WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

господарською діяльністю суб'єктів господарювання, виявленні та попередженні корисливих злочинів, пов'язаних з корупцією тощо.
У 1997 році пройшли атестацію 139 тис. 408 осіб або 98,3 % від кількості осіб, що підлягали атестуванню, у тому числі 97,7 % - в центральних та підвідомчих їм органах і 99,7 % - в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування. Не атестовано у встанов-лені терміни 2 тис. 410 осіб, або 1,7 % державних службовців, в основному з поважних причин (відпустка по догляду за дитиною, довготривала хвороба тощо).
У порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. в частині проведення першої атестації у 1997 р., не дивлячись на неодноразові звернення Головдержслужби, не було проведено атестацію державних службовців у встановлені терміни в апаратах Мінтрансу і Мінекономіки, Фонду державного майна України, посилаючись на очікувані зміни в структурі та чисельності штатів. На черговому засіданні Кабінету Міністрів, яке відбулося 26 лютого 1998 р. передбачалося заслухати звіти з цього питання і прийняти рішення щодо персональної відповідальності.
Відповідно до Положення про атестування більше половини державних службовців (153 тис. 791 особа, або 52,1%) не підлягали атестації. Серед них знаходяться й ті працівники, які призначені на посади органом вищого рівня або колегіальним органом, перебували на посадах патронатної служби, молоді спеціалісти, жінки, які знаходяться у відпустках через вагітність та догляд за дитиною, а також особи, котрі перебувають на займаній посаді менше одного року.
Із загальної кількості державних службовців, які пройшли атестацію, визнані такими, що відповідають займаним посадам - 127 тис. 479 осіб (91,4%), відповідають займаним посадам за певних умов - 10 тис. 957 осіб (7,9%), не відповідають займаним посадам - 972 особи (0,7%).
По кожному четвертому державному службовцю атестаційними комісіями прийняті відповідні рекомендації: пройти стажування на більш високій посаді (1,2%), зарахувати до кадрового резерву (3,6%), підвищити кваліфікацію (8,6%), набути навичок роботи на комп'ютері (3,5%) тощо.
Слід також зазначити, що при проведенні атестації не завжди враховувались правопорушення, допущені державними службовцями. Це певною мірою пов'язано з недостатнім рівнем взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами. На практиці мають місце недоліки в інформуванні судами державних органів про прийняті рішення стосовно державних службовців, які вчинили корупційні діяння.
Так, у 1997 році, тобто в період, коли в більшості органів виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснювалась атестація, за даними звітів центральних та місцевих органів виконавчої влади було виявлено 2482 порушення Закону України "Про боротьбу з корупцією" з боку державних службовців, притягнуто до дисциплінарної відповідальності через суди 890 чоловік, але звільнено з посад всього 72 особи.
У ході атестації виявлено недоліки в роботі з кадрами, зокрема з резервом на посади державних службовців. Відповідно до діючого Положення відповідальність за формування кадрового резерву покладена на керівників державних органів, у тому числі й на тих, призначення яких на посади здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, але новопризначені керівники часто не зважують на резерв, сформований їх попередниками, вносять пропозиції щодо призначення інших осіб. Тому було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до Положення про формування кадрового резерву для державної служби" від 29 листопада 1997 р. № 1333.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу"" від 11 серпня 1995 р. № 641 Головдержслужбою було розроблено правовий механізм декларування доходів державними службовцями, надіслано його до центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр". Державна податкова адміністрація України розробила рекомендації щодо заповнення державними службовцями декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї.
Завдяки вжитим заходам, забезпечено в основному декларування доходів державними службовцями. Декларації про доходи,зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за 1996 р. подали 292 тис. 918 державних службовців (99,1%), не подали декларації у встановлені терміни 2 тис. 660 державних службовців (0,9%) в основному з поважних причин.
Разом з тим, не повною мірою виконуються вимоги стосовно щорічної публікації відомостей про доходи вищих посадових осіб, які зазначені у ст. 9 Закону України "Про державну службу".
Досвід роботи стосовно впровадження декларацій про доходи підтверджує доцільність удосконалення організації декларування доходів і вирішення даного питання на законодавчій основі. Для цього необхідно прискорити прийняття Закону України "Про оподаткування фізичних осіб", який розглянуто Верховною Радою України у першому читанні ще у 1995 році. Цим законопроектом передбачена уніфікована декларація про доходи та майновий стан, яку могли б заповнювати й державні службовці. Її впровадження має сприяти усуненню суперечностей у законах і розбіжностей у податкових деклараціях та деклараціях державних службовців.
З метою посилення контролю за фінансовою і господарською діяльністю суб'єктів господарювання Головним контрольно-ревізійним управлінням України перевірено майже 50 тис. підприємств, установ і організацій щодо додержання єдиного кошторису доходів та видатків бюджетних установ та організацій. Майже в кожній третій із них виявлені суттєві недоліки і порушення. Було перевірено також 8 тис. об'єднань громадян щодо додержання законності в підприємницькій діяльності. За дорученням Кабінету Міністрів України узагальнена інформація направлена керівникам міністерств та відомств для відповідного реагування.
Співробітниками спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю МВС України у 1997 р. складено 1117 адміністративних протоколів за вчинення корупційних діянь проти 755 у 1996 р. (+48,0%), працівниками СБУ складено відповідно - 574 і 132.
Тільки співробітники органів внутрішніх справ України протягом 1997 р. викрито 2216 фактів хабарництва, що на 16,3 % більше, ніж у 1996 р. Службою безпеки України за ознаками посадових злочинів порушено 335 кримінальних справ, серед них є такі, що стосуються колишніх відповідальних працівників центральних міністерств і відомств, місцевих органів державної виконавчої влади та самоврядування.
На виконання п. 9 Національної програми боротьби з корупцією Верховним Судом України проведено узагальнення судової практики щодо застосування судами законодавства про боротьбу з корупцією. Опрацьовано проект Постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання. У березні поточного року планується розглянути це питання на Пленумі Верховного Суду.
На реалізацію вимог Програми міністерствами і центральними відомствами підготовлено законопроекти, зокрема: "Про судоустрій", "Про статус суддів", "Про кваліфікаційні комісії та кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України", "Про органи суддівського самоврядування",

 
 

Цікаве

Загрузка...