WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції - Реферат

Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції - Реферат

організаційно-правової характеристики контрольної діяльності у сфері оподаткування є її цілеспрямованість.
Державне управління здійснюється в загальнодержавному масштабі спеціальними суб'єктами - органами державного управління в межах відповідної компетенції. Розглядаючи питання, пов'язані з принципамиконтрольної діяльності у сфері оподаткування, слід враховувати специфічність сфери контрольної діяльності, що передбачає як загальні принципи управління, так й органів державної податкової служби України зокрема. До складу Державної податкової служби в Україні входить податкова міліція, функціями якої є не лише здійснення контролю, але й боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування. Співробітниками податкової міліції щорічно виявляється близько 10 тис. злочинів у сфері оподаткування.
Державна політика у сфері боротьби зі злочинністю об'єднує в собі зміст діяльності тієї галузі, яка згідно зі своїми функціями відповідає за боротьбу зі злочинністю у суспільстві.
Поділяючи погляди В. Плішкіна з приводу того, що злочинність, незалежно від того, визнається чи не визнається вона системною, і правопорушництво в цілому виступають об'єктом правоохоронної діяльності, а остання - об'єктом управління [11, с. 17], та Ю. Козлова щодо віднесення до об'єктів державного управління галузей господарського, соціально-культурного і адміністративно-політичного будівництва, підприємств, установ та організацій відповідного профілю (мається на увазі управлінський вплив на поведінку людей, чия спільна праця передбачає формування певних колективів і комплексів різного характеру) [12], можна стверджувати, що об'єктом державного управління в процесі протидії злочинності у сфері оподаткування є діяльність правоохоронних, фінансових та контролюючих органів, до функцій яких віднесено боротьбу з такими злочинами.
До принципів державно-правової політики боротьби зі злочинністю в цілому (у тому числі в організованих її формах) та зі злочинністю у сфері оподаткування зокрема можна віднести такі принципи:
- справедливості, який потребує реального і безперечного втілення як у законі, так і на практиці правозастосування конституційної вимоги рівності всіх перед законом та судом. Цей принцип включає ідею гуманізму, але гуманізму не абстрактного, не за рахунок жертв злочинів, а творчого, орієнтованого на захист громадянського суспільства;
- законності засобів боротьби зі злочинами у сфері оподаткування, адже надзвичайні заходи, як вчить наш власний історичний досвід, розбещують владу і не удосконалюють людину. Цей принцип виражається в тому, що процес боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування, регламентується правовими нормами. Недотримання встановлених приписів, в результаті яких стало можливим ухилення від сплати податків, може завдати державі великих збитків. Тому у разі порушення даних норм до правопорушників застосовуються заходи державного примусу, які передбачені відповідними нормативними актами. Оскільки до компетенції органів, на які покладено функції боротьби зі злочинами у сфері оподаткування, зокрема, податкової міліції ДПА України, входить вжиття заходів щодо запобігання і припинення правопорушень у цій сфері, то й основним принципом їх діяльності повинен бути принцип законності;
- невідворотності відповідальності за кожний вчинений злочин, враховуючи, що впевненість у безкарності розбещує. Реалізація цього принципу на практиці створює особливі складнощі і саме для подолання їх слід докласти найбільших зусиль правоохоронним органам;
- відповідності покарання характеру та ступеню суспільної небезпеки злочину і особистості винного. Немає бути жодних пільг для високопоставлених осіб-злочинців;
- економічної невигідності злочину - вимагає перегляду правових наслідків судимості та дуже обмежених обґрунтувань і розмірів матеріальних стягнень, особливо у разі корисливих злочинів; конфіскація майна повинна стати обов'язковим наслідком вчинення великих за обсягом шкоди економічних злочинів;
- економічного стимулювання реальних успіхів правоохоронних органів, дізнавачів та слідчих з протидії та розкриття злочинів. Це потребує суттєвого удосконалення системи оплати праці в правоохоронних органах з урахуванням її результативності;
- попередження злочинів у сфері оподаткування - повинен стати обов'язковою складовою частиною правової системи, необхідним елементом правоохоронної діяльності та громадської активності населення;
- правового та соціального контролю - повинен бути відроджений у цивілізованих формах, що не заперечують закону та ідеї захисту прав людини. Це потребує посилення контрольних функцій всіх гілок державної влади за дотримання законодавства як державними органами і громадськими об'єднаннями, так громадянами;
- координації діяльності з розробки та реалізації державної політики боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування.
Це найбільш суттєві положення запропонованих напрямів розвитку державно-правової політики боротьби зі злочинами у сфері оподаткування та зі злочинністю в цілому. Реалізація багатьох з цих принципів вимагає витрат з Державного бюджету, тому основним завданням залишається відновлення економіки країни, поповнення бюджету, захист його від розкрадань, протидія відтоку капіталу, економне та цілеспрямоване витрачання державних коштів.
Такий розвиток державно-правової політики боротьби зі злочинами у сфері оподаткування має бути ефективним, адже він знаходить підкріплення своїм ідеям у тому, що Конституція України - це правовий акт незаперечної дії; Україна - демократична країна; усі три гілки влади - законодавча, виконавча та судова - не тільки самостійні, але й готові до конструктивної співпраці при вирішенні життєво важливих для країни завдань; Президент України є главою Держави і гарантом Конституції не тільки номінально, а й по суті.
Список використаних джерел
1. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. - М.: Юрид. лит., 1987. - 176 с.
2. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. - М.: Наука, 1981. - 301 с.
3. Словарь иностранных слов. - 18-е изд., стер. - М.: Русск. язык, 1989. - 624 с.
4. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1991. - 560 с.
5. Конституція України. - К., 1996. - 118 с.
6. Державне управління теорія і практика / За заг. ред. проф. В.Б. Авер'янова. - К: Юрінком Інтер, 1998. - 432 с.
7. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: Юрид. література, 2003. - 896 с.
8. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - К, 1999. - 38 с.
9. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - Х.: Національна юрид. акад. ім. Я. Мудрого, 2002 - 42 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...