WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Протидія правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних технологій: проблеми науково-методологічного та навчально-методичного забезпечен - Реферат

Протидія правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних технологій: проблеми науково-методологічного та навчально-методичного забезпечен - Реферат

викликає певний сумнів.
Термін "Інформаційна культура" прийнято сприймати як: 1) новий тип спілкування, що дає можливість вільного виходу особистості в інформаційне буття; 2) вільний вихід та доступ до інформаційного буття на всіх рівнях, від глобального до локального, оскільки внутрішньонаціональний, внутрішньодержавний тип інформаційного буття, так само неспроможний, як і національна наука; 3) новий тип мислення, що формується в результаті звільнення людини від рутинної інтелектуальної роботи. Серед визначаючих рис вже сьогодні яскраво виявляється орієнтування останнього на саморозвиток і самонавчання [10, с. 56].
Іншими словами, інформаційна культура - це здатність суспільства ефективно використовувати інформаційні ресурси і засоби інформаційних комунікацій, а також вміло застосовувати з цією метою передові досягнення в галузі розвитку засобів інформатизації та інформаційних технологій.
Таким чином, уявляється, що запропонований термін має визначати новий тип спілкування, мислення, але ніяк не наукове знання і тим більше навчальну дисципліну, що мають лише сформувати інформаційну культуру.
При цьому значимість і необхідність організаційних заходів, запропонованих зазначеним Указом і безліччю інших документів, не викликає у автора ніяких сумнівів. Однак необхідно усвідомлювати всі труднощі нашого часу, що негативно впливають не лише на процеси інформатизації України, але і на стан національної системи освіти.
З одного боку, Україна перебуває в процесі переходу від бідності постсоціалістичної держави до розвиненої демократичної європейської держави. Стратегія переходу України до високого рівня життя, який вимірюється звичайно за рівнем життя самих незаможних членів суспільства, зводиться сьогодні до переліку пріоритетних напрямів зарубіжних інвестицій. На жаль, "позичковий відсоток" випереджає темпи розвитку національного виробництва, а невиробничу сферу (освіта, культура, озброєння) поневолює і знищує.
Саме таке економічне і політичне становище країни, на наш погляд, гальмує процеси інформатизації і реформування системи освіти, що потребує чималих капіталовкладень з боку держави. З іншого боку - низький рівень саме інформаційної культури (інформаційної підготовки) державних службовців та адміністративних працівників, зокрема Міністерства освіти, зумовлює той факт, що організаційні заходи, які намічаються в цьому напрямі, не проводяться на належному рівні. Прикладом цього може слугувати недостатнє розуміння важливості процесів, що відбуваються, пов'язаних з інформатизацією сучасного суспільства, при підготовці "Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року", а як результат - зведення запланованих заходів до комп'ютеризації навчального процесу без належної на те підготовки не тільки учнів, але і викладачів [11].
Проведений вище короткий аналіз ролі інформатики та інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку суспільства дозволяє дійти таких висновків:
1. Нові умови існування людства в XXI ст. вимагають нової стратегії розвитку країни і людства на основі знань і високоефективних технологій. Найважливішим стратегічним завданням для світового співтовариства при цьому є пріоритетний розвиток інформаційних технологій, яким надається роль каталізатора науково-технічного та соціально-економічного розвитку суспільства.
2. Перехід на стратегію стійкого розвитку цивілізації, заснованого на знаннях, вимагає нового розвитку науки (насамперед природничих наук, зокрема - інформатики) та високого рівня інтелектуалізації суспільства, без якого неможливо ефективне використання перспективних соціальних технологій.
3. Система освіти має розглядатися сьогодні як стратегічний чинник інтелектуалізації суспільства і мати випереджальний характер порівняно з іншими чинниками його розвитку. Вона має містити в собі нову програму вивчення інформатики як фундаментальної природничої науки, що в останні роки швидко прогресує і в найближчому майбутньому посяде центральне місце у складі того комплексу наук, що стане науковим підгрунтям постіндустріального інформаційного суспільства.
4. З огляду на особливу важливість і актуальність підвищення наукового рівня програм вивчення інформатики, уявляється за доцільне розробити програму реформування національної системи освіти, головною метою якої повинно стати формування перспективної модульної програми вивчення фундаментальних основ інформатики, орієнтованої на використання в системі випереджальної освіти.
Для формування такої програми в Україні є достатній для цього науковий потенціал, а також значні науково-методичні напрацювання.
5. Пріоритетний розвиток інформатики й інформаційних технологій, а також їх широке впровадження в соціальну практику і, насамперед у сферу освіти, повинно стати головним напрямом державної політики в галузі науки та освіти, оскільки - це сьогодні не лише вирішальний чинник забезпечення добробуту держави і нації, але і найважливіша умова процесу подальшого стійкого розвитку цивілізації [12].
Список використаних джерел
1. Наказ Вищої атестаційної комісії "Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" від 28.11.2000 р. № 568.
2. Постанова Вищої атестаційної комісії "Про затвердження паспортів спеціальностей наукових працівників" від 02 липня 1999 р. № 26-08/8.
3. Гавловський В.Д. Інформаційне законодавство України: від інкорпорації до кодифікації // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999.
4. Бєляков К.І. Деякі питання щодо формування реформи інформаційного законодавства України // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. - С. 253.
5. Постанова Верховної Ради України "Про підсумки парламентських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні" від 16 січня 2003 р. № 441-IV.
6. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политиздат, 1991. - 287 с.
7. Колин К.К. Эволюция информатики и формирование нового комплекса наук об информации. - М.: ВИНИТИ, 1995. - № 5.
8. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации: Монография. - Киев: Изд-во. "КВІЦ", 2001, - 308 с.
9.Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 р. "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України" від 6 грудня 2001 р. № 1193/2001.
10. Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. - С. Пб., 1994.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року" від 10 квітня 2001 р. № 344.
12. Бєляков К.І. Методологічні питання інформаційної підготовки сучасного фахівця // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х., 2002. - С. 151-159.

 
 

Цікаве

Загрузка...