WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 326 Кримінального кодексу України - Реферат

Проблеми визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 326 Кримінального кодексу України - Реферат

небезпечних дій особи, яка внаслідок незаконного копіювання комп'ютерної інформації не позбавляла її власника чи законного користувача можливості володіти і користуватися нею. Прицьому вихід із вказаної ситуації мали шукати працівники правозастосовчих органів, адже Пленум Верховного Суду України ніяких рекомендації з цього приводу не давав.
Певні кроки у вирішенні зазначеної проблеми уже зроблено. Так, 23 грудня 2004 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України", яким суттєво змінено диспозицію ст. 362 КК України. Чинна редакція ст. 362 КК України передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Серед інших форм злочину вказана кримінально-правова норма виділяє копіювання комп'ютерної інформації. Однак, у статті 362 КК України не наводиться визначення поняття "копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації". Тому видається нагальною необхідність проведення додаткових наукових досліджень проблем, пов'язаних із кваліфікацію злочину, передбаченого ст. 362 КК України, та тлумачення положень кримінально-правових норм, котрі з'явилися із внесенням до КК України вказаних змін.
З огляду на викладене, метою цієї статті є встановлення сутності та ознак несанкціонованого копіювання інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, як форми вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.
У роботі ми спираємося на здобутки попередників, які свого часу працювали над дослідженням злочинів у сфері використання комп'ю терних технологій, зокрема, Д.С. Азарова, П.П. Андрушка, Ю.М. Батуріна, О.І. Бойцова, О.Г. Волеводза, Б.В. Волженкіна, В.Д. Гавловського, В.О. Го лубєва, М.В. Гуцалюка, А.М. Жодзішського, М.В. Карчевського, В.О. Ко пилова, В.В. Кузнєцова, Ю.І. Ляпунова, В.Ю. Максимова, М.І. Панова, А.М. Попова, Н.А. Розенфельд, А.М. Ришелюка, В.С. Цимбалюка та інших.
У частині 2 ст. 362 КК України передбачається кримінальна відповідальність за несанкціоноване копіювання інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації. Однак, як уже зазначалося, законодавець не визнав за необхідне дати визначення поняття "копіювання інформації", чим створив передумови для вільного тлумачення цієї кримінально-правової норми. На нашу думку, цей суттєвий недолік має бути виправленим, адже тільки на перший погляд тлумачення об'єктивних та суб'єктивних ознак цього злочину не викликає труднощів.
В юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення поняття "копіювання". Так, В.О. Голубєв під копіюванням пропонує розуміти перенесення інформації чи її частини з одного фізичного носія на інший. При цьому автор вказує на те, що у ряді випадків не можна вести розмову про копіювання у звичайному розумінні. В.О. Голубєв вважає, що у разі посекторного копіювання інформації, коли копія повністю тотожна оригіналові, більш вдалим є використання терміну "дублювання" [7, c. 76]. Така позиція в цілому представляється правильною, однак, на наш погляд, терміни "копіювання" та "дублювання" у даному контексті слід визнати синонімами. Такого висновку можна дійти, проаналізувавши визначення поняття "копіювання", наведене у короткому тлумачному словнику за редакцією професора В.П. Гондола. На думку його авторів, копіювання - це: 1) процес дублювання інформації створенням копій; 2) відтворення даних зі збереженням початкової інформації [8].
Запропоноване визначення дає підстави для припущення про існування й інших способів дублювання інформації. Такими можна визнати створення декількох примірників одночасно. Тоді питання щодо визначення оригіналу та копії має вирішуватися автором цієї інформації. Дублювання інформації можливе й шляхом перенесення змісту інформації на інший фізичний носій без збереження форми представлення самої інформації. В літературі таке дублювання називають переказом. Тобто, та сама за змістом інформація передається за допомогою інших символів чи знаків. Припустимо, текстовий документ створено з використанням шрифту Times New Roman та дубльовано за допомогою іншого шрифту (наприклад, Arial). Або візьмемо інший приклад, коли інформацію, відображену на моніторі комп'ютера, особа переносить на папір за допомогою ручки або олівця.
Таким чином, копіювання і дублювання інформації, на наш погляд, співвідносяться як частина до цілого. Тому копіювання є лише частковим випадком дублювання.
В.П. Гондол, А.Г. Дерев'янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур визначають копіювання як відтворення даних зі збереженням початкової інформації. На наш погляд, наведене визначення має певні вади. Автори справедливо вказують на те, що для копіювання характерним є збереження початкової інформації. Цим копіювання відрізняється від інших операцій з інформацією (наприклад, перенесенням з одного носія на інший). Однак, автори не висловили своєї позиції стосовно способу копіювання. Тому, виходячи із запропонованого ними визначення, голосове озвучення людиною комп'ютерної інформації теж слід визнавати копіюванням.
Цікавою видається позиція М.М. Кареліної, яка визначає копіювання інформації як перенесення інформації на інший матеріальний носій, при збереженні незмінної первинної інформації [9, c. 560]. На наш погляд, запропонована дефініція більш повно визначає сутність копіювання інформації. Автор чітко вказує на те, що при копіюванні інформація переноситься від одного матеріального носія на інший.
Копіювати означає робити копію з чого-небудь, відтворювати, повторювати, імітувати, дублювати [10]. Серед наведених варіантів лише слово "імітувати" видається найменш придатним для використання у контексті визначення об'єктивних ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України. Аналіз запропонованих варіантів дає підстави вважати, що копіювання інформації передбачає створення хоча б однієї копії.
У короткому тлумачному словнику інформатики та обчислювальної техніки копія (лат. copia - множина) визначається як документ, файл або набір даних, ідентичний з оригіналом, копія програми - примірник програми, скопійований з оригіналу для подальшого використання [8]. Тобто, йдеться про існування двох і більше примірників певного документа, файлу і т. ін.. При цьому кожен з примірників має бути тотожним

 
 

Цікаве

Загрузка...