WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми оперативно-розшукового документування злочинів, що скоюються організованими злочинними угрупованнями в сфері зовнішньоекономічних відносин (р - Реферат

Проблеми оперативно-розшукового документування злочинів, що скоюються організованими злочинними угрупованнями в сфері зовнішньоекономічних відносин (р - Реферат

в даній сфері можна очікувати здійснення замаскованих розкрадань, контрабанди, хабарництва;
по-третє, вміння зазначених працівників ефективно використовувати економічну інформацію в комплексі з оперативно-розшуковими засобами і методами боротьби з організованими групами розкрадачів, контрабандистів та хабарників.
Основним джерелом інформації про стан оперативної обстановки на об'єктах сфери ЗЕД є агентурний апарат, який формується з числа посадових осіб, економічного, юридичного і технічного персоналу міністерств та відомств, зовнішньоторговельних об'єднань, відділів і служб вітчизняних та спільних підприємств і асоціацій, що здійснюють експортно-імпортні операції.
Важливим елементом організації оперативного обслуговування є забезпечення ефективної взаємодії оперативних працівників апаратів БЕЗ, БОЗ як між собою (по вертикалі і горизонталі), так і з іншими органами (Держмитком, ДПА, НБУ, МЗЕЗ), а також правоохоронними службами іноземних держав. Значну допомогу в розкритті злочинів, зокрема в сфері ЗЕД, надає Інтерпол через створене в Україні Національне центральне бюро (НЦБ), що забезпечує вихід до міжнародного співробітництва, у боротьбі з кримінальною злочинністю. Кожне НЦБ в своїй країні підтримує зв'язки з такими національними установами, як суд, прокуратура, банки, митниці та міграційні служби. Таке співробітництво забезпечує ефективну протидію оперативних підрозділів незаконному накопиченню та "відмиванню" кримінальних капіталів, терміновий обмін відповідною інформацією з правоохоронними органами інших країн. Тому надання права УМВС в областях у випадку необхідності здійснювати прямі робочі контакти з правоохоронними органами сусідніх країн сприятиме результативності проведення оперативно-розшукової діяльності в сфері економіки, зокрема ЗЕД, оскільки злочини тут носять міждержавний характер.
Існуючий досвід свідчить, що виявити причетність посадових осіб зовнішньоторговельних організацій і фірм, відділів та служб, зафіксувати фактичні дані, що підтверджують скоєння злочину, можливо лише в результаті кропіткої роботи, яка вимагає значного часу, різносторонньо продуманих організаційних заходів, комплексного використання сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності. Здійснити це вдається лише в рамках оперативної розробки.
Для оперативної розробки розкрадачів, контрабандистів, хабарників та осіб, які ухиляються від оподаткування, діючих в сфері ЗЕД, заводяться у встановленому порядку справи оперативного обліку. По кожній з цих справ складається план організаційних оперативно-розшукових та інших заходів.
Документування по справах оперативного обліку, заведених на осіб, та групи, що обґрунтовано підозрюються в скоєні економічних злочинів в сфері ЗЕД, здійснюється за певними напрямами.
1. Встановлення серед українських та іноземних громадян осіб, яким відомі фактичні дані про злочинні дії розроблюваних та свідчення яких можуть бути використані в інтересах кримінального судочинства. Таких осіб необхідно виявляти з числа:
співробітників суб'єкта ЗЕД, які працюють з розроблюваним або підпорядковані йому та можуть знати про злочинні дії;
працівників, які здійснюють контроль за діяльністю суб'єкта ЗЕД за умови, що їх функції не пов'язані зі злочинними діями розроблюваного;
знайомих, родичів та інших осіб, яким відомі спосіб життя, побут та зв'язки розроблюваного.
2. Встановлення свідків здійснюється шляхом проведення розвідувальних опитувань, особистого пошуку, візуального спостереження та аналізу інформації, що надходить від агентури.
Виявлення документів, що мають доказовий характер та забезпечення можливості їх використання при розслідуванні. До таких належать:
документи з ознаками підробки;
документи, що відображають явно не реальні або сумнівні операції;
документи, що містять відомості про підготовку або вчинення злочину;
документи, зміст яких не тотожний змісту інших екземплярів того ж документу, його дублікату;
листи, записки, щоденники, журнали чорнового обліку тощо;
документи, що побічно підтверджують доказові факти (записки про перебування у готелі, проїзні квитки тощо).
Документальними джерелами, в яких міститься інформація, що становить оперативний інтерес, можуть бути: угоди, контракти, протоколи та доповнення до них, реєстри, ліцензії, платіжні документи, митні декларації, інвойси тощо.
3. Встановлення предметів злочинної діяльності та забезпечення їх використання як речових доказів. Такими предметами можуть бути:
продукція сільськогосподарського виробництва, яка є предметом контракту;
грошові кошти, які використовуються як засіб платежу;
матеріальні цінності, що є предметом хабарництва.
Використання предметів та документів в якості речових доказів забезпечується шляхом їх негласного або зашифрованого вилучення, переміщення, позначки, копіювання, візуального спостереження та контролю за переміщенням тощо і відповідним документальним закріпленням за допомогою фото, -кіно, -відеозйомки, оптичних і радіоприладів та інших технічних засобів.
Слід також враховувати, що під час викриття злочинів, які вчиняються у сфері ЗЕД, необхідно використовувати не тільки матеріальні носії юридичної, економічної і комерційної інформації. Важливим завданням, від вирішення якого залежить успіх документування, є здійснення правового та економічного аналізу діяльності суб'єктів.
Лише комплекс всіх цих та інших заходів може гарантувати успішне документування, що дає можливість зібрати достатні за обсягом і змістом матеріали, які свідчать про причетність осіб до скоєння злочинів у сфері ЗЕД.
Разом з тим, слід мати на увазі, що під час розробки необхідно встановлювати та фіксувати такі фактичні дані відносно:
події злочину (місце, час, спосіб, та інші обставини);
причетності осіб до підготовки чи скоєння злочинів та його мотивів;
характеру та розміру шкоди, завданої злочинними діями;
обставин, які пом'якшують або обтяжують відповідальність;
обставин, що сприяли вчиненню злочину;
речей та цінностей, які були засобом вчинення злочину або здобуті злочинним шляхом.
Враховуючи важливість та підвищену соціальну небезпеку злочинів, що скоюються у сфері ЗЕД, оперативним працівникам апаратів БЕЗ, БОЗ, податкової міліції та слідчим слід після встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, вносити у відповідні державні органи подання про вжиття заходів щодо усунення цих причин і умов.
Весь комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямований на ефективну та наступальну боротьбу зі злочинністю, повинен сприяти реформуванню і стабілізації економіки України та створювати умови для державної підтримки вітчизняних товаровиробників усіх форм власності.
Список використаних джерел
1. Берлач А.І., Матвійчук В.В. Оперативно-розшукове документування злочинів, щоскоюються в сфері зовнішньоекономічних відносин // Вісник Університету внутрішніх справ. Спецвипуск 1: МВС. - Х.,1999. - С.184-192.

 
 

Цікаве

Загрузка...