WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування правоохоронних органів України - Реферат

Реформування правоохоронних органів України - Реферат

дестабілізуєвнутрішній ринок та є основою і наслідком корупціїзації органів державної влади і місцевого самоврядування.
Зберігається недостатній рівень гарантій конституційних прав людини на таємницю телефонних розмов, телеграфної, комп'ютерної та іншої кореспонденції, а також захисту інформаційних ресурсів. Незаконне втручання зовнішніх сил у внутрішні справи України свідчить про недостатню спроможність спецслужб відповідати на нові виклики і загрози.
Відчутні тенденції до збільшення екстремістських проявів, посилення радикалістських політичних сил, діяльність яких може становити загрозу демократії, суверенітету і територіальній цілісності України.
Кардинальне реформування правоохоронних органів і спецслужб - ключова умова подальшого суспільного поступу, успіху демократичних перетворень. Водночас правоохоронні органи і спецслужби не можуть реформуватися зсередини і самостійно. Успішне вирішення цього завдання потребує широкої участі громадськості, науковців, незалежних практиків, експертів, у тому числі й іноземних [5].
Реформована система правоохоронних органів і спецслужб повинна бути побудована на основі принципів:
- пріоритету прав і свобод людини і громадянина, поваги до прав і гідності особи;
- верховенства права, дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян;
- презумпції невинуватості та невідворотності притягнення до відповідальності й покарання за скоєний злочин;
- професіоналізму, компетентності;
- пріоритету профілактики правопорушень з боку окремих осіб та груп попередження та викриття розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та організацій;
- безперервності, своєчасності і адекватності заходів захисту національних інтересів від реальних і потенційних внутрішніх та зовнішніх загроз;
- чіткого визначення компетенції та завдань, розмежування функцій та сфер відповідальності;
- поєднання єдиноначальності та колегіальності, централізації та децентралізації повноважень, гласності, конфіденційності і конспірації в роботі;
- демократичного цивільного контролю над функціонуванням правоохоронної системи;
- позапартійності;
- взаємодії, у тому числі з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і населенням у забезпеченні національної безпеки й правопорядку; субсидіарності у побудові системи органів внутрішніх справ;
- міжнародного співробітництва відповідно до норм міжнародного права і чинного законодавства України, міждержавних і міжурядових договорів, двосторонніх відомчих угод та використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки та боротьби із злочинністю і корупцією.
Життєва важливість реформи правоохоронних України, необхідність належного забезпечення національної безпеки потребує максимально обережного, науково обґрунтованого підходу як до опрацювання концептуальних моментів, так і, насамперед, до здійснення конкретних кроків щодо реформування.
Важливим напрямом реформ повинні стати структурні трансформації. Поряд з ними, необхідно вирішувати завдання формування демократичної інституціональної і правової культури, нової мотивації співробітників. Потребує негайного опрацювання комплекс заходів відновлення довіри населення до правоохоронних органів і спецслужб.
Нова модель правоохоронних органів і спецслужб повинна відповідати загальним принципам адміністративної реформи, а її впровадження необхідно координувати із заходами щодо перетворень у державній виконавчій владі загалом.
Ключова умова успішного реформування - належне фінансування перетворень. Необхідно опрацювати довгостроковий план фінансування правоохоронних органів і спецслужб, в якому передбачити їх пріоритетне фінансування [6].
Як уже зазначалось, вирішення питань щодо реформування системи правоохоронних органів має проходити відкрито та колегіально й, перш за все, з урахуванням думки фахівців у сфері протидії злочинності як науковців, так і практиків, а також міжнародного досвіду організації правоохоронних структур. Вимоги колегіального обговорення важливих питань щодо створення належної та ефективної правоохоронної системи потребують вирішення певних організаційно-правових складових. Необхідним кроком в цьому напрямі, на нашу думку, повинно бути створення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з питань протидії корупції та організованій злочинності.
Вбачається доцільним для України запозичення позитивного досвіду боротьби зі злочинністю в Естонії, де створено кілька комісій, що спираються на координоване співробітництво різних відомств. Зокрема, слід звернути увагу на Кримінально-превентивну раду і Координуючу комісію з охорони громадського порядку. До складу останньої входять канцлери різних міністерств, генеральні директори адміністративних департаментів Міністерства внутрішніх справ, генеральні директори Митного і Податкового департаментів, заступник Генерального прокурора і начальник Кайтселіїту. Роботою Комісії керує міністр внутрішніх справ. У засіданнях комісії за запрошенням беруть участь представники органів місцевого самоврядування.
Метою створення Комісії є покращання і прискорення вирішення тих проблем охорони громадського порядку, що залишаються в компетенції різних відомств та урядових установ.
Результатом роботи Комісії можна вважати вдосконалений систематичний обмін інформацією і обмін думками між відомствами, що беруть в ній участь, вироблення спільних рішень.
До складу Кримінально-превентивної ради входить близько 30 представників правоохоронних органів, суду, адвокатури, соціального забезпечення, яка щонайменше раз на рік звітує про свою роботу та подає огляд стану злочинності в державі.
Змістом роботи Кримінально-превентивної ради є комплексна боротьба проти організованої злочинності, а головною метою її діяльності - покращення попередження злочинів через соціальні програми, такі як розкриття злочинів, посилення покарання і підвищення ефективності поліцейської роботи в цілому. Слід відмітити цілеспрямовану роботу Ради та її зусилля з локалізації соціальних кризових осередків, що підживлюють злочинність.
Найважливішим завданням на сьогодні для України є створення умов для трансформації органів прокуратури до європейських стандартів, відповідно до Рекомендації № 19 (2000) Комітету Міністрів Ради Європи, з урахуванням Висновку Венеціанської комісії № 230/2002 від 08.12.2003. Це питання потребує відкритої дискусії з залученням широких кіл юридичної та наукової громадськості, експертів Ради Європи. Відмежування політичних та керівних посад в системі центральних органів виконавчої влади є прогресивним кроком на шляху до демократизації та позитивно вплине на стан справ у сфері протидії корупції. Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо детінізації

 
 

Цікаве

Загрузка...