WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат

Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат

на формуваннявідповідного кадрового забезпечення для наукового вирішення актуальних та найбільш складних проблем правоохоронної діяльності. З цією метою вважаємо за доцільне створення тимчасових творчих колективів (у тому числі, на госпдоговірній основі), до складу яких можуть включатися висококваліфіковані науковці відповідної спрямованості з різних відомств (у тому числі, не обов'язково правоохоронних).
По-п'яте. З урахуванням інноваційних процесів у державі слід удосконалити систему взаємозв'язків між науковцями, практичними працівниками правоохоронних органів та виробниками. Потребує подальшого розвитку взаємодія між науково-дослідними установами та навчальними закладами різної спеціалізації з метою можливого вирішення питань спільними зусиллями (з урахуванням напрямів діяльності, кваліфікації персоналу, накопиченого наукового досвіду тощо), як на відомчому, так і міжвідомчому рівнях. Вимагає опрацювання на стадії розгляду Міжвідомчим координаційним органом перелік актуальних проблем, що потребують вирішення, з визначенням потенційних виконавців конкретних робіт.
І, нарешті, реструктуризація науково-технічної сфери діяльності правоохоронних органів має проводитися на основі вивчення та узагальнення відповідного досвіду роботи у розвинених країнах світу.
Стосовно фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що проводяться науковими установами правоохоронних органів. Фундаментальні наукові дослідження передбачають одержання нових знань у сфері діяльності правоохоронних органів і спрямовані на перспективу розвитку пріоритетних напрямів наукового забезпечення правоохоронної діяльності. Вони покликані забезпечувати наукове обґрунтування проблеми розвитку та розбудови правової держави в Україні, законодавчого та соціального регулювання діяльності правоохоронних органів та установ, їх реформування у зв'язку з необхідністю дотримання прав людини.
Фундаментальні дослідження мають організовуватися Академією правових наук України у тісній співпраці з Міністерством освіти і науки, Міністерством юстиції, МВС та іншими правоохоронними відомствами, які в цілому мають у своєму складі наукові інститути із потужною дослідницькою та випробною базою. Одним зі шляхів організації такої роботи можуть бути міжгалузеві програми.
Прикладне наукове забезпечення правоохоронної діяльності зорієнтовано на практичну реалізацію нових знань у діяльності правоохоронних органів з метою підвищення її ефективності, які проводяться в рамках пріоритетних напрямів, у тісному контакті з практичними підрозділами правоохоронних органів та на їх замовлення. Прикладні наукові дослідження та розробки, спрямовані на створення, освоєння та широке розповсюдження новітніх технологій і техніки для правоохоронних органів, повинне здійснюватися переважно на договірній основі.
Треба підкреслити, що з метою уникнення дублювання фундаментальні й прикладні дослідження, як вже було зазначено, потребують міжвідомчого узгодження наукових планів. Крім того, для їх проведення необхідно подальше вдосконалення існуючої та створення оновленої випробної бази з урахуванням сучасних міжнародних вимог.
На особисту увагу заслуговують зміни у механізмі запровадження наукових розробок.
Дійсно, запровадження наукових розробок здійснюється на планових засадах. Але план впровадження повинен передбачати конкретні організаційні, навчальні, методичні, практичні заходи, а також роботи з авторського супроводження, відсутність яких інколи має місце.
Постановка фундаментальних та прикладних наукових досліджень має проводитися за умови ретельного вивчення питань, які вирішуються, а також чіткого визначення кінцевих результатів та шляхів їх подальшого застосування з попереднім прогнозом ефективності впровадження.
Що стосується створення технічних засобів та інших технологічних розробок, то з метою ефективного проведення їх впровадження слід визначати базові підрозділи або зазначати регіон впровадження при формуванні плану чи технічного завдання на проведення роботи. Найбільш значущі розробки повинні впроваджуватися (проходити дослідну експлуатацію) під керівництвом спільних комісій із залученням практичних працівників правоохоронних органів.
Для ефективного запровадження наукових розробок необхідно опрацювати питання щодо створення в системі правоохоронних органів структур різного рівня (в тому числі, на базі науково-дослідних установ та навчальних закладів правоохоронних органів), які б їх впроваджували.
Актуальною залишається проблема підготовки наукових кадрів та їх раціонального використання.
Кадрова політика у сфері наукового забезпечення правоохоронної діяльності повинна будуватися за такими принципами:
перспективності та випереджувального характеру, заснованого на прогнозуванні кадрової ситуації;
ретельності відбору наукового персоналу;
наступності та обновлення наукових кадрів, оптимальному співвідношенні кількості досвідчених та молодих співробітників;
відборі талановитої молоді, схильної до наукової діяльності, сприянні в їх підготовці;
правовому та соціальному захисті науковців, який забезпечує законність та соціальну справедливість вирішення кадрових питань.
Наукові кадри поповнюються за рахунок підготовки спеціалістів на базі відомчих навчальних закладів та шляхом залучення фахівців відповідного профілю з інших відомств.
Враховуючи велику кількість науковців, які працюють у структурах правоохоронних органів, з метою розробки пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі правоохоронної діяльності, моніторингу їх проведення та впровадження у практичну діяльність, використання наявної інформації при виборі тем наукових та дисертаційних досліджень молодими вченими, а також їх керівників, сприяння формуванню наукових шкіл вважаємо за необхідне здійснити розробку та впровадження інформаційної системи "Наукове забезпечення правоохоронної діяльності", яка була б доступною для широкого кола зацікавлених осіб та містила б в собі дані про науковців правоохоронної системи, напрями та результати їх діяльності. Інформаційна система, що пропонується, повинна об'єднувати дані, які містяться у відповідних відомчих підсистемах правоохоронних органів, інших наукових установ країни, а також близького та далекого зарубіжжя.
Наукові кадри вищої кваліфікації повинні готуватися на основі комплексного підходу (формування тематики досліджень, спрямованих на вирішення найбільш актуальних проблем та пріоритетних напрямів наукових досліджень у правоохоронній сфері).
Необхідно всіляко сприяти формуванню наукових шкіл, створенню відповідних умов для проведення дисертаційних досліджень, підвищенню авторитету наукових працівників у системі правоохоронних органів. Потрібно оновити навчальні плани та програми для навчальних закладів з урахуванням сучасних результатів наукових досліджень та розробок у сфері правоохоронної діяльності. Потребує удосконалення система службової підготовки та підвищення кваліфікації. Потрібно

 
 

Цікаве

Загрузка...