WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії - Реферат

Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії - Реферат


Реферат
на тему:
Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії
Корупція залишається надзвичайно серйозною проблемою для України. Зростання масштабів цього зла "роз'їдає" моральні засади нашого суспільства, негативно впливає на правову і соціальну захищеність громадян, несе загрозу нашій державі та її безпеці, знижує авторитет України на міжнародному рівні тощо.
Проте, необхідно зауважити, що корупція - не лише українська проблема, це явище має свої прояви в багатьох країнах світу. Над її вирішенням працюють ООН, Європейський парламент, Організація безпеки та співтовариства в Європі (ОБСЄ), інші міжнародні організації.
Не знаходиться осторонь і Україна. В нашій державі прийнята і вдосконалюється антикорупційна правова база, напрацьовано певний досвід у боротьбі з корупцією.
У червні 1993 року Верховною Радою України прийнято Закон "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", яким створено спеціальні підрозділи в системі Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Цим Законом передбачено також, що нагляд за їх діяльністю здійснюють спеціальні прокурори. Контроль за виконанням законодавства у сфері боротьби з корупцією здійснює також Комітет Верховної Ради з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Він же дає згоду на призначення керівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією та прокурорів, що здійснюють нагляд за їх діяльністю.
У грудні 1993 року було прийнято Закон України "Про державну службу", яким визначені загальні засади діяльності, а також правовий статус державних службовців, порядок проходження та припинення державної служби.
З 5 жовтня 1995 року в Україні діє Закон "Про боротьбу з корупцією", який визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь. В ньому розкривається поняття корупції, дається перелік суб'єктів та мір покарання за вчинення корупційних діянь.
З метою зміцнення законності та правопорядку в державі, підвищення ефективності боротьби з корупцією, захисту прав та свобод людини і громадянина Указом Президента України від 10 квітня 1997 р. затверджена Національна програма боротьби з корупцією, якою передбачені профілактичні, організаційно-правові та інші заходи протидії цьому явищу. Через рік, у квітні 1998 року, була затверджена Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки. У ній визначені концептуальні положення боротьби з корупцією у всіх її формах та на всіх рівнях влади.
На підставі цієї Концепції кожний рік розробляється система конкретних заходів, які необхідно здійснювати центральним, місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним структурам у контексті забезпечення більш активної та ефективної боротьби з корупцією. Головні зусилля державних органів повинні спрямовуватися не тільки на подолання наслідків корупції, а, передусім, на усунення об'єктивних та суб'єктивних причин цього зла.
Всього з питань протидії корупції в нашій країні діє понад 20 різних законодавчих та нормативних актів Президента України, Верховної Ради та Уряду України.
Наша держава підписала ряд міжнародних договорів та співробітничає з цього питання з різними недержавними структурами, у тому числі з Транспаренсі Інтернешнл.
Особливе місце у розв'язанні проблем корупції займає спеціально створений державний орган - Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Комітет здійснює координацію діяльності всіх правоохоронних та інших державних органів з виконання законів України, указів і розпоряджень Президента, Уряду та власних рішень з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, розробляє стратегічні й тактичні заходи протидії корупції.
З метою наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю створено Міжвідомчий науково-дослідний центр. Науковці Центру проводять дослідження зазначених проблем, розробляють аналітичні документи, прогнози, проекти нормативних актів, пропозиції та практичні рекомендації щодо стратегії і тактики діяльності державних та правоохоронних органів у боротьбі з цими явищами. Вивчається та опрацьовується, з огляду на умови України, зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Нами вперше в Україні підготовлено наукову працю "Корупція в Україні", науково-аналітичну розробку "Актуальні проблеми боротьби з корупцією України", яка була схвалена на засіданні Координаційного комітету і надіслана центральним органам виконавчої влади та на місця для розробки антикорупційних заходів. Видано збірник "Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію", до якого увійшли документи Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, регіональних конференцій з питань боротьби з корупцією; антикорупційне законодавство Європейських країн, США, країн СНД та Балтії.
Безумовно, всі ці організаційно-правові заходи позитивно вплинули на вирішення зазначеної проблеми.
Важливим наслідком їх прийняття і втілення в життя було привернення уваги до цієї складної проблеми не тільки керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, а й всієї громадськості України.
Зростають зусилля у боротьбі з корупційними діяннями кримінального характеру. Протягом 2001 року у сфері економіки викрито 52,7 тис. злочинів, до кримінальної відповідальності органами внутрішніх справ України притягнуто 19,1 тис. осіб, у тому числі керівників підприємств (2689), керівників підрозділів (1112), фінансово-бухгалтерських працівників (1669), державних службовців (757). Кількість злочинів у сфері службової діяльності, зареєстрованих за цей період, за даними МВС України, становить понад 18,9 тис., з яких злочини, пов'язані із зловживанням владою або посадовим становищем, дорівнюють 42,1 % (7947), хабарництвом - 12,2 % (2304).
За цей час, за даними МВС України, на 16,5 % більше, ніж у 2000 р. складено і надіслано до суду, відповідно, (7175/7072) адмінпротоколів про корупційні діяння. За даними Міністерства юстиції України, складено 8351, а Головдержслужби - 4760 адмінпротоколів.
Проте, статистичні дані про результати боротьби з корупцією характеризують лише один бік проблеми (активність правоохоронних органів), але в жодному разі не масштаби корупції в державі. Рівень корупції, враховуючи її латентний характер, залишається досить високим. Її стан обумовлюють багато різних чинників.
Поглиблений аналіз проблеми протидії корупції дозволив дійти висновку, що її поширеність в Україні обумовлена організаційно-правовими, економічними та соціально-політичними факторами. На нашу думку, подальша "тінізація" економіки породжує та характеризує рівень корупції, а кримінальна та адміністративна статистика констатує лише результати боротьби з нею.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...