WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат

Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат

правоохороннихорганів.
Сьогодні існує певне нормативно-правове підґрунтя розробки Концепції - Конституція, законодавчі акти з питань діяльності правоохоронних органів, закони України: "Про освіту", "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про авторські та суміжні права", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України", укази Президента України: "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" від 18.02.02, "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених" від 09.04.02. Ведеться певна організаційно-правова робота й в окремих правоохоронних відомствах. Розроблена нормативна база, яка є частиною системи регулювання галузі наукової діяльності, що проводиться у "силових" структурах. Так у МВС України діють наказ МВС України "Про затвердження Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 роки" від 11.05.02 № 356т а Концепція розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки МВС України на період 2001-2005 роки, затверджена рішенням Колегії МВС України від 19.12.01 № 9км/1т а ін.
Разом з цим, у більшості науковців системи МВС викликає певне здивування рішення стосовно розмежування управлінських функцій в галузі відомчої наукової діяльності між підрозділами міністерства*.
Метою реформування наукового забезпечення правоохоронної діяльності повинно бути створення оптимальної системи її організації, спрямованої на підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів держави шляхом концентрації та раціонального використання наукового потенціалу відомчих навчальних закладів і науково-дослідних установ, інформаційних, матеріально-технічних, фінансових та інших ресурсів.
Система науково-методичного забезпечення діяльності правоохоронних органів має стати невід'ємною складовою частиною системи науково-технологічного та інноваційного розвитку держави.
Основними завданнями наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів держави є:
об'єднання і спрямування наукового потенціалу правоохоронних органів України на дослідження актуальних проблем їх діяльності;
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, націлених на вирішення найбільш актуальних проблем правоохоронної діяльності;
забезпечення правоохоронних органів новітніми технологіями та технічними засобами з метою підвищення ефективності їх дій, рівня безпеки співробітників у штатних та екстремальних ситуаціях;
пошук нових форм управління науковою діяльністю;
розробка правових, організаційних, науково-технологічних, економічних, інформаційно-аналітичних, фінансових, методичних та інших засад розвитку правоохоронних органів України;
впровадження отриманих результатів у практику та забезпечення максимальної ефективності їх застосування;
удосконалення системи підготовки та перепідготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
широке впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів;
розробка нових, удосконалення діючих та наукове обґрунтування створення перспективних засобів оперативної, криміналістичної, протипожежної, іншої спеціальної техніки, оперативного зв'язку, охорони, забезпечення безпеки на транспорті, бронезахисту та активної оборони, спеціального транспорту, методик застосування останніх досягнень сучасної техніки і технології в діяльності правоохоронних органів;
розвиток технічної творчості, винахідництва та раціоналізаторства серед особового складу, працівників і службовців правоохоронних органів.
Основні функції наукового забезпечення правоохоронної діяльності збігаються до:
наукового супроводження правоохоронної діяльності;
спрямованості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться відомствами, на вирішення актуальних проблем практичної діяльності (прагматична функція);
проведення наукових експертиз методів та технологій правоохоронної діяльності (експертна функція);
залучення науковців до підготовки кваліфікованих фахівців правоохоронних органів (освітянська функція);
впровадження в практику сучасних вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних методів та технологій (інноваційна функція);
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів (інформаційно-аналітична функція).
Наукове забезпечення правоохоронної діяльності повинне базуватися на таких основних принципах:
органічної єдності освіти, науки і практики;
збалансованості співвідношення фундаментальних і прикладних напрямів досліджень;
комплексності підходу при розв'язанні наукових проблем правоохоронної діяльності;
плановості проведення наукових досліджень;
ефективності результатів наукових досліджень;
раціональності та доцільності обрання напрямів наукових досліджень;
колегіальності;
розумній відкритості.
У Концепції необхідно також визначити конкретні шляхи реформування методів та засобів організації управління та реструктуризації науково-технологічної сфери правоохоронної діяльності. Бачиться, що з цією метою потрібно реалізувати ряд умов та першочергових організаційних заходів на міжвідомчому рівні.
По-перше. З метою проведення та єдиної політики у науково-технологічній сфері правоохоронної діяльності, організації, забезпечення координації та взаємодії відомчих науково-дослідних установ та навчальних закладів з галузевими службами на міжвідомчому (і навіть міжнародному) рівнях, підвищення ефективності та якості її результатів, належного використання досягнень науки і техніки необхідне створення Міжвідомчого координаційного органу (ради, центру тощо). З метою економії матеріальних, людських та наукових ресурсів функції такої структури представляється можливим покласти на вже існуючий науковий центр, а саме - Міжвідомчий НДЦ при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.
По-друге. Наукові розробки повинні проводитися на базі відомчих науково-дослідних на навчальних закладів правоохоронних органів згідно з пріоритетними напрямами та актуальними проблемами досліджень. При цьому вони повинні бути узагальнені та проаналізовані з метою запобігання дублювання їх проведення різними відомствами. Для виконання програм наукових досліджень необхідне більш широке залучення практичних працівників правоохоронних органів.
По-третє. Удосконалення структури науково-технологічної сфери має проводитися лише за умови збереження основних спеціалізації як відомств, так відомчих науково-дослідних установ, що їх проводять, з урахуванням покладених на них конкретних завдань.
По-четверте. Подальший розвиток структури галузевої науки та її складових має бути гнучким та спрямовуватися, перш за все,

 
 

Цікаве

Загрузка...