WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат

Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат

диференціювати її за категоріямипрацівників та керівників усіх рівнів, а також забезпечити подальший розвиток учбово-тренувальної бази для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері правоохоронної діяльності.
Вже необхідно опрацювати з Вищою атестаційною комісією України питання стосовно доповнення переліку наукових спеціальностей відповідно до потреб діяльності правоохоронних органів.
На якість наукової діяльності істотно впливає рівень соціального захисту науковців, власне, як й інших працівників правоохоронних органів. В цьому напрямі потрібно здійснити такі заходи:
1. Удосконалити правове регулювання системи соціального захисту, матеріального і морального стимулювання та заохочення наукового і науково-педагогічного складу правоохоронних органів з урахуванням кваліфікаційного рівня та особливостей професійної діяльності.
2. Запровадити розгалужену систему творчих відпусток, наукових відряджень та стажувань, у тому числі закордонних, для проведення актуальних досліджень у сфері діяльності правоохоронних органів.
3. Створити спеціальні фонди підтримки наукових та науково-педагогічних кадрів, у першу чергу, ад'юнктів, аспірантів та здобувачів, працюючих в системі правоохоронних органів.
4. Розглянути питання щодо зарахування до стажу для виплати відсоткової надбавки за вислугу років атестованому складу відомчих наукових установ та навчальних закладів часу попередньої науково-дослідної роботи у відповідних державних цивільних установах.
5. Використовувати у науковій діяльності правоохоронних органів усі нормативні документи Кабінету Міністрів України, які її регламентують у державі (зокрема, закони України "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності"", "Про вищу освіту", Постанову Кабінету Міністрів "Про впорядкування умов оплати праці працівників, установ, закладів …" від 7.02.01. № 134 тощо).
6. При нарахуванні пенсійного забезпечення атестованого складу правоохоронних органів додатково враховувати науковий стаж при розрахунку обов'язкової відсоткової надбавки.
Не можна не враховувати вплив на рівень наукової діяльності, а саме на її складову - науково-інформаційне забезпечення, науково-технічних досягнень сучасної цивілізації.
Ефективність наукової діяльності кардинально визначається можливістю доступу до науково-технічної інформації. Розвиток процесів розділення наукової праці призвів до різкої інтенсифікації інформаційного обміну, перетворивши науково-інформаційну діяльність на один із найважливіших елементів наукової інфраструктури. Удосконалення цього процесу на сучасному етапі можливе лише за умови глобальної інформатизації наукової діяльності.
Тому саме інформатизація наукової діяльності повинна стати одним з пріоритетних напрямів удосконалення системи наукових досліджень в правоохоронних органах. Це обумовлено процесами соціально-економічного розвитку сучасного суспільства, переходом від індустріальної до інформаційної цивілізації, а також проблемою адаптації людини до нових умов життя, за яких вирішальну роль відіграють інформація та наукові знання.
Метою інформатизації напряму, що розглядається, є створення і підтримка реально функціонуючого єдиного інформаційного простору у системі наукових установ правоохоронних органів та формування масиву наукової інформації як складової національного інформаційного ресурсу.
Пріоритетними напрямами розвитку інформаційного забезпечення відомчої науки правоохоронних органів є розробка єдиних правових, методичних, програмно-технічних і технологічних підходів, формування інтегрованих баз даних колективного користування довідковою та іншою інформацією.
Реалізація політики науково-інформаційного забезпечення відомчої наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів передбачає створення єдиної міжвідомчої комунікативної інфраструктури.
Необхідно всіляко підтримувати новітні форми наукової діяльності, в яких використовуються сучасні інформаційні технології - електронні журнали, дистанційний доступ до баз даних, телеконференції, експерименти з використанням віддалених та розмежованих інформаційних ресурсів, використання можливостей міжнародної мережі INTERNET при апробації результатів наукових досліджень, наукових статей і т.ін.
Все це створить нові передумови для структурних змін наукових установ, удосконалення самої методології проведення досліджень та розробок.
Впровадження інформаційних технологій дозволить організувати безперервний моніторинг стану не тільки науково-технологічного потенціалу правоохоронних органів, а й національного, включаючи таки його аспекти, як статистика науки та інновації, реструктуризація системи наукових установ, фінансування, інтеграція вищої освіти і науки, оцінка результатів проведення реформ.
Використання інформаційних технологій в процесі наукового забезпечення правоохоронної діяльності має, з одного боку, розвиватися в межах інформатизації країни, а, з іншого, - забезпечити взаємозв'язок між наукою, освітою та практикою, підвищити якість і прискорити реалізацію наукомістких проектів.
Таким чином, виконання основної мети потребує негайного вирішення комплексу питань за наступними напрямами:
підвищення рівня інформаційної підготовки науковців та навичок володіння інформаційними технологіями, сучасною комп'ютерною та іншою оргтехнікою;
удосконалення науково-інформаційного забезпечення;
розвитку та удосконалення парку комп'ютерної техніки, їх об'єднання у локальні та глобальні мережі з подальшим створенням телекомунікаційної інфраструктури правоохоронних органів з можливістю інтенсивного використання на міжвідомчому та міжнародному рівнях;
розробки спеціалізованих інформаційних технологій для використання у процесі проведення наукових досліджень;
широкого впровадження можливостей міжнародної мережі INTERNET, їх використання з метою апробації наукових досліджень (розміщення результатів НДР, наукових статей тощо для широкого обговорення зацікавлених фахівців на Web-сторінках);
вдосконалення системи правової статистики шляхом впровадження сучасних досягнень інформаційних технологій;
використання при проведенні наукових досліджень у соціально-правовій сфері основних методів інформатики - системного та інформаційного підходів як загальнонаукових та інноваційних;
організації безперервного моніторингу стану правоохоронного, національного та міжнародного науково-технологічного потенціалу;
формування теоретичної бази інформатизації управлінської та правової діяльності (як наукової, так і практичної) правоохоронних органів - основ теорії правової інформатики.
Всі перелічені проблеми, що стосуються наукового забезпечення правоохоронної діяльності (наприклад, фінансове та матеріально-технічне забезпечення, міжнародне наукове співробітництво і т.ін.), потребують негайного концептуального вирішення не тільки на міжвідомчому, а й на законодавчому рівнях.

 
 

Цікаве

Загрузка...