WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблема захисту учасників кримінального процесу - Реферат

Проблема захисту учасників кримінального процесу - Реферат


Реферат
на тему:
Проблема захисту учасників кримінального процесу
Правильне вирішення проблеми забезпечення безпеки суб'єктів кримінального процесу знаходиться в прямій залежності від однозначного розуміння всіма посадовими особами змісту таких понять, як "небезпека", "безпека", "заходи безпеки" та ін. Усі названі поняття, що відносяться до характеристики розглядуваної діяльності, взаємозалежні, і вже тому кожне з них має лише відносну самостійність. Це означає, що розкриття сутності одних понять можливо лише при адекватному розумінні змісту інших. На дану обставину важливо звернути особливу увагу вже тому, що розкриття сутності безпеки і відповідного йому поняття можливо лише при з'ясуванні змісту і сутності небезпеки. І це дійсно так, тому що поняття безпеки похідне від розуміння небезпеки. Отже, перш ніж з'ясувати сутність безпеки необхідно усвідомити природу і зміст такого протилежного йому явища, як небезпека. Під небезпекою звичайно розуміється погроза заподіяння кому-небудь певної шкоди [1], можливість настання якої близька до здійснення, у зв'язку з чим вона сприймається конкретною особою як така, що невблаганно насувається і тому для нього небезпечна.
Погроза як зовнішній фактор небезпеки впливає на конкретного суб'єкта процесу і тим самим визначає його особливий психологічний стан. Останнє виступає як психофізіологічна ознака небезпеки. З психологічної точки зору, небезпека обумовлює стан небезпеки (страху) людини, що характеризується наявністю у неї почуття тривоги, передчуття погрози особисто йому чи тим цінностям, якими дана особа дорожить, виникненням у цьому зв'язку страху і похідного від нього занепокоєння, наявність психічної напруженості, соціального і біологічного дискомфорту.
Якщо небезпека характеризується наявністю погрози будь-яким цінностям громадянина, колективу, суспільству, то для безпеки характерна відсутність останніх у конкретний момент часу. Оскільки безпека звільняє людину від психофізіологічної напруженості і пов'язаних з нею різних негативних наслідків, є для громадянина не тільки бажаною, але й до того ж украй необхідною, у зв'язку з чим він змушений шукати шляхи її забезпечення.
Усвідомлення цієї обставини спонукує громадян звертатися за захистом до спеціальних державних органів. Так виникає, з одного боку, потреба, а з іншого, - недоліки у державному забезпеченні безпеки суб'єктів кримінального процесу.
Проблема захисту учасників кримінального процесу була і залишається в центрі уваги міжнародних, урядових та неурядових організацій. Про це, зокрема, свідчить низка міжнародно-правових документів, що містять міжнародні принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства. Ці принципи викладені в багатьох документах Організації Об'єднаних Націй, у тому числі в Загальній декларації прав людини, Заходах по боротьбі з міжнародним тероризмом (останні розділи мають назви: "Захист суддів і працівників кримінального правосуддя", "Захист жертв", "Захист свідків", "Декларація основних принципів правосуддя по відношенню жертв злочинів і зловживання владою").
Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства розробляються також регіональними та міжнародними організаціями. Так, Радою Європи прийнято більше ніж 160 конвенцій, в яких, поряд з іншими, розглядалися і питання державного захисту учасників кримінального процесу. Серед них: Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), Декларація основних принципів правосуддя по відношенню жертв злочинів і зловживання владою (1987 р.) та ін. Міжвідомча група по корупції Ради Європи підготувала Проект програми по боротьбі з корупцією, в якій рекомендують розділяти захист свідків і захист інших осіб (жертв злочинів; осіб, які співпрацюють з правоохоронними органами на конфіденційній основі та ін.). У цьому документі відмічається, що деякі країни почали вживати нові заходи по захисту свідків, злочинців, що покаялися, осіб, які сприяють правосуддю, від погроз та залякування з боку обвинувачених та їх близького оточення. Такі заходи потребують відповідного фінансування, створення нових структур, які можуть бути достатньо ефективними.
В Україні з урахуванням міжнародних принципів і стандартів прийняті законодавчі акти, що регламентують діяльність правоохоронних органів по забезпеченню безпеки суб'єктів кримінального процесу. Правовою основою забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному процесі, судочинстві, є Конституція України, закони України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (від 23 грудня 1993 р.), "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (від 23 грудня 1993 р.), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (від 13 січня 2000 р.), "Про прокуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про міліцію", "Про службу безпеки", Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси, інші законодавчі та нормативні акти.
Згідно із законодавством України право на забезпечення безпеки при наявності відповідних засад (підстав) мають: працівники суду, правоохоронних органів та їх близькі родичі; особи, що заявили в правоохоронний орган про злочин, або сприяли виявленню, попередженню, припиненню та розкриттю злочину; потерпілий та його представник по кримінальній справі; підозрюваний, обвинувачений, їх захисники та законні представники; цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники по справі про відшкодування шкоди, заподіяного в результаті вчинення злочину; свідок; експерт, спеціаліст, перекладач, понятий; члени сімей та близькі родичі вказаних учасників кримінального процесу. Згідно із Законом "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" рішення про прийняття заходів безпеки приймають орган дізнання, слідчий і прокурор, суддя, підрозділ, що здійснює оперативно-розшукову діяльність. Законодавець здійснення заходів безпеки покладає за підслідністю на Управління боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства Служби безпеки України, спеціальні підрозділи по забезпеченню безпеки працівникам суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей і близьких родичів. Зокрема, за останні роки Управлінням СБУ, його підрозділами в областях забезпечено захист понад 200 особам, що брали участь у кримінальному судочинстві, і майже - 100 членам їх сімей.
Незважаючи на актуальність і практичну значимість, проблема захисту учасників кримінально-процесуальної діяльності недостатньо досліджена науками кримінально-правового і криміналістичного циклів, теорією оперативно-розшукової діяльності. В Україні поки що відсутня комплексна програма захисту потерпілих, свідків, обвинувачених, які дають показання, що викривають суб'єктів організованої злочинної діяльності. Такі програми існують в Італії, США та інших країнах.
Діяльність слідчого по забезпеченню

 
 

Цікаве

Загрузка...