WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Психологічний аспект діяння, пов’язаного з ризиком, у контексті боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Психологічний аспект діяння, пов’язаного з ризиком, у контексті боротьби з організованою злочинністю - Реферат

невизначеності, яка викликає невпевненість у досягненні мети, що може призвести до негативних наслідків [8, с. 4].
Труднощі прийняття рішення пов'язані з почуттям відповідальності. Причому осіб, професійна діяльність яких створює ситуацію вибору та є досить поширеною, більше хвилює не фізична небезпека для себе та інших, а соціальна небезпека у вигляді санкцій за допущений прорахунок [9, с. 26].
О.Д. Ситковська, погоджуючись з В.А. Петровським, зазначає, що є суттєвою додатковою характеристикою поняття ризику: особистісна форма регуляції поведінки в ситуації небезпеки [9, с. 36].
Саме її наявність - суттєва для закону, який захищає суспільно значимі відносини від посягання. Тому цілком правильно виходити із визначення небезпеки як "можливої загрози катастрофи, нещастя, біди", яка усвідомлюється ризикуючою особою, спрямована на такі суттєві інтереси, як життя, здоров'я, екологічна безпека і т. ін.
До механізму прийняття рішення в ситуації виправданого ризику входить: 1) мета, що усвідомлюється як позитивна і суттєва (мета, пов'язана з результатами, вагомими для суб'єкта, кримінальний закон не повинна цікавити); 2) оцінка ситуації, яка взагалі виключає можливість досягнення цієї мети без небезпеки чи можливості вибору між безпечним і небезпечним варіантом дій або варіантами з різним ступенем небезпеки; 3) наявність певного обсягу інформації, достатнього для передбачення можливих наслідків вибору даного варіанта поведінки і для ймовірного висновку про шанси досягнення мети [10, с. 195].
При психологічному аналізі більш переважає термін "обґрунтований ризик", який характеризується наявністю чи відсутністю адекватної оцінки обстановки та її розвитку, можливістю керувати нею. У зв'язку з цим необхідно говорити про обдуманість, передбачливість, максимальне використання в даній ситуації професійних знань і навичок, про суб'єкта, який "хоча й усвідомлює можливість спричинення шкоди, оскільки йде на ризик, але не проявляє при цьому легковажності" [10, с. 198].
На думку вчених-психологів, розробка поняття ризику за участю психологів призвела б до наявності двох варіантів поняття ризику як обставини, що виключає злочинність діяння.
По-перше, про дії в обстановці, коли вибір між ризикованою поведінкою і відмовою від неї здійснюється із прогнозу наслідків та оцінки шансів на успіх.
По-друге, - про дії в обстановці, коли ризик необхідний (відмова від нього однозначно призведе до тяжких наслідків).
Перший варіант передбачає ризиковану поведінку в звичайному процесі діяльності, яка вимагає спеціальних знань і пересторог при виникненні нестандартної ситуації. Наприклад, застосування лікарем нових ліків, нового методу оперування, проведеного до цього тільки на тваринах.
Другий варіант виділяє із загального поняття виправданого ризику дії, вчинені в ситуації, коли утримання від дій однозначно призведе до неминучої загибелі людей, екологічної катастрофи тощо. Причому, ця особа через свій професійний статус зобов'язана зробити все, щоб такі наслідки не настали.
У першому випадку ризик виступає в якості дії (активна поведінка) як ознаки об'єктивної сторони, а у другому - бездіяльності (пасивна поведінка).
Наприклад, необхідність оперування людини з безнадійним діагнозом, якщо є хоча б якісь шанси на його врятування. В цьому разі ризикована поведінка є не одним із можливих варіантів, а єдиним можливим та обов'язковим для особи, що ризикує, у зв'язку з її професійними обов'язками. Саме рішення про ризиковану поведінку в такому випадку не вимагає підтвердження його виправданості, навіть якщо шансів на успіх менше, ніж на удачу, оскільки відмова від ризику однозначно призведе до тяжких наслідків. Іншими словами, існує презумпція виправданості ризику в цьому разі. Оцінки вимагає тільки обґрунтованість вибору способу дії, якщо вона існує [11, с. 50].
