WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми протидії “тіньовій” економіці в Україні - Реферат

Проблеми протидії “тіньовій” економіці в Україні - Реферат

"тіньової" економіки є контрабанда - один з найнебезпечніших злочинів у сфері господарської діяльності. Свідченням цьому є результати службової діяльності підрозділів Державної митної служби України протягом 1999-2002 рр. [9] (таблиця авт.).
Таблиця
Роки Порушено кримінальних справ про контрабанду Вартість контрабандних товарів, грн Заведено справ про порушення митних правил Вартість вилучених предметів, грн
1999 773 91 859 900 43 128 146 946 222
2000 462 138 436 111 81 643 185 363 369
2001 412 129 899 311 50069 255 910 653
6 міс
2002 229 157 428 961 20 703 121 926 620
Внаслідок вчинення дій, спрямованих на незаконне переміщення через митний кордон України товарів та предметів, держава несе значні збитки: недобір митних платежів, несплата податків, акцизних зборів тощо.
Нерідко протиправними виявляються експортно-імпортні операції, які, на перший погляд, здаються законними. Найчастіше використовується такий спосіб скоєння правопорушень, як недекларування предметів, товарів шляхом неповного їх відображення, особливо тих, на які встановлюються високі ставки мита. Порушники активно використовують декларування товарів не за своїм найменуванням.
Спостерігається тенденція до створення фіктивних фірм для експорту товарів. При цьому вартість товарів, заявлених до вивезення, занижується на 40-50 %, порівняно з цінами на міжнародному ринку, що дає можливість залишити різницю на валютних рахунках закордонних банків.
Основними причинами поширення "тіньової" економічної діяльності при виконанні експортно-імпортних операцій є такі: нестабільність митного й податкового законодавства, високий податковий тиск та надмірно високі ставки ввізного мита, нерівномірність податкового навантаження на суб'єкти господарювання, що викликає бажання у суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності всілякими шляхами уникнути сплати таких податків.
В умовах кризових явищ у соціально-економічній сфері України "тіньова" економіка є своєрідним економічним стабілізатором. Вона характеризується більшою гнучкістю та динамічністю, ніж легальна економіка, має здатність швидко заповнювати прогалини, що виникають в економічному просторі, та створювати додаткові робочі місця, підтримуючи доходи громадян та підприємств під час економічної кризи.
Участь у "тіньовій" економічній діяльності для значної частини населення стала засобом самовиживання, що дозволило уникнути соціальних потрясінь у суспільстві в умовах економічної кризи.
Зростання обсягів "тіньової" економіки викликає низку негативних наслідків. Найбільш відчутними з них є:
- втрата податкових надходжень, і, як результат, - ускладнення виконання державою своїх фінансових зобов'язань перед суспільством, посилення нерівномірності податкового тиску;
- недієвість та невідповідність дійсності управлінських рішень через відсутність повноти та об'єктивності офіційної інформації про розвиток економічних процесів в Україні;
- скорочення інвестиційних ресурсів в Україні через ускладнення відкритого витрачення "тіньовими" структурами прихованого від оподаткування доходу та його витікання за кордон;
- можливість монополізації економіки через зниження ціни продукції "тіньового" сектору на величину несплаченого податку;
- несправедливий та непрозорий розподіл національного доходу в суспільстві, нераціональне розміщення існуючих суспільних ресурсів;
- моральна і духовна деградація суспільства;
- поширення правового нігілізму, незахищеності громадян, недовіри до влади;
- неможливість швидкої інтеграції України до Європейського співтовариства через викривлений розвиток принципів демократичного суспільства.
Зважаючи на те, що "тіньова" економіка є не тільки криміногенним явищем, а й економічним, пронизаним фінансовими, організаційно-управлінськими і правовими технологіями, успіхи у напрямі усунення підґрунтя для її існування можливі лише за умови єдиної концепції та програми скоординованих дій, в основі яких і повинно бути створення ринкової інфраструктури в Україні з максимальною прозорістю та врегульованістю економічних відносин у суспільстві.
Враховуючи все наведене, стало можливим дійти деяких висновків. З метою "детінізації" економіки України необхідно було б створити оптимальну систему діючого економічного механізму на основі конструктивної співпраці гілок влади, для цього поряд з їх визнаними повноваженнями, необхідно чітко розмежувати відповідальність за результати діяльності у межах цих повноважень:
- законодавча влада, яка розробляє закони, має нести повну відповідальність за наслідки їх дії, наприклад такі, які посилюють "тінізацію" економіки, сприяють зростанню соціальної напруги та погіршують криміногенну ситуацію в країні тощо;
- виконавча влада, яка має суворо дотримуватися норм чинного законодавства, повинна вивчити наслідки дії законів і розробити пропозиції, які обмежували б розвиток негативних тенденцій. Звіти Уряду перед Верховною Радою мають містити розгорнутий аналіз дії законів та визначати причини загострення економічної ситуації. На їх основі необхідно розробляти конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства, які Верховна Рада має обов'язково враховувати при внесенні поправок до відповідних законів.
Список використаних джерел
1. Халин В.П., Дарнопых Г.Ю., Лизогуб В.А. О природе теневой экономики // Теневая экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики. - Луганск, 1997. - С. 50.
2. Бородюк В., Турчинов Л., Приходько Т. Оценка масштабов теневой экономики и ее влияние на динамику макроэкономических показателей // Экономика Украины. - 1996. - № 11. - С. 4-16.
3. Дурдинець В.В. Боротьба із злочинністю має бути всеоохоплюючою й ефективною // Право України, 1998.
4. Сучасний стан тіньової економіки України // Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ. - К., 2003. - С. 2.
5. Голуб Н. Нечистые на руку не пройдут // Газета "Налоги". - 2002. - 11-17 окт. - № 41.
6. Попович В. Понятійний апарат як засіб відображення міждисциплінарного характеру тіньової економіки // Вісник Академії правових наук України. - Х., 2002. - № 1 (28). - С. 149.
7. Знаменський Л.Г., Горпиненко А.Є., Титов О.В., Кузьміна С.А. Класифікація проявів тіньової господарської діяльності // Детинизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования: Сб. науч. тр. - Донецк, 2000. - С. 59.
8. Експрес-інформація МВС України про стан злочинності на території України за 12 міс. 2002 р.
9. Матеріали Держмитслужби України про порушення чинного законодавства у зовнішньоекономічній діяльності: Лист № 11/3-23-8393 від 17.09.02.

 
 

Цікаве

Загрузка...