WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 326 Кримінального кодексу України - Реферат

Проблеми визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 326 Кримінального кодексу України - Реферат

оригіналу.
Тотожний - такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом [10]. Наведене визначення дає підстави для висновку, що при встановленні тотожності між копією інформації та її оригіналом дослідженню підлягає сутність цієї інформації (оригінала і копії), а також їх зовнішніознаки і вияв.
Під сутністю інформації, на нашу думку, слід розуміти її зміст, тобто інформаційне наповнення. Такими можуть бути будь-які дані про певні факти, події, осіб, вчинки людей тощо. При копіюванні цей зміст переноситься від оригінала до копії.
Більш складним видається питання щодо зовнішніх ознак і вияву, котрі відповідно до наведеного вище визначення мають передаватися від оригінала до копії під час копіювання. По-перше, необхідно з'ясувати, у чому полягає різниця між наведеними поняттями. На нашу думку, зовнішні ознаки інформації і є її виявом. За допомогою цих ознак будь-яка інформація стає "очевидною" для людини. Ми обрали саме цей термін, а не, скажімо, термін "прийнятною" чи "зрозумілою", адже наявність в інформації зовнішніх ознак може лише сповіщати людину про своє існування. Однак, для того, щоб людина могла опанувати зміст цієї інформації, необхідно надати їй відповідного вигляду, або сама людина повинна володіти певними знаннями. Так, для ознайомлення з даними, викладеними іноземною мовою, особа може звернутися по допомогу до перекладача, або докласти певних зусиль, аби опанувати цю мову особисто.
По-друге, виключно важливим представляється питання про те, які саме ознаки інформації слід відносити до зовнішніх. На нашу думку, зовнішніми ознаками інформації є сукупність символів, кодів, сигналів, команд і т. ін., за допомогою яких певна інформація закріплюється на електронному носієві. При цьому сам носій інформації не є її зовнішньою ознакою.
Не менш серйозним недоліком чинної редакції статті 362 КК України, на наш погляд, є відсутність у ній вказівки на способи копіювання інформації. З огляду на це, виключно важливим видається тлумачення форм несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації.
В науковій літературі виділяються два підходи до вирішення питання про спосіб копіювання. Перший (більш вузький) полягає в тому, що копіювання комп'ютерної інформації представляє собою її перенесення з одного (оригінального) машинного носія на інший машинний чи будь-який інший носій [11, c. 70]. Прихильники наведеної позиції вважають, що копіювання передбачає використання в якості знаряддя злочину тільки ЕОМ і її програмне забезпечення (принтер, стример, накопичувач інформації і т. ін.).
Інший підхід (більш широкий) полягає у тому, що під копіюванням пропонується розуміти перенесення комп'ютерної інформації з електромагнітної форми зберігання у будь-яку іншу [11, c. 70]. Прихильники цієї позиції вважають, що при копіюванні комп'ютерної інформації можуть використовуватися будь-які способи (копіювання за допомогою фото-, відеоапаратури, переписування від руки, розшифрування шумів принтера, перехоплювання випромінювань ЕОМ і т. ін.).
З огляду на викладене, для кваліфікації дій особи за ч. 2 ст. 362 КК України як незаконне копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, спосіб копіювання не є визначальним. На наш погляд, головним чинником, який повинен враховуватися при кваліфікації, є зміст інформації. Тобто, при встановленні факту незаконного копіювання інформації потрібно з'ясувати, чи копія є тотожною за змістом оригіналу інформації.
Підсумовуючи викладене, видається доцільним зробити деякі висновки.
1. Суттєвим недоліком чинної редакції ст. 362 КК України є відсутність чіткого законодавчого тлумачення об'єктивних ознак передбаченого в ній складу злочину, що створює передумови для помилок у кваліфікації суспільно небезпечних діянь.
2. Під копіюванням інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, пропонується розуміти перенесення інформації з одного фізичного носія на інший при збереженні у незмінному стані первинної інформації.
3. При копіюванні інформації можуть використовуватися будь-які способи (копіювання за допомогою фото-, відеоапаратури, переписування від руки, розшифрування шумів принтера, перехоплювання випромінювань ЕОМ і т. ін.).
4. Для констатації факту незаконного копіювання інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, однією з визначальних обставин, що підлягають встановленню, є тотожність змісту цієї інформації зі змістом отриманої копії.
Список використаних джерел
1. Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, проф. Р.А. Калюжного. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ". 2002. - 292 с.
2. Тимошенко В.А. Легалізація кримінальних капіталів: сутність, механізми протидії: Монографія. - К.: Вид-во НА СБ України. - 151 с.
3. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук. - практ. посіб. / Б.В. Романюк, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов; За заг. ред. проф. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Вид-ник ПАЛИВОДА А.В., 2004. - 144 с.
4. Всеукраинская еженедельная газета "Факты". - 2004. - 14 сент. - № 167 (1715).
5. Кримінальна справа № 1-594/2002 р. - Арх. Дарницького районного суду м. Києва.
6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001. - 1104 с.
7. Голубєв В.О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кібер злочинами: Монографія. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2003 - 250 с.
8. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В.П. Гондол, А.Г. Дерев'янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; За ред. проф. В.П. Гондола. - К.: Либідь, 2000. 320 с. - Укр. і рос. мовами.
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации: Науч. - практ. комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-М, 2001. - 736 с.
10. Новий тлумачний словник української мови: У 4 томах. - К., Вид-во "Аконіт", 1999.
11. Розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчис лювальних машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж: Наук. - практ. посібник / Під ред. М.Г. Шурухнува. - М., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...