WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування правоохоронних органів України - Реферат

Реформування правоохоронних органів України - Реферат

економіки та протидіїкорупції" від 18.11. 2005 року № 1615/2005 є логічним втіленням цієї ідеї. При цьому мають бути враховані помилки попередньої влади у впровадженні інституту державних секретарів, коли ця посада з причин недоліків унормування їх статусу та функцій перетворилась на "декоративну".
Реальна необхідність (мотивація) реформування силових структур пов'язана, зокрема, зі встановленням демократичного контролю за їх діяльністю. Встановлення такого контролю має виступати ефективним механізмом покращення діяльності силових структур. Змінилося суспільство, його соціальна структура, рівень його відкритості, посилився вплив організованої злочинності, з'явилися нові правоохоронні органи, виникли недержавні структури безпеки. З'являються нові виклики, на які суспільство повинно реагувати, реформуючи свої правоохоронні органи і встановлюючи демократичний контроль над їх діяльністю. Наявність таких викликів і потреба реакції на них має мотивувати відповідні зміни у правоохоронній системі України.
У ході реформування правоохоронних органів і спецслужб України вважаємо за необхідне передбачити нижченаведене:
- завдання Служби безпеки України необхідно сконцентрувати на контррозвідувальній діяльності, у тому числі у сфері економіки, боротьбі з тероризмом, захисті конституційного ладу і територіальної цілісності України та державної таємниці, а також протидії корупції і організованій злочинності, коли вони становлять явну загрозу національній безпеці України;
- необхідність гаранту конституційних прав громадян, підвищення рівня захисту інформаційних ресурсів держави, ефективнішого використання обмежених інтелектуальних, кадрових, матеріально-фінансових і технічних ресурсів вимагає створення Служби спеціального зв'язку і захисту інформації України. Її основними завданнями слід визначити реалізацію державної політики у галузі захисту державних інформаційних ресурсів в мережах передачі даних, забезпечення функціонування державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, криптографічного і технічного захисту інформації.
Потребує чіткого законодавчого врегулювання питання моніторингу телекомунікацій. Принциповим повинно стати налагодження надійної системи демократичного цивільного контролю за діяльністю в цій сфері;
- пріоритетного значення набуває питання створення Національної служби розслідувань України. У зв'язку з цим необхідно визначити підходи до реалізації положень пункту 9 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, які вимагають одночасно формування в Україні системи досудового слідства, а також позбавлення органів прокуратури цієї невластивої функції.
При формуванні вказаної системи слід зберегти функції досудового слідства у правоохоронних органах (за винятком органів прокуратури), чітко визначивши підслідність злочинів. При цьому у подальшому слід розглянути доцільність передачі до Національної служби розслідувань України частини слідчих підрозділів інших правоохоронних органів;
- з метою кардинального поліпшення протидії корупції необхідно розглянути питання утворення єдиного антикорупційного органу з інформаційними та превентивними повноваженнями;
- необхідно забезпечити максимально можливу демілітаризацію правоохоронних органів і спецслужб. Їх співробітниками, за винятком окремих підрозділів, повинні бути державні службовці зі спеціальним статусом. Причому, слід зберегти у повному обсязі рівень соціального захисту відповідних категорій співробітників. З цією метою необхідне розроблення державної програми поетапної демілітаризації;
- у сфері кадрового забезпечення правоохоронних органів і спецслужб України слід удосконалити систему підбору, розстановки, професійної підготовки і виховання кадрів, соціально-психологічного забезпечення їх діяльності, оптимізувати організаційну побудову відомчих навчальних закладів. Потребує удосконалення система відомчих наукових установ.
У будь-якому разі ці пропозиції є лише нарисом, рамковим проектом майбутніх трансформацій. Вони не є остаточними і потребують корегування відповідно до вимог часу, мають пройти обговорення у колі фахівців, експертів із залученням громадськості і знайти своє більш детальне втілення у більш розгорнутому і деталізованому документі - Концепції реформування правоохоронної системи.
Реалізація цих концептуальних засад передбачає:
а) перегляд і відповідне корегування чинного законодавства України (Конституція України, закони України, що визначають й упорядковують діяльність правоохоронних органів);
б) законодавче визначення чітких функцій та зміни критеріїв оцінки діяльності правоохоронних органів;
в) доопрацювання і прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України, деяких інших законів України, а також декриміналізацію окремих злочинів невеликої та середньої тяжкості;
г) відпрацювання системи і механізмів демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами держави.
Концептуальні засади є підґрунтям для розробки та затвердження у встановленому порядку концепцій реформування правоохоронних органів України.
Все це дасть можливість досягти суттєвого прогресу на шляху виконання взятих Україною зобов'язань перед європейськими інституціями та забезпечити конституційні права і свободи громадян нашої держави.
Список використаних джерел
1. Наумкин В.В. Организованная преступность как одна из угроз национальной и международной безопасности. Состояние, проблемы применения и совершенствования законодательства о борьбе с организованной преступностью и коррупцией: Мат-лы Всероссийск. науч. - практ. конф. (7-8 июня 2000 года). - Вып. 2. - М., 2001.
2. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1466 (2005) про виконання обов'язків і зобов'язань Україною: веб-сторінка Українського Центру інформації і документації Ради Європи.
3. Постанова Верховної Ради України "Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповідей Голови Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю, а також доповіді Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю" від 26 грудня 2002 року № 388-IV // Голос України. - 2003. - 21 січ. - № 11.
4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України // Організована злочинність і корупція. Нормативно-правові акти. - К., 1998.
5. Реформирование полиции в странах Центральной и Восточной Европы: Процесс и прогресс / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек и др; Под ред. М. Капарини, О. Маренина; Пред. А. Н. Ярмыша. - К.: Задруга, 2005. - 296 с.
6. Актуальні проблеми реформування сфери безпеки і оборони України: Мат-ли міжнарод. конф. (Київ, 11-12 травня 2005 р.) / За заг. ред. О.С. Бодрука. - К.: НІПМБ, DCAF.

 
 

Цікаве

Загрузка...