WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми застосування примусового лікування до осіб, хворих на наркоманію, які вчинили злочин - Реферат

Проблеми застосування примусового лікування до осіб, хворих на наркоманію, які вчинили злочин - Реферат

представляється недостатньо обґрунтованою. З нею можна погодитися у тій частині, що наркоманія не розглядається як хвороба, яка становить небезпеку для здорових осіб у випадках їх безпосереднього контакту з наркоманами (тобто, не передається повітряно-крапельним, статевим шляхом і т. ін.).
Очевидно, якщо розглядати співвідношення термінів "соціально небезпечна хвороба" та "хвороба, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб", то можна прослідкувати їх синонімічний характер. Як зазначалося, наркоманія є однією із соціально небезпечних хвороб, тобто хворобою, небезпечною для соціуму, в якому існує, для інших членів цього соціуму. І відокремлення її від інших хвороб, небезпечних для здоров'я осіб, не вбачається доцільним.
Якщо ж законодавець, відмежовуючи вказані групи хвороб і оперуючи поняттям "хвороба, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб", керувався специфікою шляхів передачі наркоманії та зазначеної групи хвороб, то, напевне, розмова повинна йти про перелік особливо небезпечних, інфекційних захворювань, що в будь-якому разі потребує уточнення та прямої вказівки на останню категорію хвороб, оскільки вона є значно вужчою, ніж хвороби, що становлять небезпеку для здоров'я інших осіб.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 6 квітня 2000 року вказано, що інфекційні хвороби передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення [16]. Згідно з чинним законодавством наркоманія допереліку таких хвороб не належить, але це не дозволяє зробити наступні висновки про те, що наркоманія, яка зумовлена хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами, що в цьому разі становлять небезпеку для здоров'я населення, не належить до соціально небезпечних хвороб. Імовірно, що при застосуванні примусового лікування, передбаченого ст. 96 КК України, мова має йти не лише про інфекційні хвороби, але й про наркоманію.
Якщо ж одним з критеріїв віднесення тієї чи іншої хвороби до таких, що становлять небезпеку для здоров'я інших осіб, є передача їх від заражених осіб здоровим та масове поширення, то очевидним є, що наркоманія відповідає таким критеріям з обумовленням специфіки шляхів передачі цієї хвороби іншим особам. Про наявність у наркоманії такої риси як масовість поширення красномовно свідчать статистичні дані. Загальна кількість реєстрованих хворих на наркоманію (синдром залежності внаслідок вживання наркотичних речовин [17]) в Україні зросла: з 46 515 (90 осіб на 100 000 населення) - наприкінці 1995 року до 85 298 (180 на 100 000 населення) - на кінець першого півріччя 2005 року [18].
Окрім того, у "нерівному" становищі опиняються злочинці, що хворі на наркоманію, звільнені від відбування покарання з випробуванням, та злочинці, які відбувають покарання, оскільки, як вказувалося, перша категорія осіб може бути "змушена" пройти курс лікування від наркоманії, а друга категорія - ні.
Така неоднозначність трактування положень щодо примусового лікування наркоманів, що вчинили злочин і визнанні винними вироком суду, неузгодженість окремих кримінально-правових норм породжує низку правозастосовчих проблем та потребує подальших науково-теоретичних досліджень та рекомендацій з цього приводу.
Зважаючи на викладене, з нашої точки зору, доцільно, щоб визначення змісту терміну "хвороба, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб" та перелік хвороб, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, були закріплені у спеціальному законодавчому акті. Пропонується п. 5 ч. 1 ст. 76 КК України викласти таким чином: "пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або іншого захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб" або "пройти курс лікування від захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб".
Це дозволить уникнути у практичній діяльності подвійного тлумачення закону та викличе уніфікацію положень кримінального законодавства України з даного питання.
Список використаних джерел
1. Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 10. - Ст. 62.
2. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров'я населення та системи заходів його охорони: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - К., 2004. - С. 22.
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А. С. К., 2002. - С. 206.
4. Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 6 (58). - С. 10.
5. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - Х.: Фоліо, 2004. - С. 332; Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - С. 966.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - С. 1506.
7. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови / Худож. оформлювач С.А. Пятковка. - Х.: Фоліо, 2004. - С. 493.
8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А. С. К., 2002. - С. 168, 174, 177, 186.
9. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. - К.: А. С. К., 2001. - С. 292.
10. Зільберблат Г., Ревеню О., Жабокрицький С., Войтюк Г., Чеченок Л., Черняхівський І. Примусове лікування хронічних алкоголіків та наркоманів // Вісник прокуратури. - 2002. - № 5 (17). - С. 91.
11. Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 10. - Ст. 62.
12. Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 6 (58). - С. 10.
13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А. С. К., 2002. - С. 170.
14. Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 6 (58). - С. 5.
15. Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 4. - Ст. 19.
16. Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 29. - Ст. 228.
17. Весельська Л.В. Деякі питання щодо визначення підстав звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК України // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. - 2003. - № 3. - С. 228-229.
18. За статистичними даними Всеукраїнської наркологічної асоціації станом на 01.07.2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...