WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми управління системою боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні - Реферат

Проблеми управління системою боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні - Реферат


Реферат
на тему:
Проблеми управління системою боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні
З початку третього тисячоліття відбувається усвідомлення нових реалій суспільного життя, надання пріоритету у внутрішній і зовнішній політиці меті інтеграції України до Європейського Союзу, введення її до складової європейської безпеки. Цей етап визначається створенням атмосфери принциповості, відвертим виявленням недоліків, що впливають на державне управління, здійсненням соціально-економічних, політико-правових, організаційно-структурних заходів у напрямі всебічної реалізації прав та інтересів громадян, усунення зовнішніх і внутрішніх загроз українській нації.
Небезпека, яку представляють для суспільства, системи державного управління, прояви організованої злочинності та корупції, характер і масштаби яких вони набули, дає підстави визнати наявність реальної внутрішньої загрози національній безпеці України.
За тринадцять останніх років в Україні було зареєстровано 6 млн 847 тис. 61 злочин, виявлено 10 тис. 605 організованих злочинних груп.
Відбувається протиправне втручання у найбільш важливі сфери суспільного життя. Стало наявним намагання злочинців ввести у владні структури своїх емісарів, що набуває все більш агресивних форм із застосуванням як прихованих, так і легальних методів. Торгівля людьми, незаконний обіг наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин, нелегальна міграція, розвиток нелегального ринку послуг, оперування, порівняними за розміром з державним бюджетом, коштами, контроль фінансових потоків, зрощування з міжнаціональними злочинними організаціями сьогодні є реальністю.
Організована злочинність, корупція як явища багатогранні здатні створювати загрозу, завдавати шкоду значному колу прав, інтересів особистості, суспільства, держави. Їх негативні прояви простежуються в найбільш важливих сферах життєдіяльності, а саме: у політичній, економічній, соціальній, екологічній й ін.
Розробка та застосування шляхів і механізмів боротьби з організованою злочинністю є невід'ємною частиною діяльності державних органів і громадськості. Вжиття комплексних, ефективних заходів щодо боротьби з її проявами є загальнонаціональною справою. Такі заходи повинні бути системними, послідовними і узгодженими, мати правове, організаційне, фінансове, матеріально-технічне, наукове забезпечення.
Заходи боротьби з організованою злочинністю та корупцією виступають об'єктом детального розгляду політиків і науковців, державних і громадських організацій, які роблять свій внесок у загальну справу розбудови України як правової, демократичної, соціальної держави.
Політико-правовий напрям захисту від них сформульований у прийнятому Верховною Радою України Законі України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р.
Адміністративно-правова форма визначена в положеннях законів України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р., "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 р.
З прийняттям нового Кримінального кодексу України, законів України "Про боротьбу з тероризмом", "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про розвідувальні органи України", "Про державний кордон України", "Про імміграцію", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про прокуратуру", "Про судоустрій України", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та інших законодавчих актів було створене правове підґрунтя для рішучих дій проти організованої злочинності та корупції.
У світовій практиці державного управління визнано, що системи безпеки в період соціальних перетворень повинні відповідати новим умовам суспільного життя. Таким чином, коригування системи боротьби з організованою злочинністю є необхідністю, суспільно значущим, стратегічно визначеним чинником.
Заходи щодо реформування механізму функціонування відповідної системи мають стати органічною частиною широкого суспільно-політичного, цілеспрямованого плану, зорієнтованого на стимулювання демократичної активності кожного окремого громадянина, зміну суспільних умов, за яких виникає або поширюється злочинність. Прогресивність кроків, що вживаються державою у відповідній сфері, повинна підтверджуватись практикою щодо мінімізації впливу небезпечних факторів, що несуть собою організована злочинність і корупція, на суспільні процеси, на стан розвитку суспільства, позбавлення організованих злочинних формувань, організованих груп, банд, злочинних організацій і злочинних угрупувань соціально-політичного, соціально-правового, соціально-економічного, соціально-психологічного підґрунтя. Впровадження оперативного управління загальнодержавною системою боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Основні функції суб'єктів боротьби з організованою злочинністю та корупцією і напрями її розвитку визначаються політикою, стратегією і доктриною - програмою державної діяльності у відповідній сфері суспільного життя. Документом, в якому будуть закріплені відповідні заходи, повинна стати Національна програма боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Таким чином, програма має важливе значення в системі боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Її специфічність як окрема форма соціального регулювання та предметно-цільове спрямування дозволяють нормативно-правовим шляхом закріплювати основні напрями впливу на процеси, які є об'єктом дії національної системи безпеки в цілому; реалізовувати положення щодо забезпечення прав та інтересів громадян у безпеці; акцентувати увагу на імовірних проявах організованої злочинності та корупції, варіантах застосування заходів проти них, а також критерії їх оцінки.
Держава повинна мати свою національну програму протидії організованій злочинності та корупції. Це пояснюється розбіжностями у характері суспільного і державного ладу, політикою, яка проводиться, рівнем економічного і соціального розвитку, станом правоохоронної системи, низкою інших факторів.
Методологія, яка повинна використовуватись у визначенні структури програми боротьби з організованою злочинністю та корупцією України, полягає в об'єднанні прав та інтересів безпеки у групи за ознакою суспільних відносин, що складають зміст соціально-правових категорій та видів дій, які мають місце у боротьбі з

 
 

Цікаве

Загрузка...