WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Протидія правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних технологій: проблеми науково-методологічного та навчально-методичного забезпечен - Реферат

Протидія правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних технологій: проблеми науково-методологічного та навчально-методичного забезпечен - Реферат

інформаційної сутності соціального управління та правових відносин і пов'язаних з ними основних положень.
Однак з кожним днем ситуація змінюється на краще. При динаміці законодавства нині важко уявити собі діяльність сучасного юриста чи адміністратора без використання можливостей комп'ютерної та оргтехніки - інформаційних технологій. Все, що так чи інакше стосується становлення сучасної світової цивілізації та нової культури, - поняття "інформація", "інформаційні технології", "знання", "інформаційний ресурс", "комп'ютер", "програма", "штучний інтелект", "експертна система", "когнітивний процес" і т.ін. - підлягає ретельному і зваженому науковому аналізу. Такий аналіз має поширитися на пізнання суспільства, історію, соціальні наслідки інформатизації, вплив на людську діяльність, економічне і, нарешті, правове регулювання галузі інформаційних відносин у суспільстві.
Організаційно підтримка розглянутих наукових напрямів в Україні має реалізуватися у відкритті Вищою атестаційною комісією нової спеціальності з юридичних наук, що поєднує інформаційне право і правову інформатику як науки з єдиним об'єктом дослідження, яким є інформація та інформаційний ресурс.
Змістом спеціальності, що пропонується, є фундаментальні та прикладні наукові дослідження з юридичного, економічного, технологічного і соціального забезпечення інформаційних відносин, процесів інформатизації суспільства та організаційно-правової сфери.
Основними напрямами досліджень цієї наукової спеціальності мають стати:
наукові, методологічні, організаційні, правові та технологічні основи регулювання суспільних інформаційних відносин і процесу інформатизації організаційно-правової діяльності;
дослідження в галузі економічних і соціальних проблем інформатизації суспільства;
формування теоретичних засад розробки методів і засобів інформаційного забезпечення, а також підтримка прийняття рішень в організаційно-правовій сфері людської діяльності на основі інформаційних технологій;
розробка наукових та правових основ, формування концепцій та проектів функціонування інформаційних систем правової інформації, їх адаптація в національному та міжнародному інформаційному просторі;
розвиток і становлення правової термінології, розробка класифікаторів, тезаурусів, термінологічних словників щодо інформаційних відносин;
становлення системи уніфікації організаційно-правової інформації.
За спеціальністю, яку пропонується відкрити, може передбачатися присвоєння наукових ступенів з юридичних, економічних і соціологічних наук.
Не може стояти осторонь від розвитку наукового забезпечення процесів інформатизації суспільства й процес підготовки сучасного фахівця-юриста. Роль системи освіти у розв'язанні проблеми інформатизації суспільства загальновідома, пов'язана з науковими знаннями і не вимагає додаткових аргументів.
Можна цілком обґрунтовано стверджувати, що інформатика сьогодні - це один зі стратегічно важливих і перспективних напрямів зростання світової науки, навколо якої уже формується новий комплекс наук про інформацію [7]. Тому вважається важливим і своєчасним зосередити увагу закладів освіти, вчених і педагогів України та інших країн світу, а також засобів масової інформації на цьому феномені для того, щоб він знайшов своє адекватне відбиття в програмах, методиках і навчальних планах системи вищої та середньої освіти, а також у системі післядипломної підготовки і, передусім, - викладачів.
Необхідно також зазначити, що інформатика, як самостійна наука і навчальна дисципліна, має не лише свою досить чітко визначену проблемну галузь, але і свій метод дослідження - інформаційний підхід. Використання цього методу дозволяє виявляти, аналізувати і розуміти багато нових властивостей і закономірностей інформації та інформаційних процесів у навколишньому і соціальному середовищі.
Крім того, інформаційна культура нині стає невід'ємною частиною загальної культури суспільства та людини, і саме в цьому вбачається виявлення об'єктивних законів розвитку цивілізації.
Серед розглянутих проблем, безперечно, заслуговує уваги все ще дискусійне питання про найменування сучасного навчального курсу інформатики, який має не лише навчально-методологічний, але і філолофсько-науковий характер, оскільки він невід'ємно пов'язаний із сучасними уявленнями про зміст предмета інформатики як науки, а як наслідок, про зміст навчальної дисципліни, що відповідає їй. Адже: "правильно називати означає правильно розуміти". Саме в цьому сьогодні існують досить значні розбіжності як серед вчених, так і серед педагогів.
При позначенні навчальної дисципліни необхідно враховувати структуру досліджень у галузі "соціальної інформатики", як науки, а також поділ на її галузеві напрями, які відповідають сферам суспільної діяльності. Яскравим прикладом може слугувати "Правова інформатика як комплексна міждисциплінарна галузь знань про закономірності, умови й особливості використання ідей, методів і технічних засобів інформатики з метою оптимізації та підвищення ефективності інформаційних процесів при розв'язанні конкретних завдань соціального управління, правових, а також функціонування інформаційних систем правового змісту і управління ними" [8, с. 156]. У свою чергу постає необхідність введення навчальної дисципліни під тією ж назвою у процес підготовки юридичних і управлінських кадрів [8, с. 168].
Тому очевидно, що зміни мають бути внесені не лише до змісту курсів вивчення інформатики і суміжних з нею технічних дисциплін (обчислювальної техніки, кібернетики), але також і до змісту курсів низки гуманітарних дисциплін таких, як філософія, економіка, соціологія, психологія, а також управлінських і правових дисциплін.
Такі зміни мають насамперед містити знання про:
філософські основи інформатики;
інформаційне суспільство, інформаційні ресурси та його інформаційний потенціал;
місце людини в інформаційному суспільстві;
значення інформації в процесах пізнання;
проблеми правового регулювання сфери суспільних інформаційних відносин;
основи інформаційного моделювання та загальної теорії інформації;
інтелектуальні інформаційні системи (системи підтримки прийняття рішень);
основи комп'ютерної семантики;
програмно-технічні засоби інформатизації;
засоби інформаційно-аналітичного забезпечення;
базові та прикладні інформаційні технології.
Таким чином, очевидно, що проблема реформування національної системи освіти у зв'язку з загостренням процесів інформатизації суспільства є досить актуальною. Однак результати аналізу процесу організації реформування розглянутої сфери в нашій країні ще не оптимістичні. Мабуть, саме такий стан справ і зумовив вимоги Президента України щодо вживання термінових заходів не тількив галузі інформатизації країни загалом, але й реформування напряму інформаційної підготовки національних кадрів, а саме вимоги розробки типової навчальної програми для середніх і вищих навчальних закладів з дисципліни "Інформаційна культура" та вжиття заходів щодо підготовки і перепідготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки [9].
Слід особливо зосередити увагу на назві, запропонованій в Указі навчальної дисципліни, обґрунтованість якої у автора

 
 

Цікаве

Загрузка...