державних службовців 1-4 категорій:
6.1. Кiлькiсть державних службовців 1-4 категорій, притягнутих до відповідальності за корупційні діяння.
7. Розшукано лідерів та активних учасників ОГ та ЗО, які ухиляються від слідства та суду, по кримінальних справах, порушених у ході реалізації оперативно-розшукових справ, що знаходяться в провадженні підрозділів БОЗ.
8. Відшкодовано завданих збитків.
Головним управлінням БОЗ проводиться робота щодо реформування служби по боротьбі з організованою злочинністю. У цьому році на розгляд Верховної Ради України подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".
На сьогодні триває робота над організацією вертикально підпорядкованої Головному управлінню БОЗ структури всіх підрозділів БОЗ. Потребують відповідної реорганізації й ряд регіональних управлінь БОЗ з передачею їх функцій новоствореним міжобласним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю. З урахуванням особливостей соціального-економічного розвитку регіонів, рівня їх криміналізації найбільш оптимальним вважається об'єднання управлінь БОЗ в:
1) Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях в одне міжобласне з центром у Тернопільській області;
2) Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській областях в одне міжобласне з центром у Рівненській області;
3) Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях в одне міжобласне з центром у Черкаській області;
4) Чернігівській, Сумській, Полтавській областях в одне міжобласне з центром у Чернігівській області;
5) Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях в одне міжобласне з центром у Херсонській області;
6) Київській області та м. Києві;
7) Автономній республіці Крим та м. Севастополь.
Вважаємо, управління БОЗ в Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Львівській, Одеській та Харківській областях слід залишити окремими, але також підпорядкувати по вертикалі ГУБОЗ МВС України.
Сьогодні перед спецпідрозділами БОЗ висуваються нові завдання, що зумовлює необхідність розробки комплексу стратегічних заходів, спроможних кардинально вплинути на наявну ситуацію на основі аналізу процесів, що відбуваються в кримінальному середовищі, їх прогнозування, постійного та поступового нарощування зусиль і жорсткого контролю за тими сферами, в які організована злочинність намагається або може проникнути.
Тому їх головними завданнями мають стати:
- розвідувально-аналітична робота (у тому числі моніторинг, аналіз і прогнозування стану оперативної обстановки, формування і ведення оперативних обліків, інформаційних систем, необхідних для здійснення боротьби з організованою злочинністю і т. ін.);
- виявлення, локалізація, нейтралізація та ліквідація транснаціональних, міжрегіональних, регіональних організованих злочинних формувань, з корупційними зв'язками, а також тих, що діють протягом тривалого часу, суттєво впливають на кримінальне, економічне та соціально-політичне становище як у конкретних регіонах, так і у державі в цілому, а також усунення причин і умов їх існування;
- виявлення і притягнення до кримінальної відповідальності лідерів злочинних угруповань або блокування їх діяльності;
- запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність, недопущення проникнення представників ОГ і ЗО в органи влади;
- виявлення та припинення злочинної діяльності ОГ і ЗО, які впливають на розвиток економіки України та загрожують національній безпеці держави;
- запобігання виникненню організованих злочинних угруповань, підрив їх економічної і фінансової бази;
- боротьба з кримінальною корупцією з боку державних службовців І-ІІІ категорій;
- координація діяльності служб кримінального блоку міліції у сфері протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
- організація і здійснення взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, правоохоронними органами України та зарубіжних держав, громадськими інститутами і населенням у напрямі боротьби з організованою злочинністю.
Вбачається, що здійснення запропонованого реформування спецпідрозділів БОЗ та спрямування їх зусиль на виконання вищеназваних завдань матиме позитивні результати у боротьбі з організованою злочинністю. Але всі намагання правоохоронців можуть бути зведені нанівець без політичної волі керівництва країни. Тому, у першу чергу, необхідно усунути причини та умови розвитку організованої злочинності в Україні, які за змістом науковці поділяють на наступні групи:
- політичні (замкнутість системи управління, її повільний розвиток, відсутність системи виховання патріотичних почуттів, моральних якостей, відсутність державної ініціативи щодо створення громадських формувань, незалежних недержавних структур для зростання активності населення у боротьбі зі злочинністю);
- економічні (несприятливий режим діяльності підприємств, відсутність прозорості багатьох економічних процесів і т. ін.);
- правові (прогалини у законодавстві, що регламентують діяльність спеціалізованих підрозділів у сфері боротьби з організованою злочинністю, формальний характер чинної системи декларування доходів і т. ін.);
- організаційно-управлінські (відсутність реальних стратегії, тактики та ідеології боротьби з організованою злочинністю; відсутність чіткої регламентації діяльності посадових осіб; поширеність у кадровій політиці випадків заміщення посад через знайомство);
- соціально-психологічні (пасивність громадської свідомості, корисливаспрямованість державних службовців, професійна та моральна деформація частини керівників, що виявляється у поблажливому ставленні до корупції) та ін.
Пріоритетами в боротьбі зі злочинністю, серед інших, визнається формування досконалої правової бази боротьби з організованою злочинністю і корупцією, виявлення і знешкодження злочинних угруповань, викорінення тінізації економіки. Зміцнення законності й правопорядку в державі, забезпечення активної наступальної протидії організованій злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступове нарощування зусиль держави і громадськості залишаються основними напрямами діяльності всіх державних органів і суспільства в цілому.
Список використаних джерел
1. Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность - различные подходы к ее пониманию // Гос. и право, 2000. - № 1. - С. 48.
2. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д. ю. н., проф. В.Б. Авер'янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432 с.
3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.
4. Статистичні дані Департаменту інформаційних технологій МВС України за 2000-2005 рр. та за 1-й квартал 2006 року.

 
 

Цікаве

Загрузка...