WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат

Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні - Реферат


Реферат
на тему:
Проблеми управління науковим забезпеченням правоохоронної діяльності на міжвідомчому рівні
Становлення й розвиток України як демократичної, правової держави, її інтеграція у світову співдружність, формування засад сучасного громадянського суспільства є неможливими без фундаментального науково обґрунтованого оновлення національного законодавства, створення досконалої правової системи для забезпечення захисту прав і свобод громадян.
Сьогодні наукова діяльність правоохоронних органів держави базується на розгалуженому законодавчому і нормативно-правовому рівнях, має свої специфічні пріоритети, основними з яких є боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Разом з тим, сучасний рівень, структура і динаміка злочинності, навіть за умов її наявного стримування, активної боротьби з найбільш зухвалими і агресивними проявами, є однією з найбільш гострих проблем держави та суспільства. Загрожуючи інтересам і правам людини, життєдіяльності всього суспільства, злочинність перетворилась на один з головних факторів деструктивного впливу на позитивні процеси соціального, економічного та політичного розвитку країни.
Незважаючи на те, що наукова діяльність правоохоронних органів існує в більше ніж 20-ти відомчих вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, в яких створено потужний науковий потенціал, сучасний стан наукового забезпечення свідчить про те, що наукова діяльність у правоохоронній сфері здійснюється без належної координації і взаємодії щодо вирішення загальнодержавних завдань у галузі боротьби зі злочинністю та іншими негативними явищами в суспільстві.
Не повною мірою визначено головні напрями пріоритетних наукових досліджень правоохоронних органів, відсутні єдине інформаційне поле науково-дослідної діяльності та покоординоване планування перспективних і поточних наукових досліджень, найбільш актуальних і фундаментальних прикладних розробок, дисертаційних досліджень, а також систематизоване впровадження результатів наукових розробок у практичну діяльність.
Серед проблем, які мають вирішувати науковці, значне місце повинні займати питання подолання високого рівня злочинності у пріоритетних галузях економіки, банківській та кредитно-фінансовій системах, сферах приватизації, фондового ринку, енергозабезпечення, інформаційних відносин, у підприємницькій та зовнішньо економічній діяльності. Аналіз і розробка заходів по боротьбі зі злочинністю у перелічених сферах вимагає своєчасного проведення наукового соціально-правового та економічного аналізу базових галузей, вивчення законодавчої і нормативної бази, недосконалість та суперечності якої сприяють вчиненню злочинів.
Ситуація ускладнюється й тим, що злочинність має організований і транснаціональний характер, що загрожує національній безпеці України. Потребують наукового вирішення проблеми боротьби з такими видами злочинності як контрабанда, особливо з боку організованих злочинних формувань, незаконний обіг зброї та вибухівки, нелегальна міграція, торгівля людьми, порнобізнес, незаконний автобізнес і т.ін.
Залишається гострою проблема боротьби з наркоманією. Враховуючи, що наша країна, як зручна транзитна територія, досить швидкими темпами втягується у сферу діяльності міжнародного наркобізнесу, нагальною потребою є розробка наукових методик виявлення та перекриття каналів незаконного ввезення в Україну наркотичних засобів та їх розповсюдження, вивчення умов, що сприяють надходженню їх у незаконний обіг, а також здійснення відповідних профілактичних заходів.
Особливої уваги потребує боротьба з корупцією.
Багато науково-методичних проблем містить в собі поки що екзотичний для нашої країни різновид правопорушень, пов'язаний з використанням інформаційних технологій у злочинній діяльності, так звана комп'ютерна злочинність.
В умовах загострення криміногенної ситуації та активної протидії злочинного світу правоохоронним органам особливої уваги потребує розробка наукових проблем оперативно-розшукової діяльності, зокрема стосовно досліджень проблем взаємодії оперативних апаратів правоохоронних органів.
Вимагають покращання та наукового обґрунтування розробка нових форм і методів організації слідчої роботи, у тому числі шляхом широкого впровадження сучасних інформаційних технологій, удосконалення діяльності щодо застосування експертно-криміналістичних методів та засобів для виявлення, розкриття, розслідування і попередження злочинів.
З метою зміцнення дисципліни та законності, підвищення рівня виховної роботи з особовим складом правоохоронних органів необхідно аналізувати стан правопорушень та вчинення злочинів їх працівниками, узагальнювати причини та умов їх вчинення, підготувати відповідні інструкцій та рекомендації щодо їх запобігання.
Необхідно покращити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів. Вимагають приведення до єдиних стандартів навчальні програми та плани відомчих закладів освіти правоохоронних органів.
Потребує вдосконалення система моніторингових досліджень, спрямованих на підвищення авторитету працівників правоохоронних органів серед населення. Вимагає участі науковців розробка та опрацювання моделей поведінки працівників цих органів під час службової діяльності та спілкування з населенням, підготовка відповідних інструкцій з цих питань.
Треба всіляко підтримувати дослідження, які виконуються на стику наукових знань - юридичних, соціальних, технічних тощо, так званих міжгалузевих.
Розв'язання перерахованих завдань можливе лише шляхом визначення основних організаційних і правових засад єдиної політики в галузі наукового забезпечення правоохоронної діяльності, інтеграції наявного наукового потенціалу, результатів досліджень, напрацювань з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та здійснення інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, забезпечення конституційних гарантій охорони законних прав та інтересів громадян, суспільства і держави.
Ця проблема, яка має загальнодержавне значення, є комплексною та різноплановою і потребує об'єднання зусиль фахівців різних структур та відомств, що здійснюють правоохоронні функції, а також - розробки концептуальних засад реформування наукового забезпечення правоохоронної діяльності.
Концепція покликана створити основні засади комплексного підходу до реалізації державно-правової політики у галузі наукової діяльності, яку забезпечують правоохоронні органи за відповідними напрямами - прокуратура, органи внутрішніх справ, юстиції, служба безпеки, митна служба, податкова служба, органи охорони державного кордону.
Основні концептуальні заходи реформування наукового забезпечення правоохоронної діяльності повинні визначатися на підставі аналізу криміногенної ситуації в Україні, сучасного розвитку наукового забезпечення з урахуванням перспектив інтеграції наукового потенціалу відомств для вирішення завдань практичної діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...