Яке ж значення усвідомлення суб'єктом своєї ризикованої поведінки? Який зміст і межі свідомості для визнання ризику виправданим?
Необхідно в конкретному разі з'ясувати, що суб'єкт, який ризикує, має достатні підстави для вибору саме даного варіанта поведінки, вчинив обачно, а не нерозважливо. Саме доказовість, що в основі його поведінки був обґрунтований розрахунок, а не легковажна відмова від оцінки та прогнозу розвитку ситуації, на думку психологів, відрізняє виправданий ризик від необережних злочинів.
Усвідомлення ризику охоплює: а) усвідомлення поставленої мети як соціально позитивної; б) усвідомлення можливості досягнення найбільшого професійного результату або небезпеки, для відвернення якої ставиться мета або яка неминуче виникає в процесі досягнення мети; в) розуміння того, що часу та інформації недостатньо для знаходження однозначно правильного рішення; г) оцінку можливих негативних наслідків ризикованої поведінки як менш ймовірних, порівняно з позитивними; д) формування уявлень про можливі заходи безпеки на основі інформації про ситуації та прогнозу її можливого розвитку [9, с. 27].
Дослідження ризику, проведене в галузі соціально-філософських наук, дозволило виділити такі його характерні ознаки, як діяльність, невизначеність, імовірність, альтернативність, суперечність, небезпека і т. ін. При цьому феномен явища ризику розглядається як специфічний різновид соціальної ситуації [12, с. 18-19].
Що ж стосується до правових явищ, то немає суттєвих суперечностей у розумінні "ситуації" в науці теорії права. Під ситуацією як первинним елементом правового регулювання юридичної норми, як правило, розуміють локалізований у просторі й в часі фрагмент соціального життя, який характеризується якісною визначеністю свого змісту і відносно стабільним складом учасників, як систему зовнішніх відносно до суб'єкта умов, які пробуджують і забезпечують його активність. "У кожній із закріплених у законі норм", - як вказує В.І. Михайлов, - знаходить відображення " готова до цього" соціальна ситуація. Будучи об'єктивною категорією, вона має досить широкий прояв, який характеризується зрілістю зв'язків,які входять до неї, являє значимість для суспільства, піддається регулюванню нормами законодавства і володіє сукупністю наявних тільки їй ознак" [13, с. 48].
У кримінальному праві соціально-юридична природа різноманітних видів обставин, що виключають злочинність діяння, також визначається змістом тієї соціальної ситуації, яка закріплена в ній [14, с. 65], і являє певний вид суспільних відносин в єдності суб'єктивного та об'єктивного складів.
Безумовно, що і діяння, пов'язане з ризиком проявляється в конкретній ситуації ризику, якому властиві перелічені ознаки (діяльність, невизначеність, імовірність, альтернативність, суперечність, небезпека тощо), які притаманні соціальному ризику і мають суттєве значення у визначенні кримінально-правового ризику.
Зауважимо, що діяння, пов'язане з ризиком, як обставина, що виключає злочинність діяння, в кримінальному праві пов'язане з поняттям діяльності, оскільки здійснення права на виправдано ризиковане діяння з техніко-юридичного боку виступає у вигляді діяльності суб'єкта кримінально-правових відносин. Виправданий ризик, як і соціальний, проявляється тільки в людській діяльності, в процесі творчого перетворення навколишнього світу [15, с. 20]. Ризикуючи, людина робить себе діяльним суб'єктом, а вивчені нею явища - об'єктом своєї діяльності. Як зазначає В.В. Давидов, "поняття діяльності фіксує специфіку суспільного життя людей, яка полягає в тому, що вони цілеспрямовано перетворюють об'єктивну природу і соціальну дійсність" [16, с. 52].
У суспільному житті існують різноманітні види ситуацій, з якими людина стикається в реальній дійсності: визначені і невизначені ситуації, в яких поєднується невпевненість і ризик. Наявність невизначеності зумовлює ситуації, які не мають однозначного кінця (рішення). До невизначених ситуацій подібні і ситуації ризику, які суттєво відрізняються від них тим, що у суб'єкта виправданого ризику в процесі його діяльності існує об'єктивна можливість

 
 

Цікаве

Загрузка...