WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції - Реферат

Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції - Реферат


Реферат
на тему:
Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції
Актуальність питань, пов'язаних з протидією злочинності, у тому числі організованій, у сфері оподаткування обумовлена тим, що на тлі динамічних і складних процесів, які сьогодні відбуваються в Україні, своєчасне та повне стягнення податків до бюджету держави є однією з найгостріших проблем сучасного соціально-економічного життя країни. Значно складнішою стала структура операцій, що здійснюються злочинцями, особливо - організованими злочинними групами та організаціями, з метою ухилення від оподаткування, отримання надприбутків та укриття джерел походження цих коштів. Ухилення від сплати податків шляхом порушень податкового законодавства на сьогодні є одним з основних каналів незаконного збагачення. Більшість цих порушень пов'язана з недосконалістю, перевантаженістю податкового законодавства і постійними його змінами та багаточисельністю податків. Дійсно, для більшості українських підприємців, особливо малих та середніх, які починають свою діяльність, передбачено занадто багато податків.
Але досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що й за умови чималого податкового тиску економіка успішно функціонує, а малий та середній бізнес процвітає.
Ця ситуація пояснюється тим, що українські підприємці віддають перевагу діяльності в "тіні", побоюючись не стільки податків, скільки того, що їм доведеться мати справу з представниками державних контролюючих органів. Перспектива спілкування з представниками держави лякає багатьох наших підприємців набагато більше, ніж можливе покарання за ухилення від сплати податків. Така ситуація, ймовірно, склалася тому, що діяльність українського чиновника, який застосовує законодавство, недостатньо врегульована процесуально.
Маючи можливості для свавілля, чиновник, який отримує невелику заробітну платню, не завжди здатний утриматися від спокуси скористатися з цього приводу. Тому серед державних службовців та посадових осіб поширені такі види правопорушень, як хабарництво, зловживання службовим становищем, що є підґрунтям корупційних проявів.
Організація ефективної системи протидії злочинності у сфері оподаткування можлива лише на основі єдності загальносоціальних, управлінських та кримінально-правових заходів. При цьому найважливішого значення для такої протидії набуває контроль.
Розкриваючи принципи державно-правової політики боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування, необхідно підкреслити, що державою головна роль у попередженні та розкритті злочинів у названій сфері відведена контролю. У державному управлінні контроль розглядається як один з важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від прийнятих управлінських рішень. Проблема державного контролю як об'єктивного суспільного явища завжди існувала та наявна у всіх країнах, хоча має різні шляхи вирішення. Нині в Україні продовжує формуватися розгалужена система органів державного контролю. Тому тема управлінської функції контролю у сфері оподаткування є, безумовно, актуальною і необхідною.
Вищезазначені перетворення мають на меті формування держави ринкового типу, з вільною від централізованого управління економікою, плюралізму в ідеології та політиці, розкріпачення особистості, наділеної правами і свободами на рівні загальновизнаних принципів та норм міжнародного права. Конституція України підтверджує саме такий напрям розвитку нашої держави та суспільства.
Відомо, що найважливішим для держави є забезпечення ефективності, справедливості й стабільності в ній. Завдання держави в цій галузі зводяться до створення надійного правопорядку, забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки, дотримання законодавства, здорової конкуренції, соціальних гарантій, формування виваженої податкової політики.
Оскільки контроль є органічною частиною держави, то загальні принципи цієї діяльності, закріплені в Конституції України, є і його загальними принципами. Разом з тим, як самостійний вид діяльності він має і свої специфічні риси, що доповнюють дію загальних принципів та сприяють у виявленні саме контрольної діяльності й ефективності.
Контроль у сфері оподаткування слід розглядати як певну організаційно-правову систему, механізм, елементи якого включають, зокрема, такі категорії, як суб'єкти, об'єкт, принципи, гарантії, завдання, функції, методи та методику здійснення, аналіз яких дозволяє виявити як загальні властивості, що притаманні державній контрольній діяльності в цілому, так і специфічні риси, що відображають особливість здійснення контрольної діяльності державних органів у сфері оподаткування.
Пріоритетними в процесі надання характеристики складових елементів організаційно-правового механізму здійснення контролю у сфері оподаткування слід визнати принципи відповідного процесу, оскільки вони складають свого роду основу (блок), безпосередньо несуть у собі "світоглядний запал всієї контрольної діяльності" [1, с. 73].
Принципи державного управління та підходи до їх систематизації ґрунтовно розглядаються в науково-теоретичній літературі. В юридичній науці у якості генетично вихідного, як правило, пропонується визначення принципу як кардинальної, керівної ідеї. У свою чергу, досліджуючи питання принципів контролю, вчені розвивають та поглиблюють дану загальноприйняту формулу. Наприклад, В. Горшенев та І. Шахов пропонують доповнити її вказівкою про те, що у принципі контролю закладено основну ідею, яка є найвищою концентрацією теорії та практики, свого роду синтез роздумів та досвіду [1, с. 73]. О. Шоріна за принципи контролю розглядає науково розроблені та апробовані практикою політичні, організаційні та правові основи організації контролю, що забезпечують його ефективність [2, с. 61].
Отже, за принцип контрольної діяльності державних органів у сфері оподаткування слід розуміти вихідну, керівну, основну ідею, що концентрує у собі досягнення науки та практики, виражає соціальні інтереси, виконує функцію загальнонормативного орієнтира здійснення контрольної діяльності у сфері оподаткування, що спрямована на вдосконалення та ефективність такої діяльності.
Перш ніж перейти до класифікації принципів контролю у сфері оподаткування та їх характеристики, доцільним вважаємо звернення до існуючих у науці поглядів щодо принципів державного контролю взагалі та фінансового контролю зокрема, що дозволить більш повно розкрити специфіку принципів контролю у сфері оподаткування.
Етимологія поняття "принцип" походить від лат. principium - основа, початок і трактується як: 1) основне, вихідне положення теорії, вчення тощо, керівна ідея, основне правило діяльності; 2) внутрішнє

 
 

Цікаве

Загрузка...