WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей - Реферат

Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей - Реферат

обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ст. 209 КК України.
У минулому році з 153 кримінальних справ (враховуючи залишок минулих років - 48 кримінальних справ) закінчено провадженням - 103, у тому числі 47 - з винесенням вироку, 30 - закритопровадження, 16 - повернуто на додаткове розслідування, 4 - передано за підслідністю, 6 - повернуто прокурору. Засуджено 51 особу і лише 7 з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації. Дві особи звільнено від кримінальної відповідальності. Із числа засуджених 10 осіб працювали за наймом, 2 - працівники сільського господарства, 5 - підприємці без створення юридичної особи, 7 - власники та співвласники підприємств, 2 - працівники правоохоронних органів, 1 - працівник органів державної влади, 11 - працездатні непрацюючі та безробітні, 13 - інші.
Аналіз матеріалів оперативно-розшукових і кримінальних справ вказує на існування певних проблем при документуванні, розслідуванні та розкритті злочинної діяльності, пов'язаної з протиправним заволодінням, використанням, легалізацією майна та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Вказані проблеми пов'язані з використанням злочинцями складних фінансово-господарських схем протиправного заволодіння майном та грошовими коштами, а також - з прикриттям злочинної діяльності з боку корупційних зв'язків учасників ОЗУ. А саме: чим більша сума незаконно отриманого доходу, тим складніше документування та розслідування вказаної протиправної діяльності.
Основна проблема, що виникає при документуванні та розслідуванні кримінальних справ, пов'язаних із легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, - це відсутність досвіду та практики у викритті таких злочинів, а також відсутність чітких пояснень з приводу використання грошових коштів, що були здобуті злочинним шляхом згідно зі ст. 209 КК України.
У ряді регіонів не виконується стаття 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" [1], згідно з якою повідомлення банками відповідно до законодавства про операції, що мають сумнівний характер, та в інших, передбачених законом випадках повідомлення про банківські операції, надаються спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу. Однак, на даний час він або його представництво на територіях деяких регіонів (наприклад, у Волинській обл., м. Севастополі) не функціонує, а тому неможливо налагодити взаємодію, як цього вимагає пункт "є" Указу Президента України від 22.07.2003 р. № 740 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму" та відповідного отримання узагальнених документів щодо наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів.
Крім того, в роботі правоохоронних органів з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, наявні такі проблемні питання:
- інформація про сумнівні фінансові операції, що надходить від органів первинного фінансового моніторингу та накопичується в центральному органі державного моніторингу, не направляється до правоохоронних органів, що виключає можливість її аналізу та якісного відпрацювання. У зв'язку з цим ускладнено притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 209-1 КК України "Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" [2] ст. 207, 212 КК України виключено з предикатних злочинів для порушення кримінальних справ за ст. 209 КК України. У зв'язку з цим ДПА проводить роботу з виявлення фактів кримінального походження доходів, передбачених за злочини, частина яких не підслідна органам податкової міліції, але здійснюються у сфері оподаткування. Враховуючи цей факт, доцільно включити до підслідності податкової міліції злочини у сфері господарської діяльності, що передують легалізації (відмиванню) доходів.
Також існують організаційні проблеми, від розв'язання яких залежить ефективність боротьби та взаємодії правоохоронних органів, у тому числі на міжнародному рівні, наприклад, відсутність:
- методології й методики порівняльно-правового аналізу норм кримінально-правового законодавства для точного визначення ступеня ототожнення правозастосовчих понять, підготовки коментарів до них, а також офіційного визнання різними країнами відповідних термінів та їх однакової дефініції у договорах про правову допомогу при провадженні в кримінальних справах;
- погоджених процедур попередження окремих видів злочинів, боротьба з якими відноситься до міжнародних пріоритетів, і спеціальних міждержавних програм боротьби зі злочинністю, що мають статус нормативного правового акту;
- ефективної, стабільної та спеціальної системи підготовки фахівців, які володіють технологіями розслідування злочинів, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) незаконних доходів, включаючи навички пошуку та ідентифікації коштів, розміщених в офшорних зонах.
Враховуючи вимоги Президента та Уряду України, міжнародних організацій, у тому числі спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів із "відмиванням" грошей про надання повної та об'єктивної інформації щодо стану протидії правоохоронних органів та інших відомств легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно розробити узгоджену з усіма зацікавленими відомствами єдину щоквартальну державну статистичну звітність протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із розподілом по блоках (за напрямами діяльності міністерств, відомств тощо), які б стикувалися за основними показниками і відображали стан протидії легалізації.
Незважаючи на те, що Україна уклала із 70 зарубіжними країнами договори щодо правової допомоги, однією з нагальних проблем є отримання запитів від іноземних компетентних органів. Відповіді на них надаються з урахуванням особливостей законодавства відповідної країни. Разом з тим, деякі держави на запити правоохоронних органів України у зв'язку з існуванням значних обмежень на розкриття відомостей про відкриття рахунків у банках, рух коштів по них, укладення та виконання угод між українськими та зарубіжними юридичними особами надають інформацію за досить обмеженим переліком питань. Окрему групу юрисдикцій, які не надають або надають досить обмежені відповіді, становлять так звані офшорні зони або території з пільговими умовами реєстрації компаній.
На сьогодні введений Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" механізм виявлення сумнівних фінансових операцій не

 
 

Цікаве

Загрузка...